Avrupa Temasları Sona Erdi

İzmirli belediye başkanı ve iş dünyası temsilcilerinin Brüksel temasları, İzmir’in Avrupa Birliği sürecinde üstlendiği öncü rolünü daha da pekiştirdi.

Avrupa Temasları Sona Erdi
 AB yetkilileriyle 2 günde 9 toplantı yapan İzmir heyeti, ziyareti şu cümlelerle yorumladı: 
 
Aziz Kocaoğlu: “İzmir’in çok pozitif ve olumlu bir imajı var. Avrupa Birliği’ne en yakın kent olduğumuzu herkes biliyor.”
 
Muhittin Selvitopu: “Her yer İzmir gibi olsa, bugün Avrupa Birliği içinde yer alacağımız bir gerçek. Bu temaslarımızın Avrupa Birliği yolunda katkı sağlayacağına inanıyorum.” 
 
Sema Pekdaş: “Türkiye’de İzmir’e bir hayranlık var. Aynı şeyi Brüksel’de de gördük. İzmir’in Türkiye’nin modernleşmesinde olduğu gibi Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin düzenlenmesinde de önemli rol oynayacağı açık.
 
Ender Yorgancılar: “İzmir her türlü standartı fazlasıyla yakaladığı için AB’ye girmiş bir kent konumunda. Görüştüğümüz kişilerin büyük çoğunluğu, İzmir’i görmüş. Kentimizi anlatmakta zorlanmadık.”
 
Ekrem Demirtaş: “İzmir denilince herkesin gözünün parladığını gördük. Türkiye ile mukayese edilmeyen bir İzmir imajı var.” 
 
Zekeriya Mutlu: “Avrupa’da İzmir kesinlikle ayrı perspektiften değerlendiriliyor. Kentimize bakış açılarını dinledikçe, keyif aldık.” 
 
Mustafa Güçlü: “Muhataplarımız İzmir’i AB’nin bir parçası olarak görüyor. Üyelik sürecinde İzmir’in, çok önemli bir belirleyici olacağını ve öncü rol oynayacağını beyan ediyorlar.”
 
Sabri Ünlütürk: “Başkan Aziz Kocaoğlu’nun şu anda orada sağlamış olduğu avantajlı konum gerçekten çok önemli. İzmir’e ve Türkiye’ye olumlu bir bakış açıları var. İzmir’in daha çok tanıtılması, tam üyelik sürecine kaldıraç etkisi yaratabilir.” 
 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun başkanlığında iş dünyası ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşan İzmir heyeti, aynı zamanda “Avrupa Birliği’nin Başkenti” olarak da kabul edilen Belçika’nın başkenti Brüksel’de önemli görüşmelere imza attı. 2 günde 9 ayrı toplantıya katılan İzmirli belediye başkanı ve iş dünyası temsilcileri, bu temaslarla ilgili izlenimlerini şöyle özetledi:
 
“Avrupa Birliği’ne en yakın kentiz”
 
Aziz Kocaoğlu (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı)
 
“İzmir’in bütün dinamiklerini temsil eden güçlü bir ekiple Brüksel’e geldik. 2 günlük bir çalışma gerçekleştirdik. İki gün içinde 9 farklı temasta bulunduk. Hepsi de son derece başarılı geçti. İzmir konusunda çok olumlu görüşler ve övgüler aldık. İzmir’in gücünün, İzmir’in sahip olduğu değerlerin hepsi farkında. Tabii Paris’teki terör saldırısı, mülteci sorunu ve Suriye’de barışın tesisi gibi güncel konular da gündeme geldi. Diğer taraftan kentimizin tanıtımı için de çaba gösterdik. Bu tür temasların, Avrupa’daki önemli yerel yönetimlerle de sürdürülmesi gerektiğin düşünüyoruz. Zaten önemli olan da bu tür çalışmalarda sürekliliğin sağlanması.. Brüksel’deki hemen her toplantımızda, özellikle Gümrük Birliği’nin revize edilerek özellikle İzmir için çok büyük önem taşıyan tarımın da bu çerçeveye dahil edilmesi gerektiğini savunduk. İzmir konusunda herkesin pozitif mutabakatı ve olumlu bir imajı var. İzmir’in Avrupa Birliği’ne en yakın kent, Ege Bölgesi’nin de en yakın bölge olduğunu herkes biliyor.”
 
“İzmir’i anlatmakta zorlanmadık”
 
Ender Yorgancılar (Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı)
 
“AB’nin bizim hakkımızda, bizim de AB hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar var. İzmir’in yaptığı türden temasların çok daha fazla olması lazım. İzmir her türlü standartları fazlasıyla yakaladığı için Avrupa Birliği’ne girmiş bir kent konumunda. Brüksel ziyaretimiz sırasında İzmir’e karşı tepkiler son derece olumluydu. Ziyaret ettiklerimizin büyük çoğunluğu, İzmir’e gelip görmüş kişiler. İzmir’in demokrat ve dinamik yapısını, vizyonunu, hayat anlayışını gayet iyi biliyorlar. İzmir’i anlatmakta zorlanmadık. Türkiye ve AB tarafının temaslarını sıklaştırmasının faydalı olduğunu düşünüyorum. Şu anda dünyadaki gelişmeler çok farklı boyutlarda; gündeme göre öncelik sıraları değişiyor. Birinci sırada ekonomiydi ama ekonominin önüne şimdi terör geçti. İkinci önemli konu mülteciler. Bu, ülkemizin tek başına sahip çıkabileceği bir olay değil. Brüksel temaslarımızda, mutlaka Avrupa Birliği’nin de bu sürecin içinde olması gerektiğini dile getirdik. Onlar da aynı fikirde.. Üçüncü olay ise ekonomi… AB’nin serbest ticaret anlaşması yapmaya çalıştığı, Amerika Birleşik Devletleri ve transatlantik ülkelerini de kapsayan, dünya ticaretinin yüzde 70’ini etkileyecek bir görüşme söz konusu. Bütün bu gelişmelerin ışığı altında bizim de bir taraf olmamız gerekiyor.  Çünkü bunun dışında kaldığımız takdirde iş yapabileceğimiz Pazar olarak sadece gelişmekte olan ülkeler kalıyor. Bütün bu konu başlıklarına bakıldığında görüyoruz ki, Türkiyesiz bir Avrupa Birliği her zaman eksik. Mutlaka bu sistemin içinde olmamız lazım. Yaşlı bir Avrupa Birliği Topluluğu ile genç Türk nüfusu birleştiğinde, daha çok sinerji yaratabileceğine inanıyorum. 2 gün boyunca çok verimli toplantılar yaptık. Gerek Avrupa Birliği Parlamentosu’ndaki milletvekilleri, gerekse liderlerle yapılan toplantılarda herkes aynı görüşte olduğunu beyan etti. Onlar da Türkiye’nin bu işin içinde olmasını istiyorlar ama burada verilmesi gereken stratejik, politik kararlar var.”
 
“İzmir denilince gözleri parlıyor”
 
Ekrem Demirtaş (İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı)
 
“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın başkanlığında, İzmir’in sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla birlikte gerçekten çok verimli görüşmeler yaptık. Süreci itibariyle Paris’teki hazin olayın sonrasında gelmekle birlikte bütün kabuller gerçekleşti ve bu kabullerde de çok iyi bir zamanda geldiğimiz, Avrupa Birliği’nde havanın Türkiye lehine değişmeye başladığını ifade ettiler. Yerel yönetimlerin bölgesel kalkınmadaki ağırlığını ve bu konuda Avrupa Birliği ve Brüksel’deki temasların çok faydalı olduğu dile getirildi. Umarım bu temasları tekrarlarız. İzmir’e çok farklı bir bakış açısı var. İzmir denilince herkesin gözünün parladığını görüyoruz. Türkiye ile mukayese edilmeyen bir İzmir imajı var. Brüksel’de İzmir, batının çağdaş bir kenti olarak görülüyor.”
 
“Çok umutlandım”
 
Zekeriya Mutlu (İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı) 
 
“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber İzmir’deki meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleriyle beraber Avrupa Birliği’nin genişlemeden sorumlu Parlamento ve Komisyon üyeleriyle bir dizi temaslarda bulunduk; büyükelçimizle görüştük. Uzunca bir süredir AB ile görüşmelerimiz, müzakerelerimiz kesintiye uğramış gibiydi. Ama Brüksel’de edindiğimiz intiba, özellikle terör ve mülteci sorunu sonrasında Avrupa Birliği’ndeki yetkililerinin bakış açılarının değişmiş olduğu yönünde.. Çok önemli görüşmeler yaptık. Düşüncelerimizi paylaşma imkanı bulduk. Çok umutlandığımı söyleyebilirim. Avrupa’da İzmir kesinlikle ayrı perspektiften değerlendiriliyor. Kentimize bakış açılarını dinledikçe, daha keyif aldık.”
 
“İzmir belirleyici olacak”      
 
Mustafa Güçlü (Ege Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı)
 
“Aday statüsünde ilişkilerimizin olduğu Avrupa Birliği ile bu tür temaslar çok değerli, çok önemli. Son gelişmelerden kaynaklı bir ivmenin söz konusunu bunu gördük. Özellikle mülteci konusu yarattığı şartlar, Türkiye ile AB’nin ne kadar birbirine muhtaç olduğunu gösteriyor. Bu olay, Türkiye konusunda karşıt görüşte olan AB üyesi ülkeler için de bir uyandırma telefonu olmuş adeta. Bunu AB’den yetkililer aynı ifadeyle bize ilettiler. Dolayısıyla bu kazanılan ivmeden istifadeyle ilişkilerimizi yeniden ısıtmak ve belli bir mesafe almak yerinde olacaktır. Bu bağlamda Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi ile vize konusu gibi konular da gündeme gelecektir. Tabii ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında yapılan bu programda asıl amaç, bölgeler komitesiyle ilişkileri geliştirmekti. Komitenin genişleme başlıklı toplantısına iştirak de İzmir heyeti açısından çok anlamlıydı. Genişleme başlıklı bir toplantının adeta onur konuğu olmak bizi çok mutlu etti.
İzmir, ülkemizin çabalarına paralel olarak, yerel yönetimler ve bölgeler komitesi bağlamında  ilişkileri geliştirmek için elinden geleni yapıyor. Başkanımızın bu anlayışta olduğunu sevinerek gördük. Ayrıca muhataplarımız, İzmir ve İzmir’in yöneticilerine, sivil toplum örgütü yöneticilerine ne kadar değer verdiklerini net bir şekilde ifade ettiler. Çok yararlı bir ziyaret oldu. İzmir’e karşı bakış açısı çok pozitif. İzmir’i Avrupa Birliği’nin bir parçası, Avrupa değerlerinin çok güçlü olarak temsil edildiği, yaşandığı bir bölge olarak görüyorlar. Dolayısıyla üyelik sürecinde İzmir’in, çok önemli bir belirleyici olacağını ve öncü rol oynayacağını beyan ediyorlar.”
 
“AB üyeliğinde kaldıraç etkisi yaratacağız”
 
Sabri Ünlütürk (Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı)
 
“Böyle bir seyahatin organize edilmiş olmasını; İzmir’in Avrupa Birliği’nde, Brüksel’de tanıtımını; İzmir’in imkanlarının ve yetişmiş insan gücünün Avrupa’ya yakınlığının bir kez daha onlara anlatılmış olmasını fazlasıyla önemsiyorum. Tanıtım atağının devam ettirilmesi, özellikle güçlü yönlerimizin Avrupa Birliği’ne, komisyondakilere, parlamentodakilere, özellikle Bölgeler Komitesi’ne anlatılmasında büyük yarar görüyorum. Özellikle Başkan Aziz Kocaoğlu’nun şu anda orada sağlamış olduğu avantajlı konum gerçekten çok önemli. İzmir’e ve Türkiye’ye olumlu bir bakış açıları var. Bundan yararlanıp, bunu bir kaldıraç olarak kullanıp, bundan sonraki dönemde İzmirimizin daha çok tanıtılmasının, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecine kaldıraç etkisi yaratacağına inanıyorum.”
 
“İzmir’in önemi ortaya çıktı”
 
Muhittin Selvitopu (Karabağlar Belediye Başkanı)  
 
“Çok yararlı temaslarda bulunduk. Yoğun programın her dakikasını değerlendirdiğimizi söyleyebilirim. Organizasyonu yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği ile ilgili tüm kuruluşlarla görüşme imkanı bulduk. Bu konuda İzmir’in yerel yönetimi ve İzmir’deki sivil toplum kuruluşları da konuyla ilgili düşünce, görüş ve önerilerini iletmiş oldular. Biz de bir yerel yönetim olarak, bu konudaki beklentilerimizi ve önerilerimizi ilettik. İzmir’in burada önemi ortaya çıktı. Aldığımız değerlendirmeler İzmir yönünden çok olumlu. Her yer İzmir gibi olsa, bugün Avrupa Birliği içinde olacağımız bir gerçek. Umarız bu konuda Türkiye önemli bir yol alır. Küçük de olsa bu temaslarımızın Avrupa Birliği yolunda katkı sağlayacağına inanıyorum.”
 
“İzmir’e hayranlık var”
 
Sema Pekdaş (Konak Belediye Başkanı)
 
“Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi’ni ziyarete geldik; Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’ndeki sorumlularla görüştük. Türkiye’nin Avrupa Birliği macerası uzun, dolambaçlı yol olarak devam ediyor. Bu yolda önemli olan Avrupa’nın değerleri; insan haklarında, hukukun üstünlüğünde yarattığı yeni değerler yani insanlığın ortak değerleri. Bizim için önemli olan konular bunlar. Türkiye’nin en batısında bir Avrupa kenti olan İzmir’in; bu değerleri içselleştirerek bir kimlik kazanan İzmir şehrinin Türkiye’deki önemi ve Avrupa Birliği ile bağlantıları üzerinde konuştuk. Değerli ve verimli bir ziyaretti. Hukukun üstünlüğü konusunda önemli mücadeleler vermiş, dayatmalara karşı çıkmış bir kent olarak İzmir’in Türkiye’de üstlenmesi gereken roller var. İzmir’e karşı çok olumlu bir bakış açısı var. Türkiye’de de İzmir’e bir hayranlık var aslında.. Aynı şeyi burada da gördük. İzmir’in Türkiye’nin modernleşmesinde olduğu gibi Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin düzenlenmesinde de önemli rol oynayacağı açık. Brüksel’e Fransa’da yaşanan terör  olayından hemen sonra gelmemiz de önemliydi. Biz de terörden çok çekmiş bir milletiz. Acılarını paylaştık.”
 
Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2015, 09:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER