banner51

Valilikten Açıklama Geldi!

İzmir Valiliği, İl Özel İdare malları ile ilgili açıklamada bulundu. Valilik, bazı basın yayın organlarında Özel İdare Malları satıldı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Valilikten Açıklama Geldi!
İzmir Valiliğinden Özel İdare malları ile ilgili açıklama geldi. Özel İdare mirasından kalan taşınmazların satıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Valilik, iddiaları yalanlayarak bir açıklama yayımladı.
 
Valilik, ihaleye çıkılan arama ve işletme sahaları kapanan özel idarenin malı değildir. Valiliğimiz YİKOB Müdürlüğü, MİGEM'in arama ve işletme ruhsatı verdiği ve zaman içerisinde süresi bittiğinden işlevsiz hale gelerek geri dönen ruhsat sahalarını mevzuat kapsamında ihaleye çıkmakla yükümlüdür. açıklamasında bulundu. 
 
İşte o açıklamanın tamamı:
 
Bazı basın yayın ve değişik medya organlarında "İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından arama ve işletme için ihaleye çıkarılan ve Özel İdare mirasından kalan taşınmazlar arasında bugüne kadar yapılan en büyük ihale olan satış....." şeklinde değişik haber içeriklerine yer verildiği görülmüştür ki bunların İl Özel İdaresi’nin taşınmazı oldukları ve satışa konu edildiği gerçeği yansıtmamakta olup; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın Valiliğimizce yapılması zarureti ortaya çıkmıştır.
 
5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında düzenlenen 43 adet jeotermal kaynak arama ve 2 adet işletme ruhsatının, 5686 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin 1.Fıkrası (c) bendi ve aynı kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesinde,"Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş, arama ve işletme ruhsatları, İdare tarafından en geç altı ay içinde ihale yoluyla arama ve işletmeye açılır. İdare tarafından gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin ilanlar Resmî Gazete’ de yayınlanır. İhale ilan süresi içerisinde ihaleye müracaat olmaması halinde arama ve işletme ruhsat alanları başka bir işleme gerek kalmaksızın aramalara açık hale gelir. Bu durum Maden İşleri Genel Müdürlüğü' ne (MİGEM) on beş gün içerisinde bildirilir. "Hükmü gereğince 25.12.2014 tarihinde ihale edileceğine dair ilan metni, 12.12.2014 tarih ve 29203 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.
 
5686 sayılı kanunun 5.maddesinin 3.fıkrasında; "Arama ruhsat süresi üç yıldır. Faaliyetlerin olumlu gelişmesi ve ilave etütlere ihtiyaç duyulması halinde revize proje verildikten sonra idarece uygun bulunması halinde bir yıl süre uzatım verilir." hükmü bulunmaktadır.
 
İhalesi yapılacak olan 43 adet arama ruhsatı; süresi dolan ruhsat sahibince işletme ruhsatı başvurusu yapılmayan ya da ruhsat sahiplerince terk edilerek hükümden düşen sahaları kapsamakta olup yukarıda belirtilen 17. madde hükmü gereğince ihale edilecektir.
 
İhale edilecek olan 2 adet işletme ruhsatın dan biri ruhsat sahibinin terk talebi üzerine iptal edilmiş olup, diğeri MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından ihale edilemediği için İzmir Valiliği Yarım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız tarafından ihale edilecektir.
 
Sahaların bedelleri; İller Bankası, MTA, İzmir Jeotermal, Saymanlık ve YİKOB ilgili Müdürlüğümüz personellerinin yer aldığı komisyon tarafından tespit edilmiştir. Komisyonda bedeller; sahanın jeotermal potansiyeli, varsa etrafında bulunan arama veya işletme ruhsatları ile olan konumları, sahada yapılmış olan çalışmalar, saha içerisinde kuyu varlığı parametrelerine göre düzenlenen kriter tablolarında hesaplanmıştır. Belirtilen parametreler doğrultusunda minimum muhammen bedel 5686 sayılı kanuna göre düzenlenen ruhsatların asgari teminat bedeli olan 24.487,26 TL olarak belirlenmiştir.
 
İl Özel İdare’lerinin anılan kanun kapsamında yerine getirdikleri ve yeni kanunla Valilik YİKOB'larına verilen görev gereğince: değişik illerin YİKOB'ları tarafından da 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minareli Sular Kanununun 10. Maddesinin 1.Fıkrası (c) bendi ve aynı kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında jeotermal kaynak ihalesi ilanları resmi gazetede yayınlanmıştır.
 
İhaleye çıkılacak sahalardan 20 tanesi Özel Idare döneminde kapanma aşamasında olunması nedeniyle ihaleye çıkılamayan sahalardır. YİKOB'un kurulması sonrasında iptal olan ruhsatlara ait sahaların ihalesi de eklenerek 45 adet sahada ihaleye çıkılmiştır. Ihaleye çıkılan sahalarda talep olması durumunda ruhsatlandırma işlemi yapılacak olup, istekli çıkmaması durumunda mevzuat kapsamında MİGEM'ebildirilecek aramalara açık hale gelmiş olacaktır.
 
Sonuç olarak, sahaların özel idare mirası ve taşınmazı olarak nitelendirilmesi kesinlikle yanlıştır. İhaleye çıkılan arama ve işletme sahaları kapanan özel idarenin malı değildir. Valiliğimiz YİKOB Müdürlüğü, MİGEM'in arama ve işletme ruhsatı verdiği ve zaman içerisinde süresi bittiğinden işlevsiz hale gelerek geri dönen ruhsat sahalarını mevzuat kapsamında ihaleye çıkmakla yükümlüdür.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
İZMİR VALİLİĞİ
Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2014, 17:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER