Atatürk Müfredattan Çıkarsa…

Ne yazık ki eğitim sistemimizde uzun bir süredir adım adım ulus kimlikle ilgili konular müfredattan çıkarılmaya çalışılmaktadır. Buna Atatürk de dahildir. Çünkü…

Atatürk Müfredattan Çıkarsa…

HAMDİ TÜRKMEN YAZDI...

Okullarımız açıldı; çocuklarımızı temiz-pak eğitim için sabah-öğlen göndermeye başladık.
Bu tüm aileler için görevdir.
Asıl önemli olan; vereceğimiz eğitimin nitelik ve niceliğidir.
Ne yazık ki eğitim sistemimizde uzun bir süredir adım adım ulus kimlikle ilgili konular müfredattan çıkarılmaya çalışılmaktadır.
Buna Atatürk de dahildir.
Çünkü; 
Yapılmak istenen bir kesim için rahatsızlık yaratan ulus devlet yapısını ve ulus kimliğini yeni nesle unutturmaktır.

***

Bu, bugünün ya da 2002 AK Parti İktidarınca başlatılan bir proje değildir.
Böyle düşünürseniz yanılırsınız.
Süreç eskidir; neredeyse 40 yıllık bir geçmişe sahiptir.
Basit hesapla 1980‘lere kadar uzanır.
Ancak son 15 yılda bu değişim hızlandırılmıştır.

***

Son derece basit yazacağım.
Tüm dünyada ve ülkemizde uygulanabilecek 2 tür eğitim vardır…
Bunlardan biri milli bir eğitimdir…
Diğeri de gayri milli bir eğitim.
İsterseniz önce her ülke için, ülkemiz de dahil “milli” olanından başlayalım…
Bu eğitimde…
Öğrenciler öncelikle yaşadıkları ülkenin tarihini, coğrafyasını diğer ülkelerle geçmişten bu yana yaşanan sorunları…
Ve milletin refahı ve kalkınması için gerekli olan…
Bilimi…
Felsefeyi…
Edebiyatı…
Teknolojiyi öğrenirler… 
Tek amaç; halkın çıkarları, refahı ve mutluluğudur…
Bu nedenle milli eğitim sistemi; hem öğrencilere çağın gerektirdiği bilimi, sanatı, felsefeyi öğretir.
Ülkesini parçalamaya çalışanlara karşı, etnik ve dini ayrımcılığı dışlayarak laik olmak zorundadır…
Etnik bölücülük, mezhepçilik, tarikatçılık kitaplarında yazmaz.

***

Biraz geriye dönelim; izin verildiğinde nasıl bir paralel hiyerarşiye yol açıldığını çok yakın bir süreçte, ülke olarak yaşamadık mı? 
Bu nedenle tekrar; gelecekte er’den emir alan general…
Hizmetlisinin emir verdiği genel müdürle karşılaşmak istemiyorsak başta eğitim olmak üzere devletin her kademesini her türden etnik ve dini etkilerden uzak tutmak zorundayız.

***

Gelelim “Gayrı Milli Eğitim” uygulamasına.
Hepimiz biliyoruz ki önemli bir kesim var. Ve bugünkü müfredatla bu kesim gibi düşünen gençler yetiştirilmeye çalışıyor.
Kim bu ekip ve ne yapmak istiyor?
Yanıt gayet açık; milletin anlamını bırak, adını bile söylemekten korkan…
Emperyalizmin ne olduğundan haberi bile olmayan…
Ülkenin içinde bulunduğu tehdit ve sorunlardan bihaber…
Bilim, sanat ve felsefeden uzak… 
Tamamen kendi dini ya da mezhebinin çıkarlarını gözeten, bunun için de yabancılarla işbirliği yapılmasında hiç bir sakınca görmeyen; kimliksiz, kişiliksiz sadece küresel sermayeye elaman olabilecek öğrenci yetiştirmek için programlanan eğitimcilerdir.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2017, 10:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER