banner51

Meslek Odaları Ve Sendikalardan Tepki

İzmir’de meslek odaları ve sendikalar TBMM’de görüşülecek olan İç Güvenlik Paketi’nin genel ve kalıcı bir sıkıyönetim yasası olduğunu, bu nedenle kabul etmediklerini ve sonuna kadar direneceklerini açıkladı.

Meslek Odaları Ve Sendikalardan Tepki
Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda yapılan basın toplantısında, İzmir Diş Hekimleri Odası Başkanı İlkay Karademirci Ülkü, meslek odaları ve sendikaların ortak basın açıklamasını okudu. Ülkü, yasa tasarısıyla polise ve jandarmaya, hakim-savcı kararı olmaksızın dilediği kişinin üstünü ve aracını arama, dilediği kişiyi savcıya haber dahi vermeksizin gözaltına alma ve 48 saate kadar gözaltında tutma, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine keyfi bir şekilde müdahale etme ve bu eylemlere katılanlara karşı ateş etme yetkisi verildiğini, Cumhuriyet savcılarının yetkilerinin vali ve kaymakamlara devredildiğini söyledi.
 
Tasarının yasalaşması halinde, insan hak ve özgürlüklerini anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı bimde kısıtlayan vahim sonuçlar doğacağını belirten Ülkü, "Yasayla, halihazırda vatandaşa yeterli bir hukuki güvence sağlamak bakımından zaten yetersiz olan hakim ve savcılar, tümüyle devre dışı bırakılmış, tüm yetkiler polise ve idareye devredilmiş olacak. Ayrıca başta toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı olmak üzere, birçok temel hak ve özgürlüğün kullanılması fiilen imkansız hale gelecek, polisin ateş etme yetkisi daha da genişletilerek, halen her yıl ortalama 30 kişinin sokakta polis tarafından öldürüldüğü ülkemizde, polise adeta katliam yapma yetkisi verilmiş olacaktır. Bu yasa tasarısıyla, ülkemizde yerleştirilmeye çalışılan dikta yönetimine, muhaliflerin sindirmek ve tek adam diktasını tesis etmek üzere imkan tanınıyor, polis devletinin yasal zeminleri hazırlanıyor" diye konuştu.
 
Ülkü, İzmir’deki meslek odaları ve sendikalar olarak toplumsal güvenliğin sağlanmasının, özgürlükleri ve insan haklarını kısıtlamakla değil, aksine daha da geliştirmekle mümkün olduğunu düşündüklerini, bu yasayı ise genel ve kalıcı bir sıkıyönetim yasası olduğu için kabul etmediklerini, sonuna kadar direnceklerini açıkladı.
 
TMMOB İzmir Koorninasyon Kurulu Sektereteri Melih Yalçın ise, basın mensuplarının, açıklamadan başka birşey yapıp yapmayacakları sorusuna, henüz eylem planının hazır olmadığı cevabını verdi. Ancak muhalefet partilerinin TBMM’deki sayılarının yetersiz olması nedeniyle vicdanı olan ve demokrasiden yana tavır koyan herkesi mücadeleye çağırdıklarını söyledi.
 
Yalçın, gerekirse sokak, gerekirse muhalefet partilerinin sine-i millete dönmesi gerektiğini belirterek, direnilmezse, "kabullenerek dikta rejiminin boyunduruğu altına girmiş sayılacaklarını" söyledi.
 
Ortak açıklamaya TMMOM İzmir İl Koordinasyonu Kurulu, Birleşik Kamu-İş İzmir Temsilciliği, DİSK Ege Bölge Temsilciği, İzmir Barosu, İzmir Diş Hekimleri Odası, İzmir Eczacılar Odası, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, İzmir Tabip Odası, İzmir Veteriner Hekimler Odası, KESK İzmir Şubeler Plaftormu, Türk-İş 3. Bölge Temsilciği imza verdi.
 
 
Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2015, 14:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER