banner51

Taksicilikte Akademi Yılı Başlıyor

''Kazaların önlemesi için 2014 yılını eğitim yılı ilan ettik. İzmir'de ki tüm taksi, minibüs ve servis araç sürücüleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitime alınacak.'' diyen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık Ben TV'nin sorularını yanıtladı.

Taksicilikte Akademi Yılı Başlıyor

 

Gökdeniz Engin/Ben TV

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanı Celil Anık Ben TV’nin sorularını yanıtladı.

Anık, "Kruvaziyer turizmi nedeniyle kentimize özellikle yaz aylarında çok sayıda turist geliyor. Şoför esnafı yabancı misafirlerle ilişkilerinde dil açısından nezaket açısından hazır mı?" sorusuna bakın nasıl cevap veriyor…

‘’Lüks yolcu gemileriyle İzmir Limanı’na gelen turistleri önce onlar karşılıyor. Takım elbiseli kravatlı şoförler, görünümleriyle olduğu kadar güler yüzlü yaklaşımlarıyla da güven veriyor.

Lüks yolcu gemilerinin, İzmir’i rotalarına almalarıyla birlikte, kentin turizm gelirlerinde önemli ölçüde artış oldu. Her hafta gelen yüzen saraylar, bir seferde binlerce turist getiriyor. Konukların bir bölümü önceden programlanmış turlara katılıyor, önemli bir kısmı da kendi başlarına gezmeyi tercih ediyor. Bu durum, tüm esnafa olduğu gibi taksicilere de adeta bayram ettiriyor.

Şoförler, turistle ilk iletişimi kuranların kendileri olduğunun bilincinde. Kravatlarıyla takım elbiseleriyle kente yakışır şekilde giyiniyor, Türk insanın misafirperverliğini ve güler yüzünü olabildiğince yansıtıyor. Pek çoğu, ‘çat-pat’ da olsa yabancı dil biliyor. Neredeyse gün boyu birlikte oldukları konuklara, bir nevi rehberlik hizmeti veriyor."

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, Liman’da durak kurduklarını söylüyor. Anık, şöyle konuştu: ''Turizmde taksici esnafına önemli görev düşüyor. Çünkü gemilerden inen turistleri ilk karşılayanlar onlar. Bu bakımdan hem kendimizi hem araçlarımızı hem de genel kültürümüzü sürekli geliştirerek, kentin turizmde ilerlemesine katkı koymaya çalışıyoruz.''

 Her sene esnafa yönelik ücretsiz İtalyanca ve İngilizce dil kurslarının düzenlendiğini vurgulayan Anık, “Sarı Teknoloji” İzmir Şoförler ve otomobilciler esnaf odası bünyesinde kurulan haber merkezinde rehber eşliğinde turistlere ve esnafa hizmet verilecek’’ dedi.

"Son günlerde Sivas'ta ve Kayseri'de çok ciddi ölümlü kazalar yaşandı. Otobüslerde ki yolcu güvenliğini yeterli buluyor musunuz? Bu süreçte ne gibi önlemler alınmalı?" sorusuna ise Anık, kazalara artık dur denilmesi gerektiğini belirtti.

Anık, ku­ral­la­ra uyul­ma­sı ha­lin­de ka­za­la­rın aza­la­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bü­tün ku­rum ve ku­ru­luş tem­sil­ci­le­rin­den, ku­ral­la­ra uya­rak ço­cuk­la­rı­mı­za ör­nek ol­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz” de­di. Tra­fik ka­za­la­rı­nın en aza in­di­ril­me­si için eği­ti­min öne­mi­ne dik­kat çe­ken Ce­lil Anık, “Bu kap­sam­da 2014’ü eği­tim yı­lı ilan et­tik. İz­mir’de­ki tüm tak­si, mi­ni­büs ve ser­vis araç sü­rü­cü­le­ri, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan eği­ti­me alı­na­cak. Ama­cı­mız, bu­nu sü­rek­li kıl­mak” di­ye ko­nuş­tu. 2007’de bir ön­ce­ki yı­la gö­re tra­fik ka­za­la­rın­da yüz­de 12.78 ya­şan­dı­ğı­nın da al­tı­nı çi­zen Anık, şöy­le de­vam et­ti: “Ölüm­lü ka­za­lar­da yüz­de 2.79, mad­di ha­sar­lı ka­za­lar­da da yüz­de 16.81 ar­tış söz ko­nu­su. Ar­tık bu­na ‘Dur’ de­nil­me­si ge­re­ki­yor.”

Akademili taksiciler yolda

İzmir Şoförler ve Taksiciler Esnaf Odası, taksi şoförlerine yönelik yabancı dilden kentin tarihi özelliklerine kadar birçok dersin yer aldığı akademi programı başlatacak.

Oda Başkanı Celil Anık, son dönemde taksi şoförlerinin adli sicil kaydına ilişkin çalışmaların başlatıldığını hatırlattı. İzmir'de şoförlere uygun eğitim programları başlatacaklarını belirterek, oda üyesi taksi sahiplerinin de sertifikalı şoförlere araçlarını teslim edeceğini söyledi.

Anık, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğündeki sertifikalandırma projesi çerçevesinde taksi şoförlerinden yüz kızartıcı suç işlemediğine dair belge, psikoteknik performans değerlendirmesi ve uyuşturucu kullanmadığına dair rapor isteyeceklerini ifade ederek, "Amacımız meslek standardını yükseltmek. Bundan sonra her önüne gelen taksi şoförü olamayacak" diye konuştu.

Celil Anık, sertifikalandırma projesi dışında taksi şoförlerine daha kapsamlı eğitim vermeyi hedeflediklerini, bu amaçla İŞKUR ve İzmir'deki bir üniversite ile işbirliği yapacaklarını kaydetti. Yurt dışında sektöre ilişkin araştırma yaptığını ifade eden Anık, gelişmiş ülkelerde taksi şoförlerinin eğitimden geçtiğini vurguladı.

Türkiye'ye örnek olacak "taksicilikte akademi" projesini ilk olarak İzmir'de hayata geçireceklerini anlatan Celil Anık, şöyle konuştu:

"Şoför arkadaşlarımıza 2-3 aylık eğitim programı vermeyi amaçlıyoruz. Halkla ilişkiler kurallarından trafik durumuna, şehrin genel konumundan tarihi özelliklerine, yabancı dilden giyim kurallarına kadar birçok şeyi eğitim sırasında öğrenecekler. Akademiden mezun ettiğimiz şoförleri biz de taksi sahiplerine tavsiye edeceğiz. Taksi şoförlerinin yüzde 80-90'ı sigortalı çalışıyor. Taksi sahibi sigortalı çalıştırdığı şoförün düzgün olması ister."
 
"Vali konağını müşteriye sormayacak"

Akademiden mezun bir taksi şoförünün müşteriye "vali konağı, emniyet müdürlüğü" gibi önemli merkezlerin nerede olduğunu soramayacağına işaret eden Anık, akademili bir şoförün kentin tarihi mekanları hakkında da yeterli bilgiye sahip olacağını ve az da olsa İngilizce konuşabileceğini bildirdi.

Kaliteli taksi şoförü yetiştirmek için çalıştıklarına belirten Anık, son olarak şunları kaydetti:

"Ülkemizin eğitim durumu göz önüne alındığında 'taksi şoförleri lise ya da üniversite mezunu olsun' demek hayalcilik olur. Ancak şoförün mesleğini sevmesi çok önemli, biz hem meslek standardını geliştireceğiz hem de taksiye binen müşterinin memnun olmasını sağlayacağız. Ben yolcuyu tüketici olarak görüyorum, nasıl bir tüketici satın aldığı malın görüntüsüne bakarak karar veriyorsa taksi şoförünün de görüntüsü o kadar büyük önem taşıyor. Biz de akademiye herkesi almayacağız, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını da soracağız, kılık kıyafetinin düzgün olmasına da dikkat edeceğiz. Şoför arkadaşımızın iç dünyası temiz olabilir ama kıyafetine dikkat etmiyorsa müşteri bir başka taksiyi tercih ediyor."

 

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2014, 10:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER