banner9

Katı Atık için Yeniden Bilirkişi Atanacak

İzmir 5. İdare Mahkemesi, bilirkişi heyetinin olumsuz raporu doğrultusunda yürütmesini durdurduğu Yamanlar'da yapılması planlanan Katı Atık Bertaraf Tesisi yer seçimi kararı iptal davasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itirazı üzerine yeni bilirkişi atanmasına karar verdi. Yer seçimi kararıyla ilgili yeni keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak.

Katı Atık için Yeniden Bilirkişi Atanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tartışmalara neden olan Yamanlar Dağı eteklerine yapmayı planladığı Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi'yle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci devam eden, ilgili 15 kuruluşun olumlu rapor verdiği, TMMOB'un ise gerekli mühendislik önlemlerin alınması koşuluyla yapılabileceği raporunu açıkladığı proje hakkında Avukat Fatih Ülkü ve Avukat Senih Özay'ın açtığı davada, İzmir 5. İdare Mahkemesi, İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu'nun yer seçiminin uygunluk kararının yürütmesini, bilirkişi heyetinin jeolojik hidrojelojik özellikleri, önemli mühendislik kriterleri ve halk sağlığı açısından uygun olmadığı yönündeki raporu doğrultusunda Mayıs 2016 tarihinde durdurdu. Büyükşehir Belediyesi ise susuzlaştırma projesi ve bu projeyi esas alan başka bir uzman görüşünü mahkemeye sundu. Mahkeme bu gelişme üzerine bilirkişi heyetinden yeni bilgiler ışığında Mart 2017'de ek rapor istedi. Bilirkişi heyeti haziran ayında mahkemeye iletttiği ek raporunda yine jeoloji-hidrojeoloji, çevre mühendisliği ve halk sağlığı açısından Karşıyaka Yamanlar'daki alanın katı atık tesisi için uygun olmadığını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi 12 Temmuz'da, bilirkişi heyetince verilen ek raporun objektiflikten uzak olup, hüküm kurmaya elverişli olmadığını belirterek rapora itiraz etti. Ek raporda, yeni bilgilerle ilgili yeterince değerlendirme yapılmadığına, sekiz meslek odasının hazırladığı TMMOB'un raporunun da değerlendirmediğine dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, İzmir 5. İdare Mahkemesi'nden bilirkişi heyetine yaptıkları itirazın kabul edilmesini ve yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasını talep etti.

YENİDEN KEŞİF YENİ BİLİRKİŞİ

İzmir 5. İdare Mahkemesi, 6 Ekim'de ara kararla bilirkişi heyetiyle ilgili itirazı sonuçlandırdı. Mahkeme, ek rapor içeriğinde yanıtlanması istenen hususlarda  bilirkişi heyetince yapılan değerlendirmelerin uyuşmazlığın teknik yönünün açıklığa kavuşturulması bakımından yeterli olmadığı ve dosyaya sonradan sunulan bilgi ve belgelerin konunun bir bütün olarak yeniden değerlendirilmesini gerektirdiği sonucuna vardı. Uyuşmazlığını çözümlenebilmesi için bunun gerekli olduğunu belirten Mahkeme, yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

MAHKEME BU SORULARA YANIT ARIYOR

Mahkeme, yeniden yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesinde; seçilen yerin bu tesisin yapılmasına müsait bir alan olmadığı, yerleşim yerlerine uzaklığı, kolay erişebilir olup olmadığı veya etrafında tarım ve orman arazisi bulunup bulunmadığı, Kuzey Bölgesi Entegre Atık Geri Kazanımı ve 2. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Alanının Susuzlaştırma Projesi de göz önüne alınarak, yer seçiminin jeolojik ve hidrolojik açıdan uygun olup olmadığının tespitinin yapılması istedi.  İzmir 5. İdare Mahkemesi, uyuşmazlığa konu tesisin Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi olduğu, depolama tesisi niteliğinde olmadığı, tesise evsel atık kabul edileceği, tehlikeli atık veya tıbbi atık kabul edilemeyeceği ve depolanmayacağı dikkate alındığında, yürürlükteki mevzuat (Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik) açısından yer seçiminin çevresel etkileri açısından uygun olup olmadığı, yer seçiminin halk sağlığı açısından uygun olup olmadığı hususlarının tespitinin yapılması amacıyla, mahallinde yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Kararla birilkte Mahkeme, bilirkişi seçecek ve dosyayı heyete verecek.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2017, 10:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER