Ege'de Yaz Okulu Kalkıyor

11 Mayıs günü resmi gazetede yapılan açıklamada alınan kararda yaz okulunun kalktığı belirtildi.

Ege'de Yaz Okulu Kalkıyor

 

 

Resmî Gazete
 
Sayı : 28289
 
YÖNETMELİK
 
Ege Üniversitesinden:
 
EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN
 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 – 15/6/1997 tarihli ve 23020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 
 
 
Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2012, 19:50
YORUM EKLE

banner47