Ak Parti'den HSYK Teklifi

AK Parti, HSYK’nın yapısında değişiklik öngören, Bazı Kanunlarda Değişikliği Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM’ye sundu.

Ak Parti'den HSYK Teklifi

HSYK’nın yapısında değişiklik öngören, Bazı Kanunlarda Değişikliği Yapılmasına Dair Kanun Teklifi AK Parti tarafından TBMM’ye sunuldu. Kanun teklifinde yer alan bazı maddeler şöyle:

“MADDE 1- 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "dört" ibaresi "sekiz", "üç" ibaresi "altı" şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 2- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "aşmamak üzere" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlıkça" ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrasında yer alan "ilgisine göre Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca veya" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
 
MADDE 3- 2802 sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"Hakim ve savcıların, dış temsilciliklerde, uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda muvafakatleri alınarak görevlendirilmesi Bakanlık tarafından yapılır."
 
MADDE 4- 2802 sayılı Kanunun 113. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci paragrafı ile (b) bendinin birinci paragrafında yer alan "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca" ibareleri "Adalet Bakanlığınca"; (a) bendinin birinci paragrafında yer alan "Cumhuriyet savcısından" ibaresi "Cumhuriyet başsavcısından" şeklinde değiştirilmiş; (a) bendinin ikinci paragrafının sonuna "Cumhuriyet başsavcısı, görevi başında olmasına rağmen katılamadığı her toplantı için komisyona katılacak bir Cumhuriyet başsavcı vekilini görevlendirir." cümlesi eklenmiştir.
 
MADDE 5- 2802 sayılı Kanunun 115. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "adalet komisyonu" ibaresi "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca önceden belirlenen hakim veya mahkeme", "görevlendirilir." ibaresi "görevlendirme yapılır." şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 6- 2802 sayılı Kanunun 119. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"Hakim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içi eğitimleri Türkiye Adalet Akademisince yaptırılır. Bu eğitimin usul ve esasları, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşü alınarak Türkiye Adalet Akademisince hazırlanan yönetmelikte belirlenir."
Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2014, 22:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER