banner51

İZSU'dan Dev Yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, bütçesinin yüzde 40’ını yatırıma ayrıldı. 2013 yılında başta Körfez temizliği olmak üzere, içme suyu ve kanal alt yapısı yatırımları öne çıkacak. İZSU, 1 milyar 163 milyon liralık bütçenin 463 milyon lirasıyla yatırım yapacak. Yatırım planında Çamlı Barajı ile ilgili çalışmalar da var.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2013 yılında yatırım atağını sürdürecek. Çevre yerleşimlerin en büyük sorunlarından biri olan evsel atık su sorununu kurduğu arıtma tesisleriyle çözen, içme suyu ve kanal yatırımlarıyla alt yapı sorunlarını ortadan kaldıran, su sıkıntısı açtığı kuyularla takviye eden İZSU, 2013 yılında da önemli hizmetlere imza atacak. İZSU, 2013 yılında yatırımlar için 463 milyon 623 bin liralık bütçe ayırdı. İZSU’nun 2013 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Tasarısı İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulu’nda görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.  1 milyar 163 milyon 882 bin TL olarak belirlenen bütçenin yüzde 40’ını oluşturan 463 milyon 623 bin TL’lik kısım yatırıma ayrıldı.

İZSU’nun 2013 yılı yatırımları arasında Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin artırılması, Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı, Körfez’de su kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar, su ve su şebekesi yatırımları, su kaçakları kontrol projesi, barajlar, arıtma ve su teminine yönelik çalışmalar  önemli yer aldı.

Küresel ısınmanın getirdiği kuraklık ve susuzluk nedeniyle geçtiğimiz yıllarda yaşanan sıkıntıları göz ardı etmeyen İZSU Genel Müdürlüğü, yatırımlarında mevcut su havzalarının korunması ve yeni su kaynaklarının bulunarak temiz ve sağlıklı su temini konusundaki çalışmalara da ağırlık verdi. Çamlı ve Değirmendere barajları ile ilgili yürütülecek çalışmalar da yatırımlar arasında yerini aldı.

İZSU'YA TEŞEKKÜR

Bütçe ve Performans Programı’nın Meclis’te kabul edilmesinin ardından konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, kısa sürede hayata geçirdikleri arıtma tesisleri ve kanal çalışmaları nedeniyle İZSU Genel Müdürü ve bürokratlarına şükranlarını sundu. 2004 yılında çıkan yasa ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sınırlarının genişlediğini hatırlatan Aydoğan, “İZSU kısa sürede çevre yerleşimlerde çok önemli yatırımlar hayata geçirdi. Bu bütçenin İzmir’e hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

İZMİR'İN LİDERLİĞİ SÜRECEK

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini yüzde 35 oranında artıracak 4. fazın inşaatına başlanması,  atık su arıtma tesislerinden çıkan çamurun çevreye zarar vermeden, ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi’nin inşasının sürdürülmesi, ayrıca atık su arıtma tesislerinden çıkan suyun endüstriyel ve tarımsal amaçlı kullanılması da da 2013 yılı programı arasında yer aldı.

2013 yılı yatırımları ile ilgili bilgi veren İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, üniversiteler ile birlikte İzmir Körfezi’nin su kalitesi değişimlerinden ve deniz suyundan tatlı su elde etme imkanlarına kadar geniş bir yelpazede sürdürdükleri çok sayıda ortak araştırma projesi ile ileri teknoloji uygulamalarını kente taşıdıklarını belirtti.

Yetkililer şöyle konuştu:

“Çevre yerleşimlerin yıllardır süregelen en büyük sorunlarının başında gelen evsel atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması için yeni arıtmaları devreye aldık. Şu an kent genelinde 12’si ileri biyolojik olmak üzere 24 arıtma tesisimiz hizmet veriyor. 2013 yılında Özdere-Gümüldür ve Ürkmez-Doğanbey arıtmalarımız da hizmet vermeye başlayacak.  Arıtma tesislerinden çıkan çamurun çevreye zarar vermeden ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi’nin çamur çürütme ünitelerini 2013 yılı yaz aylarında devreye almayı planlıyoruz. İzmir’i Türkiye’de en büyük arıtma kapasitesine sahip il konumuna getirdik. Bu ünvanı koruma hedefi ile çalışıyoruz. Kentin artan nüfusunun su ihtiyacını karşılamak için yatırımlarımız aralıksız sürüyor. Hizmetlerimize her geçen gün bir yenisini ekleyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. İzmirlilere kesintisiz ve güvenli su verme mutluluğunu yaşıyoruz .”

2013 BÜTÇESİNDE ÖNE ÇIKAN İLK 10 YATIRIM

Çamur Çürütme Kurutma Tesisi İnşaatı, içme suyu şebeke ve isale hattı yenileme yatırımları, korkuluk ve köprü yapımı dahil dere ıslahları, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında arıza giderim taleplerinin karşılanması, su arıza takiplerinin yapılması, atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi, yağmur suyu toplama sistemi, atık su toplama ve bertaraf sistemleri, Çiğli Arıtma Tesisi 4. faz inşaatı, içme suyu isale hatlarının bakım, onarım ve iyileştirilmesi.

NELER YAPILACAK?

Yeni su kaynakları

İçme suyu master planı hazırlanacak

Yeni yüzeysel su kaynakları devreye girecek

Değirmendere Barajı Revize raporu ve uygulama projeleri tamamlanacak.

Acil bir durumda tuzlu su arıtma tesisi yapılabilmesi için fizibilite etüdü raporu tamamlanacak.

Muhtelif köylere yer altı suyu arıtma tesisi yapılacak.

Muhtelif ilçelere 16 adet su kuyusu açılacak.

Çamlı Barajı’na ait ÇED revizyon raporunun Bakanlık’tan onayının alınmasının ardından Çamlı Barajı Havzası’nın bilimsel etüdü tamamlanacak.

Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı’nda ağaçlandırma, bakım ve koruma çalışmaları sürdürülecek. 

Su kaçaklarının azaltılması

Genişleyen İzmir sınırları içinde ilçe ve mahallelerdeki su dağıtım şebekeleri üzerinde İzmir Halkapınar merkezli bir SCADA sistemi tesis ederek, düzenli su dağıtımı sağlanacak.

165 depo bakım ve onarımdan geçirilecek.

14 pompa istasyonu iyileştirilecek.

40 izole sayaç bölgesi oluşturularak su kaçağı azaltma çalışmaları sürdürülecek.

600  kilometre uzunluğunda şebeke ve isale hattı yapılacak.

Yeni su depoları yapılacak.

Çevre yerleşimlerde merkezdeki gibi izole sayaç bölgeleri oluşturularak uzaktan okuma sistemi kurulacak.

YAĞIŞLARIN ETKİSİ AZALTILACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 76 kilometre uzunluğunda kolektör, kanal şebekesinin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak.

27 bin 180 adet yol seviyesinin altında kalan kanalizasyon baca kapakları yükseltilecek.

1931 kilometre kanal hattı temizlenecek.

120 kilometre uzunluğunda atık su toplama ve bertaraf sistemi kurulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan yerleşimlerde 21 bin 560 adet yol seviyesinin altında kalan yağmursuyu ızgaraları yükseltilecek.

3130 adet tekli yağmur suyu ızgarası yapılacak.

6 kilometre uzunluğunda ızgaralı yağmur suyu kanalı yapılacak.

44 kilometre uzunluğunda kırılan ve tahrip olan yağmur suyu ızgaraları tamir edilecek.

20 kilometre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı yapılacak.

Tekli yağmur suyu ızgaraları (397 bin adet), bağlantı kolları (92 bin adet) ve kaynaklı sıra ızgara (189 km) ve u kesitli kapalı yağmur suyu hatları temizlenecek.

Derelerin temizlik ve bakımı yapılacak (100 km). 

75 kilometre uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştirilecek ve dere kenarlarına korkuluk yapılacak.

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini yüzde 35 oranında artıracak 4. fazın inşası.

Atıksu arıtma tesislerini tek bir merkezden kontrol edebilmek için SCADA sistemi kurulacak.

Özdere –Gümüldür ve Ürkmez –Doğanbey atıksu arıtma tesisleri hizmete girecek.

Çamur Yönetimi Master Planı oluşturulacak.

Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi inşaatı devam edecek. Çamur Kurutma üniteleri 2013 yılı yaz aylarında devreye alınacak.

Atıksu Arıtma Tesisleri çıkış suyunun yeniden kullanılması sağlanacak.

KÖRFEZ

Su havzaları su kalitesi izleme projesi kapsamında yıllık izleme çalışmaları tamamlanacak. İzmir Körfezi’ndeki su kalitesinin artmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2012, 09:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER