Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davası nasıl açılır: Resmi makamlar önünde evlenmiş olan karı ve kocanın, farklı nedenler sunarak, bunu mahkemeye taşıyarak ayrılmak istemelerine boşanma adı verilir. İyi bir avukatın tutulması hem davanın kısa sürmesi hem de istenilen kararın çıkması yolunda atılmış çok mühim bir adımdır. 

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma Davası Açmak İçin Ne Kadar Para Gerekli?
Boşanma davası açabilmek için gerekli olan paranın miktarı farklılık göstermektedir. Bu davaların bir avukat yardımıyla açılması her zaman davacı kişi için büyük bir avantaj demektir. Birtakım dosya masrafları ve giderler söz konusudur. Aile mahkemesine gidilmesinin ardından vezne üzerinden bunların yatırılması esastır. En az 500 TL ile 1000 TL arasında değişen bir meblağın bulunmuş olduğunu görmekteyiz. Böylelikle ilgili süreç hem dilekçenin yazılması hem de paranın ödenmesinin ardından başlatılmış olur.

Kadın Boşanma Davası Açarsa Hakları Nelerdir?
Boşanma davasında kadının hakları
şöyledir;

 • Kadınların boşanma davalarında aile konutu şerhini isteme hakkı mevcuttur. Bir kişiye ait olan bu evin, mali sonuçların ortaya çıkmasını engellemek için caymak adına devredilmesi tanımlanmış bir hak olarak dikkat çeker.
 • Bunun yanı sıra mal rejimi kaynaklı olacak şekilde doğan bir alacak hakkının da bulunduğunu ifade etmek lazım. 
 • Değer ve miktarın ispatlanması halinde, karşı taraftan düğünde takılmış olan tüm ziynetlerin bedeli istenebilir. Aynen olabileceği gibi bunun parasal karşılığı da söz konusudur.
 • Her zaman manevi tazminat hakkı baki tutulmuştur. Kişilik haklarının zedelenmesi gibi bir hukuki durumun yaşanması şarttır. 
 • Buna ek olarak kadının maddi tazimat istemesi mümkündür. Bunun için kesinlikle kadının az kusurlu veya kusursuz olması lazım. 
 • Yoksulluk nafakası kanunlarımızda açık bir biçimde ifade edilmiştir. Boşanma sırasında kadının yoksulluk durumuna düşeceği ihtimali sonrasında eşin ona belli bir miktar para ödemesi gerekiyor. 
 • İştirak hakkı ise davanın sonuçlanmasının ardından çocuğun kadında kalması halinde, onun ergenlik dönemine kadar babanın ödeyeceği para demektir. 
 • Tedbir nafaka hakkı ise kadının hem geçinmesi hem de barınabilmesi için ödenecek tutardır. 
 • Son olarak tedbiren velayetin talep edilme hakkının bulunduğunu ifade etmek lazım. Eşlerin ayrı yaşaması halinde, dava süreci boyunca kimin yanında kalacağı yönünde bir karar alınır. Kadın tedbir velayeti hakkını kullanabilir. 

Boşanma Davası Açmak İçin Ne Yapmalıyım?
Boşanma davası açmak için; https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davasi-nasil-acilir.html tıklayınız. 

Boşanma davası açabilmek adına takip edilmesi gereken yol şöyledir;

 • Öncelikle buna dair bir dilekçe doldurulur. Hem bunun yazılması hem de davanın devam etmesi noktasında bir avukat ile anlaşmanız size kolaylık sağlar. İlgili kişinin alanında çok iyi olması temel bir zorunluluktur.
 • Kimlik veya bunun yerine kullanılabilecek olan bir pasaport istenir.
 • Avukat vekaletnamesi talep edilmektedir.
 • Bunun yanı sıra dava dilekçesinin kesinlikle birtakım deliller üzerinden desteklenmesi lazım. 
 • Söz konusu boşanma davası anlaşmalı ise buna dair bir protokolün bulunması esastır.

Hakimlerin boşanma davalarında karar verirken en çok dikkat ettikleri iki değişik husus vardır. Bunlardan birisi deliller iken diğeri ise kişilerin mahkemede, hakim önünde dile getirmiş oldukları beyanlardır. 

Tek Celsede Boşanmak İçin Ne Yapmalı?
Boşanma davası nasıl açılır:
Boşanma davası aile mahkemesinde açılır. Birçok kişi eşinden bir an önce ayrılarak bu evliliğin son bulmasını istediği için tek celsede bunun olmasını talep eder. Bunun öncelikle mümkün olduğunu ifade edelim. Ancak şunlara dikkat edilmelidir;

 • Avukatın olması her anlamda bir avantajdır. Kanunlara hakim olmasından dolayı tüm detayları bilmektedir.
 • Kesinlikle anlaşmalı bir boşanma davasının açılması lazım.
 • Buna göre erkek ve kadının tüm konularda görüş birliği içinde olmaları gerekmekte.
 • Her iki taraf da boşanmayı istemelidir.
 • Çocuk varsa, bunun kimde kalacağı hususunda bir sorun bulunmamalı.
 • Nafaka, tazminat gibi hususlarda hem kadının hem de erkek ortak bir noktada buluşması önem arz eder.
 • Tüm bunların ardından mahkemeye deliller, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde sunulmak zorundadır.
 • Beyanların da esas olmasından dolayı hakim iki tarafı da dinler.
 • Böylelikle tek celsede boşanma işlemi tamamlanmış olur. 

Boşanma Davası Açmak Ücretli Mi?
Boşanma davası ücret ödenerek açılır. Ancak param yok nasıl boşanma davası açabilirim diyorsanız bu noktada takip edilmesi gereken yol şöyledir;

 • Yaşanılan kentin baro başkanlığı ile iletişim sağlanmalıdır.
 • Maddi durumunuzun bu davayı açabilmek için yeterli olmadığını ifade etmelisiniz.
 • Böyle durumlarda baro gereken kolaylığı sağlar ve ücretsiz bir avukat hizmetini sunar. 
 • Bunun yanı sıra dava masraflarına dair de yine destek alınmasının önünde hiçbir sorun söz konusu değildir. 

5000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Verir?
5000 TL tutarında bir maaşa sahip erkeğin ödemesi gereken nafaka miktarı belli hesaplamalar ve kriterler sonrasında netleşmektedir. Buna göre ortalama gelire sahip olanların aralarındaki boşanma davalarında her daim yüzde 25 oranı baz alınmaktadır. 5000 TL'nin yüzde 25'lik kısmı ise 1250 TL olarak dikkat çeker. Böylelikle ilgili para nafaka miktarı şeklinde tespit edilmektedir. Bunun yanı sıra gelir durumuna göre bunun tam yüzde 60'a kadar çıkması da söz konusudur. 

Çekişmeli Boşanma Nedir?
Çekişmeli olarak tanımlanmış olan boşanma, farklı durumlarda ortaya çıkar. Bunlar şöyledir;

 • İki taraftan birisinin boşanmak istememesi halinde bu davanın çekişmeli olarak tanımlanmış olduğunu hemen ifade etmek lazım.
 • Bunun yanı sıra aile bireylerinin değişik konularda farklı düşünmesi halinde yine çekişmeli bir boşanma davası açılır.
 • Çocuğun velayeti, tazminat ve nafaka miktarı ve bunun gibi hususlarda itilaf olması, boşanma davasının daha farklı bir formatta devam etmesi anlamına gelmektedir. 

Buna göre bu tip davaların süresinin çok daha uzun olduğunu hemen ifade etmek lazım. Tam bir zaman vermek söz konusu değildir. Ancak birkaç sene süren davalar mevcuttur. Bazen 3 veya 4 oturumda da bitebilir. Hem mahkemelerin yoğunluğu hem de tarafların beyanları, delilleri ilgili süreyi etkilemektedir. 

Avukat tutmak size zaman kazandırır. Yani daha kısa süre içerisinde davanın sonuçlanması ihtimali her daim öne çıkmaktadır. Böyle davalarda yetkili olan mahkeme konusunda bir farklılık yoktur. İlk adres aile mahkemesidir. Ancak ikamet edilmiş yerde bu tip bir yargı kurumu söz konusu değilse, kesinlikle Asliye Hukuk mahkemelerine giderek davanın açılması şarttır. 

Boşanma Davasında Mahkeme Masraflarını Kim Öder?
Boşanma davası nasıl açılır: Boşanma davası açma
işlemlerini yetkilendirilmiş olan mahkemeler aracılığıyla yapmak mümkündür. Mahkeme masraflarının ödenmesi konusunda iki farklı durum söz konusu olduğundan buna göre hareket edilmesi esastır. Eğer boşanma anlaşmalı olacaksa, yani hem kadın hem de erkek boşanma ve bunun ardından nafaka, tazminat, çocuğun velayeti konusunda mutabık ise masraflar paylaştırılır.
Çekişmeli olan boşanma davalarında ise daha değişik bir prosedür karşımıza çıkar. Burada kesinlikle davayı açmış olan ve hukukumuzda davacı olarak tanımlanmış kişinin tüm masrafları ödemesi temel bir kuraldır. Avukat masrafları ise taraflarca karşılanır. Buna göre sürecin devam ettirilmesi esastır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER