İzmir Tabip Odası, bordrolarını ve taleplerini TBMM'ye iletti

İzmir Tabip Odası, bordrolarını ve taleplerini TBMM Başkanlığına, TBMM Başkanvekillerine, Sağlık Komisyonu Başkanlığına ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere faks ile gönderdiler.

İzmir Tabip Odası, bordrolarını ve taleplerini TBMM'ye iletti

Faks çekme öncesinde yapılan basın açıklamasının açılış konuşmasını yapan Dr. Nuri Seha Yüksel “Pandemiden önce zaten bir çok sorunumuz vardı, zor koşullarda çalışmaya devam ediyorduk ekonomik olarak bir çok sıkıntımız vardı. Pandemi sonrasında bunlar daha görünür hale geldi. TTB Beyaz bir yürüyüş başlattı, 23’ünde İstanbul’dan başlattığı yürüyüşte, 27’sinde Ankara’da Beyaz Forum’da sıkıntılarımızı taleplerimizi rahatsız olduğumuz konularımızı dile getirdik.  Özlük haklarımız için halkın sağlık hakkı için mücadeleye devam edeceğiz. Bugün buradan TBMM’ye faks işlemini gerçekleştiriyoruz. Geçen ay bildiğiniz gibi bir yasa tasarısı ortaya çıktı ne için çıkarıldı?  Planlanmadığı çok açık olan bir yasa tasarısıyla bazı hekimlerin dışarda bırakıp, bazı sağlık çalışanlarının dışarda bırakıldığı sonra acele alelacele geri çekilen bir tasarıydı. Şimdi yeniden bu tasarının mecliste görüşülmesi söz konusu bu sefer gözümüzü üzerinizde diyoruz uyarılarımızı ve taleplerimizi iletiyoruz.” dedi.

Basın açıklaması İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı tarafından okundu. Çamlı, "Yıllardır uygulanan sağlık politikaları hem toplumu hem hekimleri hem de sağlık emekçilerini tükenme noktasına getirdi. Çalışma koşullarımız her geçen sene daha da ağırlaşırken, gelirlerimiz eridi. Sağlıkta şiddet ve hukuksuzluklar hayatımızın her anına girdi. Pandemi döneminde de artan iş yükü ve hastalık riski; sağlık emekçilerinin tükenmesine ve ölmesine neden olurken, buna sebep olanlar ''hakkınız ödenmez diyerek'' süreci sahte alkışlarıyla geçiştirmeye çalıştılar. Ancak ne bu sahteliklere ne de kölelik düzenindeki çalışma şartlarımıza tahammülümüz kaldı. Türk Tabipleri Birliği olarak ''karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına sahip çıkıyoruz'' diyerek başlattığımız mücadelemiz gün geçtikçe büyüyor. Bu mücadele kararlılığımız ve birlikteliğimiz; mesleğimize ve geleceğimize dair umutlarımızı da yeşertiyor. 15 Aralık G(ö)REV’imizde ülkenin dört bir yanından hekimlerle, sağlık emekçileriyle beraber iktidarı uyarmıştık. Büyük bir dayanışma ve umutla, çalışma koşulları için özlük hakları için gelecekleri için iş bırakan hekimler ve sağlık emekçileri olarak iktidarı bir kez daha ikaz ediyoruz. Algı yönetimini bırakın ve görevinizi yapın. Medya önünde hekimlere büyük müjde olarak duyurulan sözde hekim maaşlarında iyileştirme düzenlemesi, iktidar tarafından mecliste geri çekilmiştir.  Bir kez daha söylüyoruz: Emeğimiz sizin oyuncağınız değildir. Kendi getirdikleri tasarıyla yapacakları sınırlı iyileştirmeye bile tahammül edemeyip geri çeken anlayışla mücadelemiz artarak devam edecektir.

Yıllardır uyguladıkları bilinçli politikalarla yoksulluk ve hatta açlık sınırına mahkûm ettikleri hekimler ve sağlık emekçileri susmayacak ve mücadeleden vazgeçmeyecektir. Kamuoyunda yarattıkları algının tersine, bizleri hangi şartlara mahkûm ettiklerini görmeleri için TBMM’nin tatilden döndüğü bugün; bordrolarımızı TBMM Başkanı’na, TBMM Başkanvekillerine ve siyasi parti merkezlerine gönderiyoruz.

Buradan tüm siyasilere sesleniyoruz: Hekimler kölelik şartlarını kabul etmiyor, etmeyecek. Hak ettiklerimizi alana kadar mücadelemiz ve eylemlerimiz artarak devam edecek. Meclisin açılmasıyla birlikte taleplerimizin acilen görüşülmesini, insanca yaşayacak, emekliliğe yansıyacak bir ücret düzenlemesini ve güvenli çalışma şartlarının sağlanmasını istiyoruz. Umudumuzun ve mücadelemizin gücü haklılığımızdan gelmektedir." şeklinde konuştu.

Eyleme destek veren, SES Sendikası adına Nursel Yücesoy, "Açlığa mahkum edilen sağlık emekçileri, susmayacak, haklı taleplerimiz kabul edilene kadar mücadele sürecektir" dedi.

Daha sonra İzmir Tabip Odası üyeleri bordroları ve özlük haklarına ilişkin taleplerini TBMM Başkan ve Başkanvekillerine faks çekerek ilettiler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER