İzmir Tabip Odası'ndan yönetmelik tepkisi!

Sağlık Bakanlığı tarafından 12.08.2022 tarihinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile ilgili olarak İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu bir basın açıklaması yaparak yönetmeliği değerlendirdi.

İzmir Tabip Odası'ndan yönetmelik tepkisi!

Basın açıklamasına, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, Genel Sekreter Uzm. Dr. Ceylan Özkan, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serkan Şen ve İzmir Tabip Odası Avukatı Mithat Kara katıldı. 

Basın açıklaması İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak okudu.

Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “Sağlık Bakanlığı tarafından 12.08.2022 tarihinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile bazı ücret düzenlemeleri yapılmıştır ve bu olumlu karşıladığımız bir durumdur. Bu TTB ve sağlık alanında etkinlik gösteren kuruluşların uzun zamandan beri gösterdiği çalışmaların ve etkinliklerin bir sonucudur.

12.08.2022 tarihinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği sonrası “Sağlıkta yeni bir sayfa açıldığı, beyaz reform yapıldığı, eskinin ortadan kaldırıldığı” söylemlerini sıklıkla duymaya başladık. Sağlık Bakanlığı, aslında malumu ilan etmiş oldu. İşlemez hale gelen sağlık sisteminin geldiği noktayı ortaya koydu. Yeni sayfalar kötü giden bir şeyler olduğu için açılır, reformlar kötü olanı düzeltmek için yapılır. TTB ve tabip odaları olarak, sağlık sisteminin gittiği noktayı yıllardır vurguladık. Sağlıkta Dönüşüm Programının halk sağlığı için risklerini bilimsel dayanakları ile ortaya koyduk. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ortaya çıkardığı her türlü kronik sorun devam etmektedir. Sağlık sistemindeki kronik sorunların her birisi devam ederken sağlık alanındaki sorunlar çözülmüş gibi müjdeler verilmesini hayretle karşılıyoruz. Hekimler her geçen gün daha fazla artan iş yükü, ağır çalışma koşulları ve şiddet sarmalında çalışmaya devam etmektedir. Hekimlerin ağır çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde samimi adımlar atılmamaktadır. Hekimlerin ağır çalışma koşullarında hiçbir değişiklik yapılmadan yapılmış gibi gösterilmesini manidar buluyoruz. TTB ve Tabip Odaları, bütün hekimlerin emekliliğe yansıyan temel maaşlarında iyileştirme yapılmasını, ödeme kalemlerinin sadeleştirilmesi taleplerini ısrarla vurgulamaya devam edecektir. Bu düzenleme sadece Sağlık Bakanlığına bağlı kadrolarda görev yapan hekimlerden bir kısmını kapsamaktadır. Düzenleme, Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerde çalışan hekimler arasında dahi ayrım oluşturmaktadır. Yönetmeliğin hazırlanma sürecinde ilgili meslek kuruluşlarından, dernek ve sendikalardan görüş alınmaması yönetmeliğin bir çok noktasında eksiklik ve hatalara neden olmuştur. Özellikle pandemi döneminde, hem çok yoğun iş yükü altında tükenmiş ve hem de artan enflasyon karşısında masraflarını karşılayamaz duruma düşmüş birinci basamak hekimlerinin bu düzenlemenin dışında tutulması anlaşılmaz bir durumdur. Üniversitelerde görev yapan hem eğitim öğretim, hem hastane hizmetleri ve hem de araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan üniversite öğretim üyeleri,  asistan hekimler ve diğer çalışanlar için düzenleme yapılmaması anlaşılmaz ve ayrımcı bir yaklaşım örneği olarak değerlendirilmiştir. Kurum hekimi olarak farklı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekimler de bu düzenlemelerin kapsamı dışındadır. Bu nedenle, farklı personel rejimine ve ödeme kriterlerine tabi üniversitede görevli hekimler, aile hekimleri ve kurum hekimlerinin ilgili mevzuatında düzenlemeler yapılması gerekmektedir.” dedi. 

İzmir Tabip Odası Hukuk Müşaviri Av. Mithat Kara ise, yönetmeliğe karşı yapılacak hukuksal girişimler hakkında bilgi vererek, TTB Hukuk Bürosu ile ortak görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER