Çocuk Üniversiteleri Yeni Ufuklar Açıyor

Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ümit Davaslıgil ilk Çocuk Üniversitesi’nin İngiltere’de 1993 yılında kurulduğunu belirterek  "Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada bu konunun önemi anlaşılmış ve sayıları gittikçe artmaktadır. Biz de Çocuk Üniversitemizle bu alanda yeni ufuklar açıyoruz" dedi.  

Çocuk Üniversiteleri Yeni Ufuklar Açıyor
Son PISA “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” sonuçlarına göre, Türkiye’deki öğrencilerin Fen, matematik ve okumada OECD (Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü) ortalamasının altında kaldığının ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Davaslıgil şöyle konuştu: "Bu sonuçlara göre, eğitimde dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer alan Japonya’da öğrencilerin yüzde 60’ı müfredat dışı bilim etkinliklerine katılıyor.  Şanghay-Çin ve Kore’deki öğrencilerin de yüzde 90’ının fen kulübü bulunan okullara devam ettiği görülüyor."
 
"ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ KALİTEYİ YÜKSELTECEK"
 
Bu nedenle eğitim kalitemizi yükseltmemiz gerektiğini belirten  Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ümit Davaslıgil "Öğrencilerin erken yaşta bilim ve sanatla tanışmalarını sağlayan Çocuk Üniversiteleri, bu ihtiyacı karşılayacak alternatiflerden biri olarak karşımıza çıkıyor. İlk Çocuk Üniversitesi’nin İngiltere’de 1993 yılında kurulduğunu, son yıllarda da Türkiye’de ve dünyada öneminin anlaşılmış ve sayılarının da artmakta olduğunu görüyoruz. Böylece öğrencilerin hâlihazırdaki becerilerini ve ilgilerini geliştirmek, yeni ders alanlarını keşfetmelerini ve öğrenmeyi seven diğer çocuk ve gençlerle etkileşime girmelerini sağlamak mümkün oluyor" diye konuştu.
 
"ÇOCUKLAR ÜNİVERSİTE GİBİ AKADEMİK BİR ORTAMDA ÖĞRENİYOR"
 
Prof. Dr. Davaslıgil Çocuk Üniversitelerinin amacı çeşitli yaş gruplarındaki çocuk ve gençlere yönelik bilim, sanat, spor alanlarında programlar açıp, geleneksel okul içi öğrenme faaliyetleri dışında, üniversite gibi bir akademik ortamda verilen eğitim öğretim süreçlerini şöyle sıraladı:
 
"Onları sorgulamaya, araştırmaya, eleştirel düşünmeye, yeni ve özgün düşünceler üretmeye teşvik etmek. Böylece küçük yaşlardan itibaren bilimsel düşünme becerilerinin temellerini atmak. Yeteneklerini ortaya çıkarmak. Duygu, düşünce, izlenim ve kültür birikimlerini özgürce ifade etmelerine, yetenek ve yaratıcılıklarını estetiği dikkate alarak geliştirmeğe ve böylece özgüvenlerinin artmasına sanat yoluyla yardımcı olmak. Kendilerini tüm yönleriyle tanımalarını sağlamak. Seçimlerini yapmadan önce onları meslekler konusunda bilinçlendirerek kendilerine gerçekçi hedefler koymalarına yardımcı olmak. Böylece farklı alanlarda kendilerini sınamalarına fırsat yaratmak. Eğlenerek öğrenme olanakları sunmak. Üniversitenin topluma açılmasını sağlamaktır."
 
ÜNİVERSİTEDE BU DÖNEM AÇILACAK EĞİTİM ALANLARI
 
Maltepe Üniversitesi’nin Çocuk Üniversitesi’ndeki ders programı şöyle:
 
"Temel Dersler: Düşünme Becerileri Programı; Yaratıcı Düşünme Programı ;Duygusal ve Sosyal Beceri Eğitimi Programı (2.-4. Sın.); Liderlik (5.-7. Sın.).
 
Dönem için Seçmeli Dersler: Akıl Oyunları; Animasyon Öğreniyorum; Arkeoloji; Doğada STEM; Ebru Sanatı Öğreniyorum; Felsefe Atölyesi “çocuklarla felsefe” (5. – 7. sınıflar için); Girişimcilik Okulu (5. – 7. Sınıflar için); Kısa Film Yapımı ve Temel Fotoğraf ı; Kodlama, Programlama Öğreniyorum ı, ıı, ııı; Mekatronik - Robotik; Mimarlığı Tanıyorum, Temel Müzik Teorisi; Resim Atölyesi; Yaratıcı Yazarlık."
 
10 Şubat 2018 tarihinde 2., 3., 4., 5., 6., ve 7. sınıf öğrencileriyle  Maltepe ÇocuK Üniversitesi’nde buluşuyor.
 
 
 
 
 
 
Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2018, 11:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER