İzmir 'Basamak'ları Tırmanıyor!

Dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin istikrarlı mali yapısını iki kademe not yükselterek onayladı. Moody’s, 2012 ve 2013 yıllarında İzmir’in özellikle ulaşım altyapısına yönelik sermaye harcamalarında bir yükseliş görülmesine rağmen, borç yükünde bir artış beklenmediğini açıkladı.

İzmir 'Basamak'ları Tırmanıyor!

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından beşinci kez değerlendirilen ve “BB+/AA durağan” olan kredi notunu korumayı başaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez de bir başka kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody’s’ten “pekiyi”aldı. Moody’s, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel para cinsinden ulusal ölçekli kredi notunu iki kademe, yerel ve yabancı para cinsinden küresel ölçekli uzun vadeli kredi notunu ise bir kademe yükseltti. 21 Haziran 2012 tarihinde açıklanan Moody’s’in kredi görüşü açıklamasına göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, “A3.tr” olan kredi notunu iki kademe birden yükselterek pozitif görünümlü “A1.tr” yapmayı başardı. Dünyanın önde gelen ülke, banka ve finans kurumlarını uyaran, bazılarının ise notunu düşüren Moody’s, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli “Ba2” olan kredi notunu “Ba1”e; “A3.tr” olan ulusal uzun vadeli notunu da “A1.tr”ye yükselterek, İzmir’in şeffaf, tedbirli ve istikrarlı mali yapısının güçlenerek sürdürdüğünü gösterdi.

Moody’s tarafından yapılan açıklamada, kredi notunun yükseltilmesinde İzmir’in düzenli ve istikrarlı faaliyet performansı ve yeterli likiditeye sahip finansal konumunun yansımasının etkili olduğu ifade edildi. Ülke ve bölgenin büyük ekonomik tabanlarından birine sahip olan İzmir yönetiminin dengeli ve öngörülü tutumunun İzmir’in kredi profilini olumlu etkilediği belirtildi. Aynı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinin gelir akışlarının çoğalmasıyla geçtiğimiz beş yıl içerisinde belirgin şekilde genişlediği ve belediye yönetiminin harcama dinamikleri üzerinde sağladığı kontrolün faaliyet karını rekor düzeyde arttırdığı kaydedildi. Raporda ayrıca, İzmir’in ulusal alandaki emsalleri ile karşılaştırıldığında daha yüksek brüt faaliyet bakiyeleri ile olumlu finansman sonuçlarının yanı sıra, daha düşük borç ve borç çevirme oranlarına da sahip olduğu belirtildi.

Raporda, 2007 ve 2011 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2 milyar 600 milyon TL yatırım yaptığı ve bu rakamın belediye harcamalarının ortalama %45’ine denk geldiği kaydedildi. Açıklamada, 2012 ve 2013 yıllarında özellikle ulaşım altyapısına yönelik sermaye harcamalarında bir yükseliş işaret edilmesine rağmen, borç yükünde bir artış beklenmediğinden söz edildi ve belediyenin güçlü faaliyet sonuçları sayesinde yatırımların finansmanının öz kaynaklarla da desteklenebileceği belirtildi.

Değerlendirme raporunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı notlarda yönetimin etkilerine de değinildi. Belediyenin, bugüne kadar geniş bir metropolitan alanda çeşitli hizmetler vermek amacıyla kaynaklarını gerektiği şekilde yönetebildiğinin altı çizildi. Ayrıca belediyenin faaliyetleri ve kurumsal kapasitesinin, öngörülü tutumun yanısıra siyasi istikrarlılık ile belediyeye bağlı kuruluşların hizmet sağlamada oynadıkları aktif rolle desteklendiği belirtildi. Moody’s’in raporunda İzmir’in bugüne kadar yeterli nakit rezervleri bulundurduğu, bunun yanısıra belediyenin nakit yönetimi stratejisinin tutarlı olduğu, nakit akışlarının düzenli olarak izlendiği ve nakit rezervlerinin düşük riskli yatırım araçlarında değerlendirildiği de vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kredi derecelendirme notu ile ülke notu aynı. Derecelendirme kuruluşlarının kriterlerine göre, kurumlara mali durumları çok iyi olsa bile ülke notunun üzerinde not verilmiyor. Moody’s, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yanısıra Türkiye’ye de ‘’Ba1’’ notu verdi. Uzun süredir ülke notunun artışını bekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin kredi derecelendirme notunun artırımı ile amacına ulaştı. Kredi derecelendirme notları değerlendirmesine göre İzmir’in yer aldığı ‘’Ba1’’ kategorisi, kurum ve menkul kıymet-ler, piyasa tarafından asgari düzeyde spekülatif özelliklere sahip sayıldığını gösteriyor. “A1.tr“ ise, yüksek kredi kalitesi ve düşük kredi riski beklentisini göstermenin yanı sıra, ödeme yükümlülüklerini zamanında karşılama kapasitesinin güçlü olduğu anlamına da geliyor. Raporda ayrıca, İzmir’in ülkenin önemli fuar merkezlerinden birisi olduğu bilgisi verildi, kentin EXPO sürecinde güçlü bir aday olduğu da hatırlatıldı.
 

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2012, 14:15
YORUM EKLE

banner47