Sağlık çalışanlarından 'Haklarımız için Beyaz Nöbetteyiz” etkinliği

Hekimler ve sağlık çalışanlarının özlük hakları ve ekonomik koşullarında  iyileştirmeler sağlayacak yasa tasarısının meclise gelmesi için TTB tarafından başlatılan 26 Ocak-4 Şubat arası Beyaz Nöbet etkinliklerine destek olmak amacıyla İzmir Sağlık Platformu 26 Ocak 2022 Tarihinde İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde  “Haklarımız için Beyaz Nöbetteyiz” etkinliği gerçekleştirdi.

Sağlık çalışanlarından 'Haklarımız için Beyaz Nöbetteyiz” etkinliği

Etkinliğe İzmir Tabip Odası, İzmir Diş Hekimleri Odası, SES İzmir Şube, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık-İş Sendikası, İzmir Aile Hekimleri Derneği, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi, İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İzmir Şubesi, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği İzmir Şubesi, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi yöneticileri ve temsilcileri katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı “Türk Tabipleri Birliği olarak Ekim ayından bu yana özlük haklarımız ve geleceğimiz için yeni bir eylem sürecindeyiz. Beş aydır haklarımız için sağlık kurumlarında ve alanlardayız. Taleplerimizi karşılamasa da, adaletsiz ve yetersiz de olsa hekimlerin ücretlerinde iyileştirme getiren bir yasa teklifi bütün siyasi partilerin desteğiyle Aralık ayı başında Meclis’ten geçti. Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı da kameraların önünde hekim ücretlerinin arttırılacağını açıkladılar. 

Düzenleme önce Komisyona sevk edildi, sonra da tamamen geri çekildi. 15 Aralık’ta bütün Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında G(ö)REVile tepkimizi gösterdik. O gün bütün sağlık kurumlarının bahçelerini beyaza boyadık, hekimlerin gücünü, birlik olduklarında seslerinin ne kadar güçlü çıktığını duymak istemeyenlere haykırdık; bizi görmek istemeyenlere emeğimizin gücünü gösterdik.

“Ocak ayının ikinci haftasında yeni bir düzenleme getireceğiz.” sözü verildi yine tutulmadı, tutulmuyor.

Peki susacak mıyız? Bizi oyalamalarına izin verecek miyiz?

Emeğimizin, mesleğimizin karşılığını istemekten vazgeçecek miyiz? Hayır!

“Vazgeçmiyoruz; Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz!” diyerek emeğimize, geleceğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. 26 Ocak-4 Şubat arası Hakkımız olanı almak için, tasarının meclise gelmesi için BeyazNöbetteyiz! Yasal düzenlemeler yapılıp hakkımız verilmediği takdirde 8 Şubat’ta BeyazG(ö)REV'deyiz!” dedi ve talepleri şu şekilde sıraladı.

Kamu hastanelerinde göreve yeni başlayan pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret (maaş+ sabit ek ödeme) yoksulluk sınırının en az iki katından, uzman hekimler için yoksulluk sınırının en az iki buçuk katından az olmamalıdır. Sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalıdır.  
Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sosyal güvenlik primleri “prim ödeme tavanı” üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmeli; ücretleri en az yoksulluk sınırının iki katı olmalıdır. 

Aile hekimi maaşları en az yoksulluk sınırının iki katına yükseltilmelidir. Tüm Aile Sağlığı Merkez’ binaları kamu tarafından inşa edilmeli aynı standartlarda donanımı kamu tarafından sağlanmalıdır. 3 yıldan uzun süre görev yapan aile hekimi ya da aile sağlığı çalışanı tüm kamu dışı ebe, hekim ve hemşireler kamu kadrosuna alınmalıdır.  

OSGB'lerde çalışan işyeri hekimlerinin ücretleri Türk Tabipleri Birliğinin belirlediği asgari ücreti üzerinden ödenmelidir.  

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur farkı gözetilmeksizin bütün emekli hekim maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler için asgari 15.000 TL, uzman hekimler için asgari 18.000 TL'ye çıkarılmalıdır.  

Çalışma ortamlarımız ve koşullarımız iyileştirilmeli, başta asistanlar olmak üzere bütün hekimlere, herhangi bir maddi kayıp olmadan (nöbet ücretinin kesilmesi vs.) nöbet ertesi izin hakkı tanınmalıdır.  COVID-19 “illiyet bağı” aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı, Pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalı, hekimler için ek gösterge 7.200 olmalıdır.

Sağlıkta Şiddet Yasası acilen TTB'nin önerdiği şekilde düzenlenmeli; cezalar tutuksuz yargılanma ve “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” olarak uygulamaya olanak veren sınırların üzerine çıkarılmalıdır.  

Tıbbi hatalarda kurumsal sorumluluğu görmezden gelerek hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkûm eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.  

Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmelidir." dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER