Kamuda tasarruf paketi açıklandı

Ekonomi 13.05.2024 - 10:17, Güncelleme: 13.05.2024 - 11:38
 

Kamuda tasarruf paketi açıklandı

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: * Kamuda tasarruf programı ile sadece zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor, kamu tüketim ve harcamalarında verimliliği esas alıyoruz.  * Bu paket deprem harcamalarından en küçük bir fedakarlık yapmadan kamu dengelerini sağlıklı bir şekilde sürdürme politikamızı yansıtıyor. * Enflasyon ile mücadelede para politikasının yanında maliye politikaları ve yapısal reformlar önem taşıyor. * Kamunun tasarruf yapması, daha az bütçe açığına, daha az cari açığa, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne yol açacak. * Orta Vadeli Program'ın enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının yıllık bazda belirgin sonuçlarını bu yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. ŞİMŞEK: EN ÖNEMLİ SORUN ENFLASYON Şimşek'in konuşmasının satırbaşları ise şöyle: * En önemli gündemimiz hayat pahalılığını gündemimizden çıkarmak. * Maliye politikasında atacağımız adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız. * Bu açıkladığımız ilk paket değil, son paket de olmayacak. * Kamuda verimliliği artıracak tasarrufu amaçlıyoruz. * İzleme, denetleme ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz. * Merkezi idareler, mahalli idareler, KİT'ler, döner sermayeler, fonlar... Bütün kamu bu paketin kapsamında. TAŞITLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER * Kamu tasarruf alanlarında 8 öncelikli alan var. Bunlar; Taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, enerji ve atık yönetimi, diğer cari harcamalar, harcamalar. * Yeni araç satın almayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımını izne tabi tutuyoruz. Kanunla izin verilenler hariç yabancı araç menşeli araç kullanımını da sonlandırıyoruz. * İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçları tasfiye edeceğiz. * Kamuda personel servisi hizmetini sonlandırmayı hedefliyoruz. KAMU BİNALARI * Deprem riski hariç yeni bina alımını durduruyoruz. * Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz. Mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız. * Yeni lojman ve sosyal tesis alımını ve yapımını süresiz olarak kaldırıyoruz. * Savunma ve güvenlik hariç mevcut sosyal tesisleri ekonomiye kazandıracağız. * Lojman kiralarını ve sosyal tesis bedellerini gözden geçireceğiz. KAMU İSTİHDAMI * 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar istihdam sağlayacağız. * Yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz. * Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilecek. * Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getireceğiz. Tavan sınırı aşan kısım bütçeye gelir olarak kaydedilecek. * Hizmet içi eğitimler otellerde değil kamu tesislerinde yapılacak. * Yurtdışı geçici görevler sınırlandırılacak. DİĞER İDARİ DEĞİŞİKLİKLER * Hizmet içi eğitimler otellerde değil kamu tesislerinde yapılacak. * Yurtdışı geçici görevler sınırlandırılacak. * Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi için çalışmalar yapılacak. * Bakanlıkların yurt dışı teşkilatları ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilecek. * Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç gezi, kokteyl, yemek ve benzeri faliyetler düzenlenemeyecek.  * Kamu kurumlarının takvim, plaket, ajanda, eşantiyon türü hediyeler vermesini yasaklıyoruz. * Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılacak. * Zorunlu haller hariç, mobilya, ofis donanımı gibi demirbaş alımını üç yıl süre ile durduruyoruz. * Sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümünün hızlandırılması sağlanacak. * Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliğini artıran uygulamalar geliştirilecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılacak. * Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilecek. * Bütçede mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10; yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesintiye gideceğiz. * Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız. ENERJİ TASARRUFU * Sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümünün hızlandırılması sağlanacak. * Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliğini artıran uygulamalar geliştirilecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılacak. * Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilecek.  YATIRIMLARDA KESİNTİYE GİDİLİYOR * Bütçede mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10; yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesintiye gideceğiz. * Proje bazlı önceliklendirmeye gidilecek. Bunlar; "fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde olan yatırım projeleri", "deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projeleri", "Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrasında planlanan projeler" ile OSB liman-demiryolu bağlantı projeleri olacak. * Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız.
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

* Kamuda tasarruf programı ile sadece zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor, kamu tüketim ve harcamalarında verimliliği esas alıyoruz. 

* Bu paket deprem harcamalarından en küçük bir fedakarlık yapmadan kamu dengelerini sağlıklı bir şekilde sürdürme politikamızı yansıtıyor.

* Enflasyon ile mücadelede para politikasının yanında maliye politikaları ve yapısal reformlar önem taşıyor.

* Kamunun tasarruf yapması, daha az bütçe açığına, daha az cari açığa, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne yol açacak.

* Orta Vadeli Program'ın enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının yıllık bazda belirgin sonuçlarını bu yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız.

ŞİMŞEK: EN ÖNEMLİ SORUN ENFLASYON
Şimşek'in konuşmasının satırbaşları ise şöyle:

* En önemli gündemimiz hayat pahalılığını gündemimizden çıkarmak.

* Maliye politikasında atacağımız adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız.

* Bu açıkladığımız ilk paket değil, son paket de olmayacak.

* Kamuda verimliliği artıracak tasarrufu amaçlıyoruz.

* İzleme, denetleme ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.

* Merkezi idareler, mahalli idareler, KİT'ler, döner sermayeler, fonlar... Bütün kamu bu paketin kapsamında.

TAŞITLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER
* Kamu tasarruf alanlarında 8 öncelikli alan var. Bunlar; Taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, enerji ve atık yönetimi, diğer cari harcamalar, harcamalar.

* Yeni araç satın almayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımını izne tabi tutuyoruz. Kanunla izin verilenler hariç yabancı araç menşeli araç kullanımını da sonlandırıyoruz.

* İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçları tasfiye edeceğiz.

* Kamuda personel servisi hizmetini sonlandırmayı hedefliyoruz.

KAMU BİNALARI
* Deprem riski hariç yeni bina alımını durduruyoruz.

* Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz. Mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız.

* Yeni lojman ve sosyal tesis alımını ve yapımını süresiz olarak kaldırıyoruz.

* Savunma ve güvenlik hariç mevcut sosyal tesisleri ekonomiye kazandıracağız.

* Lojman kiralarını ve sosyal tesis bedellerini gözden geçireceğiz.

KAMU İSTİHDAMI
* 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar istihdam sağlayacağız.

* Yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz.

* Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilecek.

* Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getireceğiz. Tavan sınırı aşan kısım bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

* Hizmet içi eğitimler otellerde değil kamu tesislerinde yapılacak.

* Yurtdışı geçici görevler sınırlandırılacak.

DİĞER İDARİ DEĞİŞİKLİKLER
* Hizmet içi eğitimler otellerde değil kamu tesislerinde yapılacak.

* Yurtdışı geçici görevler sınırlandırılacak.

* Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi için çalışmalar yapılacak.

* Bakanlıkların yurt dışı teşkilatları ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilecek.

* Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç gezi, kokteyl, yemek ve benzeri faliyetler düzenlenemeyecek. 

* Kamu kurumlarının takvim, plaket, ajanda, eşantiyon türü hediyeler vermesini yasaklıyoruz.

* Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılacak.

* Zorunlu haller hariç, mobilya, ofis donanımı gibi demirbaş alımını üç yıl süre ile durduruyoruz.

* Sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümünün hızlandırılması sağlanacak.

* Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliğini artıran uygulamalar geliştirilecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılacak.

* Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilecek.

* Bütçede mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10; yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesintiye gideceğiz.

* Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız.

ENERJİ TASARRUFU
* Sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümünün hızlandırılması sağlanacak.

* Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliğini artıran uygulamalar geliştirilecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılacak.

* Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilecek. 

YATIRIMLARDA KESİNTİYE GİDİLİYOR
* Bütçede mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10; yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesintiye gideceğiz.

* Proje bazlı önceliklendirmeye gidilecek. Bunlar; "fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde olan yatırım projeleri", "deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projeleri", "Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrasında planlanan projeler" ile OSB liman-demiryolu bağlantı projeleri olacak.

* Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.