Tsunami Deprem Sigortası Kapsamında

Resmi Gazete'de yayımlanan Afet Sigortaları Kanunu tsunamiyi zorunlu deprem sigortası kapsamına alınıyor.

Tsunami Deprem Sigortası Kapsamında

Afet Sigortaları Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun, binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanmasını teminen yaptırılacak zorunlu deprem sigortası ile sigorta şirketlerince teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli afetler ile riskler sonucu meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanmasını sağlamak amacıyla sunulacak sigorta ve reasürans teminatlarına ilişkin usul ve esasları belirliyor.
Zorunlu deprem sigortası kapsamındaki binalar için, kanun ve ilgili diğer mevzuattan doğan devlet konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükler, zorunlu deprem sigortası yaptırılmamış olmasının tespit edilmesiyle birlikte ortadan kalkacak.
Kanun ile zorunlu deprem sigortası kapsamı yeniden belirlenirken, binalarda depremin neden olduğu maddi zararlar ile deprem nedeniyle ortaya çıkan yangın, infilak, dev dalga (tsunami) ve yer kayması sonucu oluşan zararlar da teminat altına alınıyor.
Zorunlu deprem sigortasına ilişkin tarife ve talimatlar ile azami teminat tutarı, her yıl bakan tarafından belirlenecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak. Sigorta primlerinin tespitinde binanın yüzölçümü, inşaat türü ve kalitesi, binanın üzerinde bulunduğu arazinin zemin özellikleri; deprem riski ve benzeri hususlar değerlendirilecek.
Kanun, 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2012, 12:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER