Mustafa Karabağlı, EBSO’nun yeni dönem hedeflerini açıkladı

EBSO-Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Mustafa KARABAĞLI, EBSO’nun yeni dönemine ilişkin hedeflerini açıkladı.

Mustafa Karabağlı, EBSO’nun yeni dönem hedeflerini açıkladı

EBSO’da DİNAMİK, KAPSAYICI VEYENİLİKÇİ BİR DÖNEMİ BAŞLATACAĞIZ” ifadelerini kullanan KARABAĞLI,

✓    EBSO üyelerine yeni imkanlar sunacağız.
✓    İzmir ve Ege Bölgesi sanayisinin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik adımlar atacağız. 
✓    EBSO’nun, üyelerini ileri taşıyacak bir kurum olmasını sağlayacağız.
şeklinde konuştu. 

Tüm dünyada yaşanmakta olan değişim ve dönüşüme, ekonomik ve ticari sınamalara, ortaya çıkan yeni fırsatlara ayak uydurabilen ve sanayicilerin önünü aydınlatan bir EBSO için hedeflerini ve projelerini belirlediklerini söyleyen Mustafa KARABAĞLI, 20 Ekim 2022 itibarıyla hızla harekete geçeceklerini vurguladı.

“Dinamik hedef” anlayışını benimsediklerini ifade eden KARABAĞLI,  “Bir yandan bu hedeflere kitleneceğiz, diğer yandan rekabet gücümüzün artırılmasına yönelik yeni projeler, hedefler belirleyeceğiz. Tüm hedeflerin ve projelerin izleme ve değerlendirmesini şeffaf bir şekilde yaparak gelinen aşamayı düzenli olarak üyelerimizle ve kamuoyuyla paylaşacağız” diyerek, hedef ve projelerin sözde kalmayacağının altını çizdi. 
Mustafa KARABAĞLI, tüm Yönetim Kurulu toplantılarını asil-yedek üye ayırımı yapmadan gerçekleştireceklerinin bilgisini vererek, 18 Ekim 2022, Salıakşamı yapılacak resepsiyondagörev alacak ekip adayları ile EBSO Meclis Üyelerini bir araya getireceklerini açıkladı.

Mustafa KARABAĞLI, EBSO’nun yeni dönemine ilişkin hedef ve projeleri şöyle sıraladı: 

✓    EBSO üyelerine yeni imkanlar sunacağız … 
•    Üyelerimizin ortak sermaye güçlerini birleştirerek, satın alma, hammadde tedariki, lojistik ve enerji gibi konularda rekabet avantajı elde etmelerini sağlamak için EBSO Güç Birliği oluşturacağız.
•    Sanayicilerimizin yerli ve yabancı firmalar ve finans kuruluşları ile bir araya gelmeleri, en doğru yatırım imkanlarını değerlendirmeleri için köprü vazifesi göreceğiz.
•    Yabancı ortaklarla işbirliği yapmış deneyimli sanayicilerimizin tecrübelerini paylaşmalarına imkan hazırlayacağız.  
•    Farklı sektörlerde, farklı paydaşlarla, sonuç odaklı “İşbirliği Platformları” oluşturacağız.
•    Üyelerimizin ulusal ve uluslararası fuarlara katılabilmeleri için şemsiye katılım organizasyonları düzenleyeceğiz.
•    Üyelerimizin vize işlemlerinin kolaylaştırılmasını teminen tüm konsolosluklarla ortak çalışmalar yapacağız. Yeşil pasaport hakkının belirli koşulları yerine getiren sanayicilerimize de tanınması için ilgili makamlarla görüşmeler başlatacağız.
•    Üyelerimizin ihtiyaçlarına göre, “Uzman ve Danışman Havuzu” oluşturacağız,  EBSO çatısı altında ve eşgüdümünde ilk buluşmayı sağlayacağız. Ayrıca bilhassa emekli Gönüllü Danışmanlardan da destek alacağız.

✓    İzmir ve Ege Bölgesi sanayisinin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik adımlar atacağız …
•    Üyelerimiz arasından belirleyeceğimiz “Gönüllü Sanayi Elçilerimiz”in desteğiyle, ülkemizdeki EBSO dışındaki 11 sanayi odamızla doğrudan köprü kuracağız. Ayrıca uluslararasında da yine gönüllü Sanayi Elçilerimiz ile uluslararası tanıtım ve iş birliği fırsatları yaratacağız. İlaveten ilgili ülkelerin ticaret ateşeleri ile ilişki kurulmasını temin edeceğiz.
•    Yeni organize sanayi  bölgelerinin ihtisas konularına göre yapılanması için alan çalışmalarına ve ihtiyaç analizlerine dayanan teklifler oluşturacağız ve hızla ihtiyaç miktarına uygun yeni ihtisas organize sanayi bölgeleri kuracağız.
•    Deniz taşıtları, mobilya, tarıma dayalı gıda sanayi ve benzeri gibi özellikle bölgemiz coğrafyasına uygun sektörlerin gelişmesi için özel çaba göstereceğiz.
•    AR-GE merkezlerinin etrafında oluşturulacak kümelenmelere ilişkin strateji belirlenmesi için uzmanlarla arama toplantıları yapacağız.  Çıkan sonuçları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TOBB ile paylaşacağız. İlaveten her organize sanayi bölgesine teknopark kurulması için çalışmalar yapacağız. 
•    Mesleki eğitim veren okulların çoğaltılması için fon oluşturacağız. Mesleki eğitim ve istihdam takip ekibi kurarak mevcut okulların eğitim programlarının sanayicinin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesine katkı vereceğiz. Her organize sanayi bölgesinde meslek okulu kurulması için çalışmalar yapacağız.

✓    EBSO’nun, üyelerini ileri taşıyacak bir kurum olmasını sağlayacağız …. 
•    Yönetim Kurulu üyeleri arasında bilgi, birikim, tecrübe ve liyakata dayalı görev dağılımı yapacağız.
•    Üyelerimizin, EBSO’ya yakışan bir binaya kavuşması için ivedilikle harekete geçeceğiz. Enerji dönüşümlü, kullanım alanlarına göre hazırlanmış iki ayrı bölge için üç ayrı bina tasarımını maliyet hesapları eşliğinde tüm EBSO üyelerine sunacağız. Ayrıca mevcut binanın güçlendirilmesi seçeneğini de ortaya koyup meclisimiz ve sanayicilerimizin kararı ile yeni binamızı hep birlikte belirleyeceğiz.
•    EBSO’ya hizmet eden herkese şükranlarımızın bir sembolü olarak yeni veya güçlendirilmiş binamızda toplantı odalarımıza eski Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanlarımızın isimlerini vereceğiz. 
•    Sanayicilerimizin ticaret sicil işlemlerinin EBSO vasıtasıyla yapılmasını teminen harekete geçeceğiz, bu kapsamda sanayi odalarının fonksiyonlarının yeniden ele alınması için ilgili makamlarla görüşmeler başlatacağız.
•    Dijitalleşmeyi EBSO’ya ve iş yapma yöntemlerimize taşıyacağız. Dijital imkanları sadece iletişim amaçlı değil, EBSO’nun sunmakta olduğu ve sunacağı tüm hizmetler için kullanacağız. 
•    EBSO Mobil Uygulaması getireceğiz. CRM yazılım sistemiyle etkili üye iletişimini ve “7/24 - arama merkezi” ile üyelere hızlı geri dönüşü sağlayacağız. Ebso üyelerinin talepleri tek muhatap üzerinden takip edilecek ve tamamlanacaktır.
•    “EBSO Üyeleri Sanayi Envanteri”nin dijital ortamda, güncel verilerle oluşturulmasını sağlayacağız. Bu verileri yayın ve araştırmalarla aylık-3 aylık-6 aylık-yıllık dönemler halinde kamuoyu ile paylaşacağız. 
•    EBSO’nun verdiği hizmetlere, yenilenebilir enerji, karbon ayak izi ölçümü, dijitalleşme gibi günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek konuları ilave edeceğiz. 
•    Özendirici mekanizmalar oluşturarak üyelerimizi daha çok proje üretmeye, Komite çalışmalarına katılmaya teşvik edeceğiz. Kapsayıcı ve kucaklayıcı olup diyalog ortamını güçlendireceğiz.
•    EBSO Vakfını harekete geçireceğiz. Burs fonunu güçlendirerek sanayicilerimizin ihtiyacı olan alanlarda ARANILAN ELEMANLAR yetiştirilmesi için yeniden canlandıracağız.  
•    Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Üyelerine sağlanan imkanları kullanmayarak burs fonuna aktaracağız.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER