Gündüz Öğrenci Gece Hırsız

İzmir’de kendilerini üniversite öğrencisi olarak tanıtan 5 kişilik çete, geceleri evlerden 100 bin liralık ziynet eşyası çaldı.

Gündüz Öğrenci Gece Hırsız
İz­mi­r’­de hır­sız­lık çe­te­si­nin tak­ti­ği akıl­la­ra dur­gun­luk ver­di. Soy­gun­la­rın art­ma­sı üze­ri­ne in­ce­le­me baş­la­tan po­lis, gü­ven­lik ka­me­ra­la­rın­dan zan­lı­la­rın eş­ka­li­ni be­lir­le­di. El­de edi­len eş­kal­le­ri, elin­de­ki sa­bı­ka­lı­lar­da kar­şı­laş­tır­dı. An­cak eş­leş­me sağ­la­na­ma­yın­ca şe­hir dı­şın­dan gel­miş ola­bi­le­cek­le­ri ih­ti­ma­li üze­rin­de dur­du. Oto­gar ve ha­va­ala­nın­dan son dö­nem­de ken­te gi­riş ya­pan zan­lı yaş­la­rı­na uy­gun ki­şi­le­rin lis­te­si çı­kar­dı. Bu şe­kil­de 5 kişinin kim­lik­le­ri tes­pit edil­di.
 
VURGUNA ÇIKARKEN YAKALANDILAR
 
Geçtiğimiz haftada soygun için evden çıkan zanlıları yakaladı. Zanlıların çevre illerden kente gelerek öğrenci rolünde ev kiraladığı ve gündüzleri apartman sakinlerine “öğrenciyiz” diyerek güven sağladığı öğrenildi. Geceleri ise çok sayıda evden 100 bin liralık ziynet ve elektronik eşya çaldığı belirtildi. Zanlılardan 3’ü tutuklandı. 2’si ise serbest bırakıldı.
 
(BUGÜN)
Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2014, 11:14
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER