banner9

Eğitim Raropu Açıklandı

Eğitim Bir-Sen İzmir’deki eğitim sorunları hakkında rapor hazırladı. Raporda 60 bin dersliğe, 130 bin öğretmene ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Eğitim Raropu Açıklandı
 
Eğitim Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Musa Bina, Eğitime Bakış 2016: İzleme ve Değerlendirme Raporu’nun öğretmenler, akademisyenler ve idari karar alıcılar tarafından temel bir kaynak olacağını söyledi. 402 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan "Eğitime Bakış 2016: İzleme ve Değerlendirme Raporu" açıklandı. Eğitimle ilgili hemen hemen bütün göstergeleri içeren raporu sendika binasında düzenlenen basın açıklamasıyla değerlendiren Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Musa Bina, "Raporumuz, Türkiye’de eğitimle ilgili hemen hemen bütün göstergeleri içeren, farklı açılardan değerlendiren, her birine yönelik analizlere yer verilen ve bu yönleriyle bu alanda bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı çalışmadır" dedi.
 
OKULLAŞMA ORANI ARTTI
 
Eğitim Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Musa Bina, 14-17 yaş grubundaki her 100 öğrenciden yaklaşık 15’inin eğitimine devam etmediğini belirterek, şöyle konuştu:
 
"Ülkemizde son yıllarda bütün eğitim kademelerinde okullaşma oranlarında kayda değer bir büyüme kaydedilmiştir. 2015-2016 eğitim öğretim yılında, ilkokul çağını kapsayan 6-9 yaş grubunda yüzde 98,81 ortaokul çağını kapsayan 10-13 yaş grubunda ise yüzde 99.05 net okullaşma oranlarına ulaşıldığı görülmektedir. Ortaöğretimin 2012 yılından itibaren zorunlu eğitim kapsamına alınmasıyla bu kademede okullaşma oranları son yıllarda ciddi artış göstermiştir. Ancak, ortaöğretimi kapsayan 14-17 yaş grubundaki her 100 öğrenciden yaklaşık 15’i eğitimine devam etmemektedir. Bu durum, yeni politikaların geliştirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır."
 
EĞİTİM DÜZEYİ ARTTIKÇA İŞ GÜCÜNE KATILIM ARTIYOR
 
Bina, eğitim düzeyi yükseldikçe işgücüne katılımın da arttığına dikkat çekerek, "Türkiye’de eğitim düzeyi arttıkça iş gücüne katılım ve istihdam oranları da belirgin bir şekilde artmaktadır. 2015 yılı için işgücüne katılım oranları yüksekokul ya da fakülte mezunlarında yüzde 80; lise dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 65; genel lise mezunlarında yüzde 54; lise altı eğitim düzeyinden mezunlarda ise yüzde 43 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu yıl için istihdam oranları yüksekokul ya da fakülte mezunlarında yüzde 71; lise dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 58; genel lise mezunlarında yüzde 47; lise altı eğitim düzeyinden mezunlarda ise yüzde 39 olarak gerçekleşmiştir. Yükseköğretimin, özellikle kadınların iş gücüne katılımında ve istihdamında oldukça fazla dönüştürücü gücü bulunmaktadır. Örneğin, 30-64 yaş nüfusta olan kadınlarda yüksekokul ya da fakülte mezunu olan kadınların iş gücüne katılma ve istihdam oranları daha düşük eğitim düzeyindeki kadınların işgücüne katılma ve istihdam oranlarından yaklaşık iki kat daha yüksektir" dedi.
 
60 BİN DERSLİK İHTİYACI VAR
 
Bina, 60 bin dersliğe ihtiyaç olduğunu belirterek, "İlk ve ortaokullarda ikili eğitim uygulamasına son verebilmek için yaklaşık 60 bin derslik ihtiyacı vardır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için, Türkiye genelinde ilköğretimdeki öğrencilerin yaklaşık yüzde 8’i; ortaöğretimdeki öğrencilerin yaklaşık yüzde 11’i taşımalı eğitim kapsamında merkez okullara taşınmaktadır. Kamu okullarında çalışan 40 bin civarında norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. Kurum (okul) bazlı 130 bin öğretmen ihtiyacı varken (Şubat 2016 verisi), öğretmenlerin yüzde 5’inin ihtiyaç fazlası olarak ihtiyacı olmayan okullarda görev yapıyor olması eğitimde fırsat eşitliği bağlamında ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı açısından son derece sorunlu bir durumdur. Anayasal haklar kapsamında tanınan aile bütünlüğünün korunması ve sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi gibi haklar ihlal edilmeden bu sorunun çözümüne yönelik politikalar geliştirilmelidir" dedi,
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2016, 11:06
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER