Dilek Ağaçlı Ve Siyah Çelenkli Eylem

İzmir’de üç farklı eylem düzenleyen sağlıkçılar, çalışma koşullarındaki zorluklara dikkat çekti. Ege Üniversitesi’ndeki iki eylemde, bir grup sağlıkçı, Başhekimlik önüne dilek ağacı, bir diğer grup ise siyah çelenk bıraktı. Sorunlarının çözülmesini isteyen sağlık çalışanları, aksi halde eylemlerinin süreceğini belirtti.

Ege Üniversitesi Hastanesi poliklinikler önünde saat 10.30’da toplanan, Türk Sağlık- Sen üyesi yaklaşık 150 sağlık çalışanı, dilek ağacına, sorunlarını yazdıkları kağıtları astı. Grup adına konuşan Türk Sağlık- Sen Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin, "Ege Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık çalışanları uzun süredir çalışma alanları ve uygulamalarla ilgili bir takım haksızlıklar yaşamaktadır. Bu haksızlıklar ve yapılan zulüm çalışanlar arasında tahammül edilemez boyuta ulaşmıştır. Bugün doktorundan, hemşiresine, ebesinden, sağlık teknikerine, memurundan hizmetlisine kadar tüm çalışanlar sıkıntı içindedir. Sorunlarına çözüm istemektedir. Bu mücadelede çelik gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Zulme sessiz kalmayacak, zalime teslim olmayacağız" dedi. Bir günlük iş bırakma eylemi yapan gruptakiler, açıklamanın ardından Başhekimlik hizmet binası önüne yürüyerek dilek ağacını bıraktı.
 
"KÖLE DEĞİL HEMŞİREYİZ"
 
Üç haftadır eylemlerini sürdüren Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servis hemşireleri de ellerinde ’Köle değil hemşireyiz’ yazılı dövizlerle eylem yaptı. Acil Servis önünde toplanıp Başhekimlik hizmet binası önüne kadar slogan atarak yürüyen 50 kişilik grup adına basın açıklamasını Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) işyeri temsilcisi hemşire Erkan Batmaz yaptı. Batmaz, "Haftalardır mücadelemiz devam ediyor. Eylem sürecinin başladığı 28 Ocak’tan itibaren formalarımızı çıkartıp onun yerine, üzerinde ’Köle değil hemşireyiz’, ’Acil sorunlarına acil çözüm’ yazılı siyah tişörtlerle çalışmaya devam ediyoruz. Taleplerimizi defalarca dile getirdik. Sorunlarımıza çözüm istiyoruz" diye konuştu. Açıklamanın ardından grup Başhekimliğe siyah çelenk bıraktı.
 
ANGARYA İDDİASI
 
Sağlıkçıların üçüncü eylemi ise İl Sağlık Müdürlüğü önünde, SES İzmir Şubesi ile Türk Tabipler Birliği üyelerinin katılımıyla yapıldı. Yaklaşık 20 kişilik grup adına konuşan SES İzmir Şube Başkanı Rukiye Çakır, "AKP iktidarının sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürüttüğü piyasalaştırma ve çalışanlara yönelik esnek ve kuralsız çalıştırma uygulamaları artarak sürmektedir. Bu uygulamalardan birinci basamak kamu sağlık kurumları da (Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi) fazlasıyla nasibini almaktadır. Birinci basamakta çalışan emekçiler fazla çalışmaya ve angaryaya karşı direniyor. Bu düzenin ne halkın ne de sağlık çalışanlarının insanca yaşam mücadelesine bir katkısı yoktur" dedi. Açıklamanın ardından grup dağıldı.
 
Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2015, 14:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER