banner10

İmar Planının Yürütmesi Durduruldu

İzmir 4. İdare Mahkemesi, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş'ın inşaat şirketinin TOKİ'den satın aldığı ve iş merkezi yapmaya hazırlandığı Bornova Doğanlar Mahallesi'ndeki 135 bin 750 metrekarelik eski askeri alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar planının yürütmesini durdurdu. Bakanlık kararın temyizi için İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak mevcut karar nedeniyle iş merkezi inşaatı için bu aşamada ruhsat verilemeyecek.

İmar Planının Yürütmesi Durduruldu

İzmir'in Bornova ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde yer alan Hacılarkırı bölgesindeki 135 bin 750 metrekare büyüklüğünde olan eski askeri alan, önce Milli Savunma Bakanlığı ile TOKİ arasında imzalanan protokol kapsamında TOKİ mülkiyetine geçti.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu parselle ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarını yaptı. Planları 24 Mart 2016'da onayladı. Bu imar planı ile parselde toplu işyerleri, ibadet alanı, belediye hizmet alanı, akaryakıt-LPG servis alanı ve park kullanımları getirildi. Meslek odalarının, planlarla yeşil alan miktarının düşürüldüğü, sosyal ve teknik donatı dengesinin bozulduğu, genel otopark alanı ayrılmadığı, kamu kullanımından çıkarılarak özel şahsa konu edildiği gerekçeleriyle yaptıkları itirazları Bakanlık tarafından reddedildi. Bunun üzerine Mimarlar Odası imar planının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi de davaya müdahil oldu.

DEMİRTAŞ İŞ MERKEZİ PROJESİ HAZIRLADI

İmar planının iptali davası sürerken TOKİ, 135 bin 750 metrekarelik alanı satışa çıkardı. Araziyi 78 milyon TL teklif veren Ekrem Demirtaş İnşaat Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. satın aldı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, satış işleminin ardından yaptığı açıklamada kentin gelişim akslarını göz önüne alarak, trafik sorunu yaşanmayacak bölgeler için yaptıkları araştırmalar sonunda Bornova Hacılarkırı bölgesinde, askeriyenin boşalttığı 135 bin 750 metrekare alanda Bornova İş Merkezi'ni projelendirdiklerini ve TOKİ'ye ait arsayı 3 Ağustos'ta ihaleye girerek satın aldıklarını söyledi. Demirtaş, Bornova İş Merkezi'nin imar planı ve ön projesinin hazır olduğunu belirterek inşaat ruhsatının alınmasıyla birlikte inşaata başlanacağını ve 18 ayda tamamlanacağını dile getirdi. Demirtaş, iş merkezinde şirketlerin bölge müdürlükleri, şirket merkezleri, satış ve teşhir ile birlikte depolama alanlarının da olacağını kaydetti.

MAHKEME: YEŞİL ALAN AZALTILMIŞ

Demirtaş, iş merkezinde yer almak isteyenlerden talepleri toplarken planla ilgili mahkeden karar çıktı. İzmir 4. İdare Mahkemesi, 15 Eylül'de aldığı kararla, sözkonusu arsanın imar planının yürütmesini durdurdu. Mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda bu planla yeşil alan miktarının azaltılmış olduğu kararı verdi. Bu durumun bölgede yürürlükte olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğuna, bununla birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararlarında belediye hizmet alanı kullanım kararına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmadığına dikkat çeken mahkeme, dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve imar mevzuatına aykırı olduğu sonucuna vardı.

Planlama kararlarına dayalı olarak imar uygulması niteliğinde işlemler tesis edilebileceğini gözönünde bulundurdan İzmir 4. İdare Mahkemesi, telafisi güç zararlar ortaya çıkabileceği için imar plan kararının yürütmesini durdurdu. Bakanlık, İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz etti. Ancak, İzmir 4. İdare Mahkemesi kararı nedeniyle Demirtaş'ın şirketi yapacağı iş merkezi inşaatı için aksi bir karar çıkana kadar ruhsat alamayacak.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2017, 11:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER