'Yeni Eylem Planını Açıkladı'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekonomide yeni eylem planını açıkladı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ikinci grup 8 öncelikli dönüşüm programını açıkladı.
 
6 Kasım'da ilk bölümü açıklanan programın ikinci bölümü 8 başlık altındaki 425 maddeden oluşuyor.
 
Hükümetin hazırladığı pakette, üretimde verimliliğin ve tasarrufların artırılması, kamu giderleri ile ve israfın azaltılmasına yönelik bir dizi tedbir yer alıyor.
 
Beraberindeki bakanlarla basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, konuşmasına yaşanan Ruble krizinin etkilerine değinerek başladı.
 
"Rusya gibi ülkelerdeki finansal iniş çıkışlar gelişmekte olan tüm ülkeleri etkiliyor" diyen Davutoğlu, bu ve bunun gibi ortaya çıkabilecek muhtemel krizleri piyasalara hissettirmeden yönetiklerini kaydetti.
 
Davutoğlu, "2023 ve ötesini görecek şekilde, ekonomi politikalarını yönetiyoruz. "Reel sektör, finans sektörü, makro ekonomik yapılanmalar, bütüncül bir persfektifle ele alınıyor" diye konuştu.
 
AK Parti iktidarları öncesinde petrolün varil fiyatının 20 dolar düzeylerinde olduğunu hatırlatan Davutoğlu, "Sonradan 100 dolarlara kadar çıktı. Şimdi 60 dolar civarlarına düştü. Bu indirimleri vatandaşlarımıza yansıtıyoruz. 2015'teki indirimlere yönelik alternatif senaryolar geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
 
Giriş konuşmasının ardından Davutoğlu, ikinci grup 8 öncelikli dönüşüm programını açıkladı:
 
Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı
 
Ekonomimizin en önemli meselelerinden birisi üretim verimliliğinin düşük olması. Bu programla verimlilik algısı genişletmeyi amaçlıyoruz. Bu başlık altında 59 eylem planlanıyor. KOBİ'leri sürekli gündemde tutacağız ve istihdama yönelik önemli katkılar sağlamaya çalışacağız. 
 
Verimlilik algısını geliştirmeyi, üretim süreçlerini iyileştirmeyi, katma değeri artırmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede sanayi sektöründe toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısını yüzde 20'nin üzerinde tutmaya kararlıyız.
 
Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı
Bu program sayesinde israfı azaltmayı amaçlıyoruz. İktisatlı bir ekonomik alt yapıyı kurmaya kararlıyız. Bu başlık altında 74 adet eylem planı yer alıyor. 
 
Uluslararası yükümlülükleri gözeterek lüks ve/veya ithalat yoğunluğu yüksek malları tespit edecek ve caydırıcı vergilendirme yapacağız. İçeride teknoloji yoğun, verimliliği artan sanayilere destek verirken dışardan gelecek lüks tüketim mallarına yönelik caydırıcı vergilendirmeler yapacağız.
 
Bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranlarını uluslararası düzeylere yaklaştıracağız. Hayat sigortalarının ve 1 yılı aşan özel sağlık sigortalarının geliştirilmesi için politika seçeneklerini değerlendiriyoruz. Bunları devreye sokacağız.
 
Özel amaçlı tasarruf mekanizmaları gerçekleştireceğiz. Altın bankacılığını geliştirecek ve destekleyeceğiz. Finansal istikrar gözetilerek ihtiyaç duyulan alanlarda kredi düzenlemelerine ilişkin çalışmalara devam edeceğiz.
 
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı
 
Etkin bir biçimde denetlenen şeffaf bir piyasanın oluşmasını amaçlıyoruz. İstanbul'un ilk aşamada 25 küresel finans merkezi arasında yer almasını hedefliyoruz. Kamu ve özel sektörde uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip uzman sayısını artıracağız.
 
Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı
 
Verimsiz harcamaları tasfiye edeceğiz. Kamuda taşıt edinmede israfı ortadan kaldıracak yaklaşım sergileyeceğiz. Akılcı ilaç programını yaygınlaştıracağız. 
 
Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı
Kamu gelirlerini sağlıklı kaynaklardan elde etmeyi planlıyoruz. Vergi mevzuatının sadeleştirmesi çalışmalarına devam edeceğiz. Gayrimenkul rantlarından kamunun pay almasına yönelik çalışma yapacağız.  
 
Yerel yönetimlerin öz gelirlerini artıracağız. Bu, yerel yönetimlerin Türkiye'de hem gücünü artıracak hem de yerinden yönetim anlayışı yaygınlaşarak doğrudan halkla temas halindeki yerel yönetimlerin özgüven içinde kendi kaynaklarını kullanabilir hale gelmelerini sağlayacağız
 
İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı
 
Yatırımcının karşılaştığı belirsizlikler giderilecek ve yatırımlar artırılacak. Ülke ekonomisi için büyük önem arz eden yatırımların izin ve yatırım yeri temini süreçlerinin hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına yönelik bir mekanizma oluşturacağız. Bürokrasiden kaynaklanabilecek her türlü gecikmeyi ortadan kaldıracağız. Yatırım yeri tahsis edilmesi için mevzuat düzenlemesi yapacağız. Hukuki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan kısa sürede çözümünü sağlayacağız.
 
İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı
 
Sürdürülebilir ve güvenilir istatistik yelpazesini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Tüm istatistikleri bir internet portalı altında yayınlayacağız. Kurumlarda istatistiksel analizler yapabilecek birimler kuracağız. 
 
PLAKET YERİNE FİDAN
 
İl ziyaretlerinde verilen plaket ve hediyeler israf oluşturuyor. Başbakanlık genelgesiyle bundan sonra başta benim yaptığım ziyaretlerde, hiçbir ziyarette yerel yönetimler, valilikler ve diğer kurumlar plaket ve hediye sunumunda bulunmayacaktır. Süslü plaketler yerine fidan dikimi özendirilecektir. 
 
En önemli meselemiz iç tasarrufların yatırıma dönüşmesini sağlamaktır. Kamunun görevi tasarrufların en kısa sürede yatırıma dönüşmesini sağlamak. Bu açıkladığımız çalışmalar kağıt üzerinde değil, ne kadarının hayata geçirildiğini kamu ile paylaşacağız.
 
"Kayıtdışı Ekonominin Azaltılması Programı"nı da ayrı bir paket halinde açıklayacağız."
 
'YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'
 
Davutoğlu dönüşüm programını açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
Dünya ekonomisinde kırılganlığın devam ettiğini söyleyen Davutoğlu, "Burada önemli olan istikrarda kalıcılığı temin edecek şekilde genel deneleri muhafaza etmek, krize karşı tedbir almak, ve kriz sonrası döneme ekonominin hazırlanmasını sağlamak. Rus para birimini Ruble'deki kayıp tüm piyasaları etkiledi. Kısa süreli ani şoklar finansal sistemimizin gücünü ortaya koyuyor. Burada bir sıkıntı görmüyoruz" diye konuştu. 
 
Davutoğlu şöyle devam etti: 
 
"Elimizdeki kaynaklarla krizin getirebileceği şoklara karşı kullanabileceğimiz mali ve finansal araçlar son derece sağlamdır. Kendimizden emin yolumuza devam ediyoruz. Kamuoyunun, iş dünyamızın, piyasalarımızın şundan emin olması gerekir: Hiçbir konuda ekonomi yönetimimiz, hükümetimiz bir panik haline ya da varolan dengeleri etkileyecek yola girmemiştir, girmeyecektir.
 
Ekonomi büyürken genel anlamda bir refah yükselişi var. Bunu kısıtlamayı düşünmüyoruz ama hane halkının planlamalarını yaparken gelir ile tüketim dengesini sağlaması lazım. Bu çerçevede tasarrufu özendirici tedbirler alacağız."

 

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2014, 12:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER