İzmir Tabip Odası 4 Aralık'ta miting düzenliyor

"Susmuyoruz!, Korkmuyoruz!, Vazgeçmiyoruz! Ceza Sözleşmesini kabul etmiyoruz!" 4 Aralık Mitingi basın açıklaması 30 Kasım 2021 tarihinde İzmir Tabip Odası konferans salonunda yapıldı.

İzmir Tabip Odası 4 Aralık'ta miting düzenliyor

Basın açıklamasına, İzmir Sağlık Platformunu oluşturan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık- İş Sendikası, İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED), İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği (İZASED), İzmir Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği (TAHUD) yönetici ve temsilcileri katıldı. 

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, ‘iki yıla yakın bir süredir tüm dünyayı ve ülkemizi kavuran pandemi ile yaşamaya devam etmekteyiz. İyi yönetilemeyen bir pandemi sürecinde ülkemizde yaklaşık 3,5 aydır her gün yaklaşık 200 vatandaşımızın önlenebilirdir bir hastalıktan kaybediyoruz. Pandemi sürecinde sağlık emekçileri her basamakta yaşamlarını riske atarak özveriyle sağlık hizmeti vermeye çalışıyorlar sağlık emekçilerinin Pandemi öncesinde de birçok sorunu vardı ancak bunlar pandemi sürecinde çok daha fazla belirginleşti. Aile sağlığı merkezi çalışanları aslında uzun süredir çalışma koşullarında özlük haklarında ve ekonomik koşullarında ciddi sorunlar yaşıyorlardı. Ancak buna karşı özveriyle işini yapmaya sağlık hizmeti vermeye devam ettiler. Son dönemde bu tür sorunların ortadan kaldırılacağı daha iyi bir aile sağlığı merkezi yönetmeliği çıkacağına dair beklentiler varken 1 Temmuz’da resmî gazetede yayınlanan yönetmelik gerçekten bu Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışanların ipini çekti diyebiliriz. Yönetenler, aile sağlığı merkezi çalışanlarının bu ceza yönetmeliğine yönelik itirazlarını haklı ve meşru taleplerini görmezden gelmişlerdir. Biz de buna yönelik olarak 4 Aralık 2021 tarihinde Gündoğdu meydanında Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Vazgeçmiyoruz! ceza yönetmeliği kabul etmiyoruz mitingi yapıyoruz.” dedi  

İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Funda Müftüoğlu, "Birinci basamak sağlık hizmeti sunarken boğuştuğu sorunlarına yıllarca çözüm bekleyen aile hekimliği sisteminde, 30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanıp 1 Temmuz 2021 itibariyle yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile karanlık bir süreç başlamıştır.  Aile hekimliği sisteminin başladığı 2005 yılından günümüze, sistemdeki yanlışlara, tüm zorluklara rağmen mesleğimize olan saygımız ve görev bilinci içinde bireysel çabalarımızla yürütmeye çalıştığımız koruyucu hekimlik hizmetlerinde kat ettiğimiz yol yok sayılmış, bu yönetmelikle aile sağlığı merkezinde çalışanların adeta ipi çekilmiştir. Aile Hekimleri ve Aile sağlığı merkezi çalışanları Yönetmeliğin iptali için 10 Temmuz'da Ankara Ulus Meydanında toplanmış mücadelemizin sonuçlanana dek süreceği vurgusu hep bir ağızdan haykırılmıştır. Sendikalar ve il dernekleri ve bağlı bulunduğu federasyonlar tarafından bakanlığa çağrı yapılmıştır, ancak süreç içinde taleplerimize yanıt alınamamış, bunun üzerine 16 Ağustos ve 27 Ağustos tarihlerinde yönetmeliğin iptali için alına iş bırakma kararı tüm ülkede büyük katılımla gerçekleşmiştir. Her iki tarihte de bir çok ilde aile hekimliği dernekleri, sendikalar ve tabip odalarıyla basın açıklamaları yapılarak bu eylemlere destek verilmiştir.

11 Eylül'de Ankara'da 7 Ekim'de İstanbul’da, 27 Kasım'da Beyaz Forum  ile emeğimize ve haklarımıza sahip çıktığımız bu süreç 04.12.2021 tarihinde İzmir’de devam edecek. Bizler İzmir Sağlık Platformunu oluşturan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık- İş Sendikası, İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) ,İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği (İZASED) , İzmir Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği (TAHUD) olarak haklı davamızda tek yürek, tek vücut olarak  yalnızca sağlık çalışanlarının değil, hizmet alan tüm vatandaşların da sağlık hakkı için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER