KOSBİ'de neler oluyor?

KOSBİ kitabını gündeme getirdiğim son iki haftadır bu sanayi bölgesi ile ilgili telefonum iyi çalıştı diyebilirim. Meğerse burası bir gazeteci için çok güzel bir madenmiş.

Ben de bu madeni işlemeye karar verdim. Beni arayan dostlar merak etmeyin, tüm iddialarınızı araştırdıktan sonra gündeme taşıyacağım.

Şimdi bugünkü konumuza gelelim.

Zorlama sanayi bölgesi KOSBİ’de geçtiğimiz yıllarda yapılan kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı işlerle ilgili bilgi ve belgeler geldi.

Bugün onlardan bir tanesini sizlerle paylaşacağım.

Sanayi bölgelerinde arazisi olanlar bilirler, her arazi sahibi, kendi arazisinin 3194 sayılı imar kanunun 18 maddesi gereğince düzenleme ortaklık payı olarak belli bir kısmını OSB adına terk eder.

Bu alanlarda tüm sanayicilerin hakkı olduğu için ortaklık payları adı altında bir düzenleme ile bu alanlar kullanılır.

O sanayi bölgesinde bu şekilde ayrılan alanların üzerine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18 maddesi 3 fıkrasın da belirtilen tesisler yapılır. 

Bu konudaki yasa aynen şöyledir.

“Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta öğrenim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz” 

Gördüğünüz gibi yasa çok açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış.

Sorumu soruyorum...

KOSBİ’nin içinde idari ve sosyal tesis alanının tam karşısındaki park alanına, nasıl oldu da 2017'de 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 20, 21, 22 ve 30’uncu maddelerine aykırı yapı kullanma izni verildi.

Yapılan işlem 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32 ve 42 maddeleri ile 5237 sayılı T.C.K. nun 184. maddesi suçu kapsamındadır. 

Usulsüz bir şekilde PARK alanı önce restoran olarak işyerine dönüştürüldü daha sonra da, 2021 yılında da yeni bir ihale ile el değiştirip özel bir şirkete kiralandı?

İhale şartnamesinde açıkça KOSBİ PARK yeri olarak belirtilen 4. Sokak No:8, 8/1, 8/2, 8/3 parseller yasa ve yönetmelikler bu kadar açıkken işyeri olarak hangi kanundaki, hangi maddeye göre kiraya verilmiştir?

Ortaklık payları yasası çok açık. Burası kesinlikle özel bir şirkete kiralanamaz. Çünkü şirketin yaptığı iş tamamen ticaridir ve bir kamu yararı yoktur.

Zaten ihaleye çıkılan bu park alanı ilgili yapı kullanma belgesinde de çelişkili tanımlar vardır.

Parselin kullanma amacı belgede “PARK” olarak belirtilmişken kullanma amacı aynı belgede bağımsız bölümleriyle ilgili tanımı da “KAMU EĞLENCE BİNALARI’’ olarak” geçmektedir.

Gelin görün ki; ihale ile verilen ve park olarak geçen dört parselde bugün özel bir şirket çalışmaktadır.

KOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger’dir.

Sayın Vali'nin İzmir’e geldiği günden beri icraat ve çalışmalarını yakından izliyorum.

Köşger, böyle yasalara aykırı bir uygulamayı bilse tüm sorumlulardan anında hesap sorar.

Bu usulsüz kiralamayı zaten bilmesi de pek mümkün değil. Zira bu işlerin büyük bir bölümü kendi döneminden çok önce kitabına uydurulmaya çalışılmış.

Benim, İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger’den bir vatandaş olarak isteğim; KOSBİ’ye bir müfettiş atayarak, "Bu ve buna benzer daha ne türde usulsüzlükler var" ortaya çıkartması ve sorumlulardan hesap sorması.

* Usulsüz ihaleye çıkılan park alanının 2017'den önceki konumu

* Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi park yerinin tamamen işyerine dönüşmüş hali

* 2017 yılındaki izin belgesindeki çelişki belgede yer almakta; Park yeri = Eğlence yeri

* 2021 yılındaki ihale şartnamesinde KOSBİ park yerinin nasıl işyeri olarak ihaleye çıkıldığının belgesi

YORUM EKLE