Güven: 'Basit' Yaralama Neden Uzlaşmaya Alındı?

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e, kadın ve aile bireylerine yönelik 'basit' olarak tanımlanan yaralama suçlarında, Türk Ceza Kanunu'nda, ceza verileceğine ilişkin düzenlemesinin değiştirilerek 'uzlaşma' kapsamına alınmasına karşı soru önergesi verdi.

Güven: 'Basit' Yaralama Neden Uzlaşmaya Alındı?
Kadın ve aile bireylerine yönelik basit yaralamaların, 'uzlaşma' kapsamına alınması ile ilgili önerilerinin gerekçesi olarak da "toplumsal barış, aile bütünlüğünün korunması ve yargının iş yükünün azaltılması" gibi nedenlerin gösterildiğini belirten Prof. Dr. Güven, Kadına karşı şiddet olaylarının azaltılması gereken bir iş yükü olarak mı görüldüğünü, diğer davaların yaşam hakkından daha mı önemli olduğunu, Üstsoya (anne-baba,dede-büyükbaba), altsoya(çocuk-torun), eşe veya kardeşe karşı işlenen kasten yaralama suçlarının şikayete tabi suç kapsamına alınarak, mağdurun baskı ve tehdit altında şikayette bulunmasının engellendiği durumlarda kişinin haklarının nasıl korunacağını, aile içinde sürekli olarak oluşacak ve 'basit' olarak tanımlanacak yaralamaları, 'uzlaşma' yolu ile çözmeye çalışarak mazur gösterme çabası ile şiddetin bitirilmesinden nasıl söz edileceğini sordu.

CHP İzmir Milletvekili Prof Dr. Hülya Güven, bu tutumun hükümetin kamuoyunda oluşturduğu "aile bütünlüğünün bekçisi" görüntüsüne ve Türk toplumunca benimsediğimiz "büyüklere el kalkmaz" kuralının zedelenmesine yol açarak, AKP hükümetinin söylemleriyle uyguladıklarının arasında yarattığı çelişkilere örnek olduğunu söyledi.

Ayrıca Resmi gazetede yayınlanan "KadınaYönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin arabuluculuk ve uzlaştırma da dâhil olmak üzere zorunlu alternatif çatışma çözüm süreçlerini yasaklayan 48. maddesinin hâkim ve savcılarımız tarafından bilinmediğine de dikkat çeken Prof. Dr. Güven, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin sözleşme ile kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi halinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda sözleşme hükümlerinin esas alınacağının Anayasa'da yazılı olduğunun altını çizdi.
Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2012, 13:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER