Genelkurmay'dan Eğitim Açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde yaptığı açıklamaların ardından bugün de basında yer alan bazı iddialara yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Eğitim sürecinin hiçbir safhasında darbeler, devlet yönetimine müdahale vb. konuları içeren veya bu yönde yorumlara yol açacak şekilde bir eğitim verilmemektedir" ifadeleri yer aldı.

Genelkurmay'dan Eğitim Açıklaması

 

TSK'nın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

1.   Çeşitli basın ve yayın organlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinde verilen eğitimin değişmesi konusunda yer alan haberlere ilişkin olarak; Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim kurumlarında uygulanan eğitim sistemini anlatan açıklayıcı bilgi notu ile ders çizelgeleri ve askerî ders içerikleri, şeffaflığın bir göstergesi olarak, 17 Eylül 2011 tarihinde Genelkurmay internet sitesinde yayımlanmıştır.

2.   Söz konusu açıklamaya rağmen, bazı basın ve yayın organlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim sistemine ilişkin çeşitli  color: rgb(0, 37, 108); text-decoration: none; " target="_blank" title="haber">haber ve yorumlar yer almaya devam etmektedir. Bu sebeple; Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim sistemiyle ilgili konularda kamuoyunun daha ayrıntılı şekilde bilgilendirilmesi maksadıyla aşağıdaki hususların paylaşılması gereği duyulmuştur.

3.   Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim ve öğretim sisteminin temel hedefi; her zaman muharebeye ve göreve hazır, kazanmaya azimli, yüksek vazife şuuruna, mutlak itaate, üstün fizik ve moral gücüne, çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çok iyi yetişmiş personele sahip olmaktır.

4.   Türk Millî Eğitim Sisteminin bir parçası olan Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim kurumlarının sistemi, subaylara insani, millî, ahlaki ve mesleki niteliklerin kazandırılması ve bu niteliklerin, “yaşam boyu eğitim” felsefesi ışığında personelin kariyer planlamasına uygun olarak idamesini hedeflemektedir.

5.   Türk Silahlı Kuvvetleri subay eğitim sistemi, orta dereceli askerî okullar (Askerî Liseler) ve yükseköğretim kurumlarından (Harp Okulları ve Harp Akademileri) oluşmaktadır.

6.   Askerî Liselerde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı hazırlık sınıfı bulunan Anadolu Liselerine denk eğitim verilmektedir.
a.   Ders çizelgeleri, Kuvvet Komutanlıklarının yapısına uygun seçmeli dersler dâhil edilerek, MEB tarafından onaylandıktan sonra uygulanmaktadır. Seçmeli dersler; Gemicilik, Astronomi ve Uzay Bilimi, Temel Değerler, Havacılığa Giriş gibi her kuvvet komutanlığının kendi yapısına uygun dersler yanında, öğrencilerin duygusal ve sosyal farkındalıklarını artırmaya yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Demokrasi ve İnsan Hakları, Sosyoloji, Psikoloji ve Mantık gibi derslerden oluşmaktadır.
b.   MEB tarafından onaylanan ders çizelgeleri haricinde herhangi bir ders okutulmamaktadır.

7.   Harp Okullarında; ders çizelgeleri YÖK Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir.
a.   Kara Harp Okulunda; Sistem Mühendisliği bölümünün yanı sıra, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren ilave edilecek Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kamu Yönetimi ve İşletme,
b.   Deniz Harp Okulunda; Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gemi İnşa Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik/Elektronik Mühendisliği,
c.   Hava Harp Okulunda ise; Havacılık Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde, lisans seviyesinde eğitim verilmektedir.
ç.   Lisans programlarının denklikleri, Yüksek Öğretim Kurumunun standartlarına uygun olacak şekilde belirlenmektedir. Harp Okullarında, YÖK paralelindeki mesleki ve bilimsel derslere ilave olarak askerî eğitimin gereği olan dersler de verilmekte ve eğitim-öğretim dönemi içinde derslerden sonra ve yaz mevsiminde askerî eğitimler planlanıp icra edilmektedir.
d.   Ayrıca her Harp Okulunun bünyesinde bulunan enstitülerde, sivil müdavimlere de açık olan, yüksek lisans ve doktora programları devam etmektedir.

8.   Harp Akademilerinde; YÖK tarafından denkliği tanınmış yüksek lisans programı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde ise sivil müdavimlerin de iştirak edebildiği yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir.

9.   Ayrıca, subay ve astsubaylar, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde gerek kendi nam ve hesaplarına gerekse Türk Silahlı Kuvvetleri nam ve hesabına yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmektedir.

Sonuç olarak;
a.   Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim kurumları, 21’inci yüzyıldaki gelişmeleri de dikkate alarak sürekli değişim ve gelişimi esas alan bir yapıda, teknolojik gelişmeleri kavrayabilecek, üstün teknoloji ürünü her türlü silah sistemini etkinlikle kullanıp komuta edebilecek şekilde personelini yetiştirmeyi hedeflemektedir.
b.   Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetleri, MEB Askerî Liseler Haftalık Ders Çizelgesi’ne uygun olarak sürdürülmektedir.
c.   Yükseköğretim kurumlarının ders çizelgeleri ise ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir biçimde, YÖK Kanunu ve askerî ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanmaktadır.
ç.   Eğitim sürecinin hiçbir safhasında darbeler, devlet yönetimine müdahale vb. konuları içeren veya bu yönde yorumlara yol açacak şekilde bir eğitim verilmemektedir.

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2012, 16:26
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER