İZTO Başkanı Mahmut Özgener:

Ekonomi 12.09.2023 - 21:07, Güncelleme: 12.09.2023 - 21:23
 

İZTO Başkanı Mahmut Özgener:

İzmir İş Dünyası Toplantısında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Orta Vadeli Program’da mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümler ana başlıklarıyla belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesiyle ilgili atılacak adımların tavizsiz uygulanmasını temenni ediyoruz. Bu hedefleri hayata geçirirken, enflasyonla mücadele hiç kuşkusuz birincil önceliğimiz olacak. İşlerimizin sürdürülebilirliği ve yatırım kararlarını sağlıklı verebilmemiz açısından, enflasyon seviyesini ve para politikasının yönünü bugünden tahmin etmemiz gerekiyor” dedi.
Özgener, enflasyofn ile mücadelenin öncelikli hedef olduğunu ifade ederek, “Temmuz ayında Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon raporuyla başlayan süreçte, faiz artışları, makro ihtiyati tedbirlerin aşamalı olarak kaldırılması ve son olarak Orta Vadeli Programın açıklanmasıyla birlikte ekonomik sorunların doğru teşhisine yönelik rasyonel adımlar atıldığını görüyoruz. Bu adımların, piyasalar tarafından para politikasına verilen zaman ve kredibiliteyi artırdığı, şeffaf yaklaşım ve gerçekçi tespitlerin güven sağladığı kanaatindeyiz. Nitekim, ülke risk primimizin (CDS) 400’ün altına düşmesi, Dünya Bankasının ülkemize yönelik yeni kaynak aktarım kararı ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu haberler bu durumu teyit ediyor.  Orta Vadeli Program’da mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümler ana başlıklarıyla belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesiyle ilgili atılacak adımların tavizsiz uygulanmasını temenni ediyoruz. Bu hedefleri hayata geçirirken, enflasyonla mücadele hiç kuşkusuz birincil önceliğimiz olacak. İşlerimizin sürdürülebilirliği ve yatırım kararlarını sağlıklı verebilmemiz açısından, enflasyon seviyesini ve para politikasının yönünü bugünden tahmin etmemiz gerekiyor” dedi. OVP, İZTO'YU MOTİVE ETTİ Özgener konuşmalarının devamında OVP’nin İZTO’yu motive ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu: İş dünyası olarak en çok önem verdiğimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın geliştirilmesi hedeflerimizin yanı sıra ikiz dönüşüm olarak görülen yeşil ve dijital dönüşümün Orta Vadeli Program’da geniş olarak yer alması da uzun zamandır bu konuda projeleri olan bir oda olarak bizleri motive etti. Orta Vadeli Program’da büyümenin üretim, yatırımlar ve net ihracattan gelmesi öngörülüyor. Ekonomi ve ticarette tabana yayılan topyekun bir hareketlenme olması için KOBİ’lerimizi en etkin şekilde ihracata, yatırıma ve dolayısıyla ile istihdama yönlendirmenin başlıca çabamız olması gerektiği kanaatindeyiz.  Bu noktada son dönemde uygulanan makro ihtiyati sınırlandırmalar ve daraltıcı para politikası uygulamaları krediye erişimde zorlanan KOBİ’lerimizin orta ve uzun vadede sürdürülebilir planlama yapmalarını güçleştiriyor. Bankaların limit güncellemesi yapmamaları, kredi maliyetlerinin çapraz ürün satışlarıyla yükselmesi, kredilere uygulanan değişken ve yüksek faiz oranları üyelerimizin krediye erişimde yaşadığı başlıca sorunlar. Bu yönde, nakit akışının yönetilmesi ve işletme sermayesinin fonlanmasına yönelik, yeni finansal araçların ivedilikle hayata geçirilmesinin önem taşıdığını düşünüyoruz. BANKA BLOKELERİ ÜYELERİMİZİ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR Devlet desteklerinin önemine dikkat çeken Özgener,”Eximbank kredisi kullanımında ise, KOBİ’lerin oranı 2021 yılından 2022 yılına artış gösterse de, toplam destek hacminin dolar bazında gerilediğini görüyoruz.Finansal sorunların bu kadar yoğunlaştığı bir dönemde üyelerimizin düşük maliyetli kredi alabilmeleri büyük önem taşıyor. Özellikle pandemi döneminde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatiflerinin uygun faiz oranlarıyla esnaflarımıza ciddi destek sağladığını gördük. TOBB’a bağlı Odaların üyeleri bu imkanlardan faydalanamadılar. Oysaki, birçok sektörde Odamız üyeleri ve esnaf odası üyelerinin yaptıkları işler ve faaliyet alanları benzerlik gösteriyor. Benzer şartları taşıyan firmaların esnaf veya tacir olduğuna bakılmadan devlet destekleri ve krediler konusunda aynı imkanlardan yararlandırılmasının, desteklerin etkin ve adil dağılımı açısından önem taşıdığını düşünüyoruz. Buna çözüm olarak, esnaflara düşük maliyetli kredi imkanı sunan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatiflerine benzer bir yapının TOBB’a bağlı tüm Oda ve Borsa üyeleri için de oluşturulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Üyelerimizin finansal anlamda yaşadığı bir diğer önemli sorun ise, vergi ve SGK borcu olan firmalara konan banka blokeleri. Uygulamada firmanın hesabı olan tüm bankalar nezdinde aynı anda ve firmanın tüm hesaplarını bloke edecek cinsten oluyor. Bu durum ne yazık ki firmanın rutin ödemelerini aksatıyor. Bu nedenle, sürecin borç miktarını aşmayacak ve süratli olacak şekilde ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Özgener konuşmalarına şöyle devam etti: Ticaretin gelişmesi ve yeni ticari bağlantıların kurulmasındaki en etkin araçlardan biri şüphesiz fuarlar. Bu anlamda, Bakanlığımıza tüm Türkiye’den firmaların hem yurt içi hem de yurtdışı fuarlara katılımını kolaylaştıran ciddi destekler sağladığı için teşekkür ediyoruz.  Biz de, fuarlara verdiğimiz önem çerçevesinde üyelerine yerel ölçekte sürekli destek sağlayan tek Oda olarak, yıllık bütçe gelirimizin yüzde 12’sini fuar teşviklerine ayırıyoruz. Bakanlığımız tarafından yurtiçi fuar destekleri için konulan kriterlerin esnetilerek daha fazla fuarın destek kapsamına dahil edilmesi bu dönemde üyelerimizin ticari faaliyetlerine olumlu katkı yapacaktır. Yurtdışı fuarlara sunulan desteklerin ise mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak iyileştirilmeye devam edilmesi konusunda Bakanlığımızın desteklerini bekliyoruz. VİZE SÜRECİ ZORLAYICI BİR HAL ALDI Bu noktada dile getirmek istediğim diğer bir husus ise, vize süreçleriyle ilgili. Son dönemde, vize süreçleri yurtdışı faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için bir ayrıntı olmanın ötesinde zorlayıcı bir hal aldı. Bu konuda devletimizin en üst düzeyde girişimlerde bulunduğunu biliyor, konunun bir an önce çözülmesini temenni ediyoruz. İhracatın tabana yayılması ve KOBİ’lerimizin uluslararası pazarlara erişiminin sağlanması konusunda en büyük desteklerimizden biri de, UR-GE Projeleri. Bakanlığımızın desteği ile bugüne kadar 10 UR-GE Projemizi tamamlamış bulunuyoruz. Şu an 4 farklı sektörde projelerimiz devam ediyor ve 6 sektörde daha yeni projelerin açılması için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.  Projelerimizin en önemli başarısı, Brezilya gibi uzak pazarlardan Avrupa, Ortadoğu gibi geleneksel pazarlara uzanan geniş bir coğrafyada düzenlediğimiz ikili iş görüşmeleri sırasında üyelerimizin sipariş alması ve yeni iş bağlantıları kurması oldu. Bu ikili iş görüşmeleri toplantılarının uluslararası fuarlarla eş zamanlı olması ve fuar alanı içinde bir salonda yapılmasının, firmalarımızın fuar ziyaretçileriyle de buluşmasını sağlayacağını ve ihracatımızı misliyle artıracağını düşünüyoruz.   Yurtdışına düzenlediğimiz gezilerin yanı sıra yabancı alıcıları da kentimizde ağırlama imkânına sahibiz. Bu alım heyetlerinin de aynı şekilde, İzmir’deki uluslararası fuarlarla eş zamanlı düzenlenmesi ve fuar alanı içinde bir salonda yapılması; kentimiz ihracatına olumlu yansıyacaktır.
İzmir İş Dünyası Toplantısında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Orta Vadeli Program’da mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümler ana başlıklarıyla belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesiyle ilgili atılacak adımların tavizsiz uygulanmasını temenni ediyoruz. Bu hedefleri hayata geçirirken, enflasyonla mücadele hiç kuşkusuz birincil önceliğimiz olacak. İşlerimizin sürdürülebilirliği ve yatırım kararlarını sağlıklı verebilmemiz açısından, enflasyon seviyesini ve para politikasının yönünü bugünden tahmin etmemiz gerekiyor” dedi.

Özgener, enflasyofn ile mücadelenin öncelikli hedef olduğunu ifade ederek, “Temmuz ayında Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon raporuyla başlayan süreçte, faiz artışları, makro ihtiyati tedbirlerin aşamalı olarak kaldırılması ve son olarak Orta Vadeli Programın açıklanmasıyla birlikte ekonomik sorunların doğru teşhisine yönelik rasyonel adımlar atıldığını görüyoruz. Bu adımların, piyasalar tarafından para politikasına verilen zaman ve kredibiliteyi artırdığı, şeffaf yaklaşım ve gerçekçi tespitlerin güven sağladığı kanaatindeyiz. Nitekim, ülke risk primimizin (CDS) 400’ün altına düşmesi, Dünya Bankasının ülkemize yönelik yeni kaynak aktarım kararı ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu haberler bu durumu teyit ediyor.  Orta Vadeli Program’da mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümler ana başlıklarıyla belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesiyle ilgili atılacak adımların tavizsiz uygulanmasını temenni ediyoruz. Bu hedefleri hayata geçirirken, enflasyonla mücadele hiç kuşkusuz birincil önceliğimiz olacak. İşlerimizin sürdürülebilirliği ve yatırım kararlarını sağlıklı verebilmemiz açısından, enflasyon seviyesini ve para politikasının yönünü bugünden tahmin etmemiz gerekiyor” dedi.

OVP, İZTO'YU MOTİVE ETTİ
Özgener konuşmalarının devamında OVP’nin İZTO’yu motive ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

İş dünyası olarak en çok önem verdiğimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın geliştirilmesi hedeflerimizin yanı sıra ikiz dönüşüm olarak görülen yeşil ve dijital dönüşümün Orta Vadeli Program’da geniş olarak yer alması da uzun zamandır bu konuda projeleri olan bir oda olarak bizleri motive etti.

Orta Vadeli Program’da büyümenin üretim, yatırımlar ve net ihracattan gelmesi öngörülüyor. Ekonomi ve ticarette tabana yayılan topyekun bir hareketlenme olması için KOBİ’lerimizi en etkin şekilde ihracata, yatırıma ve dolayısıyla ile istihdama yönlendirmenin başlıca çabamız olması gerektiği kanaatindeyiz. 

Bu noktada son dönemde uygulanan makro ihtiyati sınırlandırmalar ve daraltıcı para politikası uygulamaları krediye erişimde zorlanan KOBİ’lerimizin orta ve uzun vadede sürdürülebilir planlama yapmalarını güçleştiriyor.

Bankaların limit güncellemesi yapmamaları, kredi maliyetlerinin çapraz ürün satışlarıyla yükselmesi, kredilere uygulanan değişken ve yüksek faiz oranları üyelerimizin krediye erişimde yaşadığı başlıca sorunlar. Bu yönde, nakit akışının yönetilmesi ve işletme sermayesinin fonlanmasına yönelik, yeni finansal araçların ivedilikle hayata geçirilmesinin önem taşıdığını düşünüyoruz.

BANKA BLOKELERİ ÜYELERİMİZİ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR
Devlet desteklerinin önemine dikkat çeken Özgener,”Eximbank kredisi kullanımında ise, KOBİ’lerin oranı 2021 yılından 2022 yılına artış gösterse de, toplam destek hacminin dolar bazında gerilediğini görüyoruz.Finansal sorunların bu kadar yoğunlaştığı bir dönemde üyelerimizin düşük maliyetli kredi alabilmeleri büyük önem taşıyor. Özellikle pandemi döneminde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatiflerinin uygun faiz oranlarıyla esnaflarımıza ciddi destek sağladığını gördük. TOBB’a bağlı Odaların üyeleri bu imkanlardan faydalanamadılar. Oysaki, birçok sektörde Odamız üyeleri ve esnaf odası üyelerinin yaptıkları işler ve faaliyet alanları benzerlik gösteriyor. Benzer şartları taşıyan firmaların esnaf veya tacir olduğuna bakılmadan devlet destekleri ve krediler konusunda aynı imkanlardan yararlandırılmasının, desteklerin etkin ve adil dağılımı açısından önem taşıdığını düşünüyoruz.

Buna çözüm olarak, esnaflara düşük maliyetli kredi imkanı sunan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatiflerine benzer bir yapının TOBB’a bağlı tüm Oda ve Borsa üyeleri için de oluşturulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Üyelerimizin finansal anlamda yaşadığı bir diğer önemli sorun ise, vergi ve SGK borcu olan firmalara konan banka blokeleri. Uygulamada firmanın hesabı olan tüm bankalar nezdinde aynı anda ve firmanın tüm hesaplarını bloke edecek cinsten oluyor. Bu durum ne yazık ki firmanın rutin ödemelerini aksatıyor. Bu nedenle, sürecin borç miktarını aşmayacak ve süratli olacak şekilde ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Özgener konuşmalarına şöyle devam etti: Ticaretin gelişmesi ve yeni ticari bağlantıların kurulmasındaki en etkin araçlardan biri şüphesiz fuarlar. Bu anlamda, Bakanlığımıza tüm Türkiye’den firmaların hem yurt içi hem de yurtdışı fuarlara katılımını kolaylaştıran ciddi destekler sağladığı için teşekkür ediyoruz.  Biz de, fuarlara verdiğimiz önem çerçevesinde üyelerine yerel ölçekte sürekli destek sağlayan tek Oda olarak, yıllık bütçe gelirimizin yüzde 12’sini fuar teşviklerine ayırıyoruz.

Bakanlığımız tarafından yurtiçi fuar destekleri için konulan kriterlerin esnetilerek daha fazla fuarın destek kapsamına dahil edilmesi bu dönemde üyelerimizin ticari faaliyetlerine olumlu katkı yapacaktır. Yurtdışı fuarlara sunulan desteklerin ise mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak iyileştirilmeye devam edilmesi konusunda Bakanlığımızın desteklerini bekliyoruz.

VİZE SÜRECİ ZORLAYICI BİR HAL ALDI
Bu noktada dile getirmek istediğim diğer bir husus ise, vize süreçleriyle ilgili. Son dönemde, vize süreçleri yurtdışı faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için bir ayrıntı olmanın ötesinde zorlayıcı bir hal aldı. Bu konuda devletimizin en üst düzeyde girişimlerde bulunduğunu biliyor, konunun bir an önce çözülmesini temenni ediyoruz.

İhracatın tabana yayılması ve KOBİ’lerimizin uluslararası pazarlara erişiminin sağlanması konusunda en büyük desteklerimizden biri de, UR-GE Projeleri. Bakanlığımızın desteği ile bugüne kadar 10 UR-GE Projemizi tamamlamış bulunuyoruz. Şu an 4 farklı sektörde projelerimiz devam ediyor ve 6 sektörde daha yeni projelerin açılması için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 

Projelerimizin en önemli başarısı, Brezilya gibi uzak pazarlardan Avrupa, Ortadoğu gibi geleneksel pazarlara uzanan geniş bir coğrafyada düzenlediğimiz ikili iş görüşmeleri sırasında üyelerimizin sipariş alması ve yeni iş bağlantıları kurması oldu. Bu ikili iş görüşmeleri toplantılarının uluslararası fuarlarla eş zamanlı olması ve fuar alanı içinde bir salonda yapılmasının, firmalarımızın fuar ziyaretçileriyle de buluşmasını sağlayacağını ve ihracatımızı misliyle artıracağını düşünüyoruz.  

Yurtdışına düzenlediğimiz gezilerin yanı sıra yabancı alıcıları da kentimizde ağırlama imkânına sahibiz. Bu alım heyetlerinin de aynı şekilde, İzmir’deki uluslararası fuarlarla eş zamanlı düzenlenmesi ve fuar alanı içinde bir salonda yapılması; kentimiz ihracatına olumlu yansıyacaktır.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.