İzmir'e yeni çevre yolu için düğmeye basıldı... İşte güzergahı!

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın başbakanlığı döneminde İzmir’e kazandıracaklarını açıkladığı ikinci çevre yolu için Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı tarafından resmi adım atıldı.

İzmir'e yeni çevre yolu için düğmeye basıldı... İşte güzergahı!

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın başbakanlık yaptığı dönemde vaatleri arasında yer alan ikinci çevreyolu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED raporu yayımladı.

İŞTE GÜZERGAHI

5 milyar 283 milyon 49 bin 294 TL'ye yapılması beklenen dev projenin Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Kemalpaşa ve Buca ilçelerinden geçmesi planlanıyor.

ÇED raporunun başvurusu yapılan proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi internet sitesinden  hazırlanan metni paylaştı. Yayımlanan metinde Projenin Teknik Olmayan Özeti kapsamında şu ifadelere yer verildi;

"Mevcut İzmir Çevre Yolu’nda her iki istikamette, özellikle pik saatlerde, trafik hizmet kalitesi düşmekte, hatta bazı noktalarda durma noktasına gelmektedir. Planlanan İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu’nun birinci önceliği mevcut çevre yolu üzerindeki trafiğe alternatif bir cazibe yaratmasıdır.   Yapılan planlama çalışmalarda hattın yerleşim yerlerine ait imar sınırlarına girmeyecek kadar şehrin dışından, ancak yerel trafik tarafından tercih edilmeme sebebi olacak kadar da şehre yakın olmasına dikkat edilmiştir. Bu sayede Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak ve Buca ilçeleri arası bağlantıyı sağlayan mevcut çevre yolu üzerindeki trafik yükü azaltılarak maksimum fayda sağlanacağı ön görülerek güzergah çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde hem imalat maliyetlerinin düşürülmesi hem de mevcut trafik içerisinden belli bir kesiminin çekilmesi hedeflenmiştir. Bu nedenle yerleşimlere optimum mesafede bir çalışma yapılmasına özen gösterilerek mühendislik açısından en istenen sonuç elde edilmeye çalışılmıştır. 

41 KİLOMETRE VE 11 KAVŞAK'TAN OLUŞACAK

Hattın belirlenmesinde dikkat edilen ikinci faktör ise kavşak lokasyonlarının uygunluğudur. Proje hattı, çevre yolu olarak İzmir’i transit geçecek trafiğin şehir trafiğini etkilememesi amacına hizmet etmesinin yanı sıra ilçeler arası ulaşımı sağlaması bakımından da önemlidir. Bu maksatla her bir yerleşimin en kolay ve mümkün olan en yakın mesafeden proje bağlantısının olması, yolun kullanışlılığını artıran bir etmen olacaktır. Bu nedenle ilçe bağlantılarını sağlamak amacıyla yaklaşık 41 km uzunluğundaki güzergâh üzerinde, dört adedi otoyol-otoyol ve otoyol-devlet yolu bağlantısı olmak üzere toplamda 11 adet kavşak planlanmıştır.   Proje güzergahı Menemen-Çandarlı Otoyolu’nun Koyundere kesiminden ayrılmakta, Menemen ve Çiğli’nin doğusundaki dağlık kesimden güney istikametinde geçerek doğuya yönelmektedir. Bu kesimde de Bayraklı ve Karşıyaka’nın kuzeyinden doğu istikametinde geçen proje hattı, Bornova Çevre Yolu hattına oturarak Evka-4 mahallesinin altından tünelle geçmektedir. Bu kesimin devamında Homeros Vadisi’ni ve Manisa Yolu’nu keserek Bornova’nın etrafından dolaşan proje güzergahı Ambarlar kesimine ulaşmakta ve İzmir-Ankara Devlet Yolu ile İzmir-İstanbul Otoyolu ile kesişmektedir. 

PROJE İÇİN HEDEF 4 YIL

Bu noktadan itibaren sanayi sitelerinin doğusundaki dağlık kesimi kullanarak güney istikametinde ilerleyen güzergâh, proje sonunda mevcut Buca Kavşağına bağlanarak sona ermektedir.   İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu (Km: 0+000-41+000) Projesi için gerçekleştirilen etüt mühendislik çalışmaları neticesinde proje hattı Menemen-Çandarlı Otoyolu’nun Koyundere kesiminden ayrılarak başlamakta (Km:0+000) olup mevcut Buca Kavşağına bağlanarak son (Km:40+823) bulmaktadır.   Proje güzergahı toplam uzunluğu yaklaşık 40,823 kilometre olup 3 şerit gidiş – 3 şerit geliş olacak şekilde (2 x 3) ve platform genişliği toplam 37,5 metre olacak şekilde tasarlanmıştır. Proje hızı otoyol standardı olarak 120 km/saat olarak belirlenmiştir. Proje hızı tüm güzergâh boyunca hem yatay hem de düşey olarak korunarak projelendirme çalışması yapılmıştır.   Söz konusu otoyol projesinin, ÇED süreci ve uygulama projelerinin tamamlanmasına müteakip 4 yıllık inşaat sürecinin ardından işletmeye alınması planlanmaktadır.    Projenin inşaat aşamasında personelin ihtiyaçlarını karşılamak için şantiye alanı kurulacaktır. Kurulması planlanan şantiye yerinin seçiminde, gerekli alt ve üstyapı (kanalizasyon, elektrik, vb.) sisteminin kurulabileceği ve hattın her noktasından ulaşılabilecek merkezi bir yer olmasına dikkat edilecektir. Proje kapsamında kurulması planlanan şantiye tesisinin yeri inşaat aşamasında yüklenici firma ile Karayolları Genel Müdürlüğü/2.Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek olup belirlenecek alanlar için gerekli izinler alınacaktır.   Projenin inşaat aşamasında toplam 150 personelin istidam edilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında 2 adet şantiye sahası kurulması öngörülmekte olup her bir şantiye sahasında 75 personel bulunacaktır. Kurulacak şantiye yerleri belirli olmamakla birlikte faaliyetin inşaat aşması öncesinde yüklenici firma ile Karayolları Genel Müdürlüğü/2.Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve gerekli izinler alınacaktır.  Proje kapsamında topoğrafik özelliklere bağlı olarak zeminde yarma ve dolgu işlemleri gerçekleştirilecektir. Kazı sonrasında çıkarılan malzemeler, teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla gerekli değerlendirme yapılarak, dolguda kullanımı uygun olanlar dolgu çalışmalarında kullanılacaktır. Dolguda kullanımı uygun olmayan kazılar kazı fazlası yüklenici firma ile Karayolları Genel Müdürlüğü/2.Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek malzeme stok sahalarında ya da ilgili belediyelerden gerekli izinler alındıktan sonra, belediyelere ait döküm sahalarına götürülerek depolama yapılacaktır. 

Planlanan otoyol projesi 2018/262629 ihale kayıt numarası ve 2006E040010 (Proje Müşavirlik Giderleri) proje numarası ile “İzmir Kuzey Doğu Çevre Otoyolu (Km: 0+000 - 41+000) Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” olarak ihale edilmiştir. Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi kapsamında yer alan ÇED Mühendislik çalışmaları ise firmamız yükleminde olup Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Yetki Belgesi” EK-4 de yer almaktadır.    İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu (Km: 0+000-41+000) Projesi,  Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) “2006 E04-758-169928” numarası ile “Erişime Kontrollü Karayolu Etüt ve Mühendislik Hizmetleri” olarak belirtilmektedir.   İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu (Km: 0+000-41+000) Projesi kapsamında, yol ekseni merkez olmak üzere sağından 1.000 m ve solundan 1.000 m olmak üzere toplam 2.000 m’lik koridor, ÇED İnceleme Koridoru olarak belirlenmiştir.  Proje etki alanı ise; faaliyetin çizgisel proje olması doğrultusunda, inşaat ve işletme aşamalarında oluşabilecek hafriyat, toz ve gürültü gibi olası çevresel etkiler göz önünde bulundurularak güzergahın sağından ve solundan 250 m olmak üzere, toplam 500 m kabul edilmiştir.   Proje kapsamında ihtiyaç duyulan kırma-taş, agrega gibi malzemeler, öncelikli olarak bölgede işletilen ruhsatlı ve çevre izinleri alınmış ocaklarından/tesislerden temin edilmesi planlanmıştır. İşbu rapor kapsamında malzeme ocakları ve diğer yardımcı tesisler (hazır beton, kırma-eleme-yıkama, asfalt plent tesisi vb.) bulunmamaktadır.    Projenin yapım çalışmaları kapsamında malzeme ocağı ve diğer yardımcı tesise (hazır beton, kırma-eleme-yıkama, asfalt plent tesisi vb.) ihtiyaç olması halinde 25.11.2014 tarih 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği Ek listeleri kapsamında ÇED Mühendislik çalışmaları yürütülecek oup alanların vasfına göre gerekli izinler (tarım, orman, mera vb.) alınacaktır.    İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu (Km: 0+000-41+000) Projesi, 25.11.2014 tarih 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği, 

8- Yollar ve havaalanları: c) Otoyollar ve devlet karayolları, sınıfında yer almaktadır. 

Bu kapsamda Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği Ek-III’te verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Formatı” esas alınarak, iş bu ÇED Başvuru Dosyası hazırlanmıştır.    Proje alanında 18.12.2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeterlik Belgesi Tebliği’nin 9. Madde 3. Bendi gereği faaliyet yeri inceleme çalışması T.C. İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilen bilgilendirme yazısına (Bknz. EK-3.1) istinaden gerçekleştirilmiştir.    Projenin inşaat ve işletme aşamasında yapılacak işlemlerden kaynaklı çevresel etkiler meydana gelmesi söz konusudur.    Bu etkiler genel olarak aşağıda sıralanmaktadır.     Evsel Nitelikli Sıvı Atıklar,  Belediye Atıkları,  Tıbbi Atıklar,  Tehlikeli Atıklar,  Atık Pil Ve Akümülatör,  Ömrünü Tamamlamış Lastik,  Atık Yağ,  Egzoz ve Toz Emisyonları,  Gürültü oluşumu söz konusudur.    Proje için temin edilecek özel format doğrultusunda hazırlanacak ÇED Raporunda faaliyetin inşaat ve işletme aşamalarının çevresel etkileri ortaya konulacak, oluşacak çevresel etkilere karşı alınacak tedbir ve önlemler detaylı olarak değerlendirilerek hazırlanacak ÇED Raporunda verilecektir.    

Faaliyetle ilgili olarak yapılacak çalışmalar neticesinde ÇED Raporunda belirtilen tedbir ve önlemler dahilinde ortaya çıkabilecek olumsuz durumların ortadan kaldırılması ve/veya en aza indirilmesi için projenin tüm aşamalarında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacak olup alınması gereken tüm izinler alınacaktır. 

 Projenin inşaat ve işletme aşamalarında; 2872 sayılı “Çevre Kanunu” ve ilgili yönetmelikler ile diğer mevzuat kapsamında çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi için gerekli her türlü izinler alınacak ve ilgili yönetmeliklere uyulacaktır.   

YORUM EKLE
YORUMLAR
Osman KALHAN
Osman KALHAN - 3 hafta Önce

Geç kalınmış bir proje. Çok hızlı şekilde başlanılması gerek.

SIRADAKİ HABER