İzmir Köşeyi Döndü!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fitch Ratings’in verdiği “BB+/AA durağan” olan kredi notunu korumayı başardı. Değerlendirmede, Büyükşehir’in Hazine borçlarını 2012 yılında tümüyle ödeyecek olmasının etkisi görüldü. İzmir‘in aldığı “AA durağan” notu, çok yüksek kredi kalitesi ve çok düşük kredi riski beklentisi anlamına geliyor.

İzmir Köşeyi Döndü!

Dünyanın en saygın kredi derecelendirme kuruluşlarından olan Fitch Ratings tarafından beşinci kez değerlendirilen İzmir Büyükşehir Belediyesi, “BB+ durağan” olan kredi notunu korumayı başardı. Aralarında Japonya ve İspanya’nın da bulunduğu bir çok ülkede not düşürmeye giden Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notu paralelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli “BB+ durağan” görünümlü kredi notu ile “AA durağan” görünümlü ulusal uzun vadeli notunu teyit ederken, İzmir’in şeffaf ve istikrarlı mali yapısının güçlenerek sürdüğü belirtti.

Ünlü derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in 19 Haziran 2012 tarihinde yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Hazine Müsteşarlığı’na 2007 yılında 1 milyar 457 milyon TL olan borç yükümlülüğünün, 2011 yılı sonunda 177 milyon 700 bin TL’ye düşmesi ve 2012 yılı sonunda da tümüyle ödenecek olmasının, değerlendirmede etkili olduğu ifade edildi. Açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar yapılan değerlendirmeler içinde 2011 yılında en iyi bütçe performansına imza attığı ve borçlanma öncesi bütçe fazlasının toplam gelire oranının 11,5 seviyesinde olduğu belirtildi.

Fitch Ratings’in raporunda, Türkiye nüfusunun yaklaşık %5’ini barındıran ve bölgenin merkezi olan İzmir’in çeşitlenmiş ekonomik yapısıyla milli gelirin %8’ine, vergi gelirlerinin %10’una ve ihracatın %6’sına katkıda bulunduğu, ülke ortalamasının üstünde olan refah ve büyüme göstergeleriyle güçlü bir sosyo ekonomik yapıya sahip olduğu bilgileri de yer aldı.

Raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği harcamalarda en büyük payın kentsel dönüşüm ve toplu taşıma sistemlerine ayrıldığı belirtildi. Borç geri ödemeleri hariç olmak üzere; sermaye harcamalarının toplam giderlerin %50’sini oluşturmaya devam edeceği, yatırım harcamalarının ise belediyenin başarılı yönetimiyle İzmir’in bütçesi içinde yönetilebilir olduğu kaydedildi. Fitch uzmanları, İZBAN’ın yüksek kapasiteyle faaliyet göstermeye başlamasıyla bilet gelirlerinin artarak belediyeye güçlü bir katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti. Raporda, geliştirilmiş bütçe gerçekleşmeleriyle disiplinli faaliyet giderlerinin Büyükşehir Belediyesi’ne faaliyet marjlarını yönetmekte daha fazla esneklik sağladığı açıklandı. Açıklamada ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin zorunlu harcamalar payını önceden tanımlanmış seviyelerde tutmayı başardığı ve yatırımları fonlama kabiliyetini elinde bulundurduğu; 2009 yılından bu yana ulusal çapta mali yönden alınan tedbirlere paralel olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öngörülen gelirlerini de % 97 oranında gerçekleştirmeyi başardığı da kaydedildi.

Fitch değerlendirmesinde, trafiğin büyük bölümünün İzmir Körfezi’nin yakınında olduğu göz önüne alınarak Büyükşehir Belediyesi’nin deniz taşımacılığını diğer taşımacılık kollarına alternatif olarak getirmeyi amaçladığı ve bu amaçları karşılayacak olan modern vapurların alımı ve yeni vapurlara uyumlu yeni iskelelerin yapımı için düğmeye bastığı yönündeki başlıklar öne çıkıyor Söz konusu vapur projeleri için tüm otoritelerden gerekli onayların alındığı, proje finansmanı için Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası çok taraflı kredi kuruluşlarıyla görüşme halinde olduğu bildirildi. Raporda, yakın zamanda yenilenen banliyö tren hattıyla yeni tramvay hatlarının bağlantısının sağlanacağı ve hattın kentin en yoğun nüfus bölgelerini birbirine bağlanmasının planlandığı ifade edildi. Söz konusu tramvay projesinin gerçekleşmesi için Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı’nın onayının beklendiği üzerinde de duruldu.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2012, 09:45
YORUM EKLE

banner47