İş Yerlerinin Bedelini Kim Ödeyecek?

Danıştay, Kuşadası Limanı'nda bulunan işyerleri ile ilgili yeni karar aldı. Özelleştirildiği 2003 yılından bugüne kadar çok sayıda idari işlem yapılıp, mahkeme kararı verilen Kuşadası Limanı'ndaki 56 işyeriyle ilgili, Danıştay 14'üncü Dairesi, işyerlerinin yıkılması yönündeki yerel mahkeme kararının doğru olduğuna ancak yıkım öncesi izni veren sorumlu idarenin taşınmazın bedelini ödemesine karar verdi.

İş Yerlerinin Bedelini Kim Ödeyecek?
 
 
Kuşadası Limanı'nı işleten Egeports firmasının, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın imar planının 2006 yılında mahkeme tarafından iptalinin ardından ruhsatlarının iptali sonrasında Kuşadası Belediyesi Encümeni tarafından alınan yıkım kararına karşı açtığı davada, Aydın 1'inci İdare Mahkemesi 30 Mart 2012 tarihinde bu talebi reddetti.
 
Aydın 1'inci İdare Mahkemesi, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun Egeports'a limanı işletme yetkisini veren kararının mahkeme kararıyla iptal edilmiş olması nedeniyle bu yapıların yıkım kararının hukuka aykırı olmadığına kararı verdi.
 
'PLAN VE RUHSATI VEREN TAŞINMAZ BEDELİNİ ÖDESİN'
 
Limanı işleten Egeports firmasının temyiz için başvurduğu Danıştay 14'üncü Dairesi'nden 20 Şubat 2014 tarihli çarpıcı bir karar çıktı. Danıştay, Aydın 1'inci İdaresi'nin kararını bozdu. Ancak, yıkım kararının doğru olduğuna da karar verdi.
 
Danıştay, aldığı kararla yıkım yapılmadan önce hukuka aykırı şekilde plan oluşturan ve bu plana göre ruhsat veren idarenin kusurlu davranışı nedeniyle, iyi niyetli kişilere (Egeports firması) taşınmaz bedelinin ödenmesi gerektiği kararını açıkladı. Kuşadası Belediyesi avukatı Enis Dinceroğlu, Danıştay'ın bedellerin ödenmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ni işaret ettiğini söyledi.
 
KAZANILMIŞ HAK YOK
 
Avrupa insan Hakları Mahkemesi kararlarınden örneklerle kararı gerekçelendiren Danıştay, kıyıdaki taşınmazın özel mülkiyet konusu yapılarak tapuya kişi adına kaydedilmesi üzerine açılan davada, malın edimi sırasında başvuranların iyi niyetli olduklarını belirtti.
 
Danıştay, yürürlükte bulunan plan hükümlerine aykırı olarak inşa edilen yapıların, yapının inşa edildiği tarihte yürürlükte bulunan plana ve ruhsata uygun olarak inşa edilse dahi, bu planın hukuka ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilerek yargıda iptal edilmesi durumunda, kazanılmış hakkın bulunmaması nedeniyle yıkılması gerektiği kararına vardı.
 
KARAR BOZULDU AMA KAZANAN YİNE KUŞADASI BELEDİYESİ
 
Ancak, yıkım işlemi tesis edilmeden önce, hukuka aykırı bir şekilde plan oluşturan ve bu plana göre ruhsat veren idarenin kusurlu davranışı nedeniyle, iyi niyetli kişilere taşınmaz bedelinin ödenmesi gerektiğini dikkat çeken Danıştay 14'üncü Dairesi, 'Bu nedenle, taşınmazın bedelinin davacıya ödenmeden ruhsatsız yapının yıkımı yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından, aksi yöndeki temyize konu idare mahkemesi kararında hukuka isabet görülmemiştir' görüşüşüyle Aydın 1'inci İdare Mahkemesi'nin 30 Mart 2012 tarihli kararını bozdu.
 
Kuşadası Belediyesi aleyhine açılan ve Aydın 1'inci İdare Mahkemesi'nin belediye lehine aldığı kararın temyizinden bozma kararı çıkmasına karşın davayı kazanan yine Kuşadası Belediyesi oldu.
 
Belediye'nin liman içindeki yapıların yıkımı konusunda aldığı encümen kararı mahkeme tarafından bir kez daha onaylandı. Gözler bu karardan sonra hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na hem de Kuşadası Belediyesi'ne döndü. Bakanlığın yapıların bedelini ödeyip ödemeyeceği, belediyenin de yıkımı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği önümüzdeki süreçte görülecek.
 
Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2014, 12:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER