RES Projesi İçin Sevindiren Karar

İzmir’in Urla İlçesi Ovacık Köyü’nde, Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesi için ormanlık alanda ağaç kesimine gidilince protestolara başlayan köylüler için mahkemeden sevindirici bir karar daha çıktı. İzmir 2’nci İdare Mahkemesi, bilirkişi raporundan sonra projenin imar planları için yürütmeyi bu kez esastan durdurdu. Mahkemenin daha önce yürütmeyi geçici olarak durdurmasıyla Ovacık’ta, 1789 çam ve meyve ağacı kesilmekten kurtulmuştu. 

RES Projesi İçin Sevindiren Karar
İzmir’in Urla İlçesi’ne bağlı Ovacık Köyü’nün ormanlık alanını da içerisine alan bölgede, RES projesi için çalışma başlatıldı. Orman ekiplerinin geçen ocak ayında, ağaç kesimine başlamasına köylüler ve çevreciler teyki göstererek, ağaç kesilen bölgede nöbete başladı. Bu sırada daha önceden köylüler adına Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay’a yürütmenin durdurulması için ayrı ayrı davalar açıldı.
 
TELAFİSİ OLMAYAN SONUÇLAR DOĞURUR
 
İtiraz başvuruları sonuçlanıncaya kadar ağaç kesiminin durdurulmasını isteyen Ovacık köylülerini sevindiren haber, o dönem İzmir 2’nci İdare Mahkemesi’nden geldi. Mahkeme, proje inşaatının başlaması için en önemli şartlardan birisi olan imar planına yapılan itirazı görüşüp, bunun için yürütmenin geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Mahkeme ardından da hem Ovacık’ta RES projesinin yapılacağı alında keşif yaptı hem de 3 kişilik bilirkişi heyetiyle inceleme yaptırdı. Birikişi raporu ve keşif sonuçlarını inceleyen İzmir 2’nci İdare Mahkemesi, bu kez yürütmenin durdurulması kararını esastan verdi. Köylüler için müjde niteliğindeki yeni mahkeme kararında şu gerekçeler yer aldı:
 
"Bakanlığın 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, çevre düzenleme planıyla çelişmesi nedeniyle, ’planların kademeli birlikteliği ilkesine’ uygun olmadığı, planda önerilen, şaft sahası ve idari tesis ile rüzgar türbinlerine ulaşımı sağlayan alt kademedeki yolları, alanda yer alan yoğun ağaç dokusunun tahribine yol açması nedeniyle alanın doğal yapı bütünlüğünü bozacak olması, bu durumun, alanın Birinci Derece Doğal Sit alanı olmak özelliğini zedeleyecek olması, ayrıca koruma statüsündeki alanlarda, hazırlanacak planların benzer niteliğe sahip diğer alanlarla sürekliliği, bütünlüğü, uyumu dikkate alınarak bütünleşik bir yaklaşım içinde hazırlanması gerekirken, dava konusu planların yalnızca proje alanı içerisinde öngörülen arazi kullanımlarının dış sınırlarını esas alacak biçimde hazırlanmasının, plan tekniğine uygun olmadığı, bu haliyle İzmir ili Urla İlçesi Ovacık Köyü sınırları içerisinde, Urla Rüzgar Enerji santrali kurulmasına ilişkini olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14.07.2014 tarihi ve 710043 sayılı bakanlık oluruyla onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planıyla, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar kararının imar mevzuatına, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu anlaşıldığından dava konusu işlemlerde hukuka ve mevzuata uyarlılık görülmemiştir. Öte yandan iptali istenilen dava konusu imar planları uyarınca, ön görülen projenin yapım işlemine başlanılması durumunda telafisi güç zararlara sebebiyet vereceği açıktır. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi."
 
Mahkemenin verdiği ilk karar sonrasında 20 ağaç kesilen bölgede, kesilmesi planlanan 1786 çam ağacı, kesilmekten kurtuldu.
 
ÇİVİ BİLE ÇAKAMAYACAK, DAL KIRAMAYACAKLAR
 
Kararı yorumlayan köylülerin avukatı Hande Atay, mahkemenin daha önce geçici olarak yürütmeyi durdurduğunu söyledi. Atay, şöyle dedi:
 
"Bu kararla da orada kesilmesi planlanan yüzlerce ağaç kurtulmuştu. O karardan sonra mahkeme bilirkişi heyetini bölgeye gönderdi, kendisi gidip bizzat inceledi. İşte bu gelişmelerden sonra da, yürütmenin durdurulması kararını esastan verdi. Artık hukuk bin 786 ağacı kesilmekten kurtardı. Süreç tamamlanıncaya kadar şirket, orada bir çivi bile çakamayacak, bir ağaç dalını bile kesemeyecek. Şimdi uygulamanın esastan iptalini bekleyeceğiz."
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2015, 10:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER