Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor

TBMM Adalet Komisyonu, koşullu salıverilmesine 1 yıl ve daha az kalan hükümlülerin, cezalarının bir kısmını dışarıda geçirebilmesine imkan tanıyan tasarıyı kabul etti.

Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli  Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile denetimli serbestlik tedbiri kapsamında  cezanın infazıyla; hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamaları, aileleriyle  bağlarını sürdürmeleri ve güçlendirmeleri amaçlanıyor.

 
Açık cezaevinde cezasının son 6 ayını kesintisiz olarak geçiren, çocuk  eğitimevinde toplam cezasının 5'te birini tamamlayan koşullu salıverilmesine 1  yıl ve daha az süre kalan iyi halli hükümlüler, cezalarının koşullu salıverilme  tarihine kadar olan kısmını denetimli serbestlik tedbiri kapsamında cezaevi  dışında geçirebilecek. Buna infaz hakimi karar verilebilecek.
 
Açık cezaevine ayrılma şartları oluşmasına karşın ayrılamayan veya bu  nedenle kapalı cezaevine geri gönderilen iyi halli hükümlüler, açık cezaevine  ayrılma şartlarının oluşmasından itibaren en az 6 aylık süre geçerse, diğer  şartları da taşımaları halinde bu uygulamadan yararlanabilecek.
 
Denetimli serbestlik tedbiri kapsamında cezasının infazına karar verilen  hükümlü, koşullu salıverilme tarihine kadar; kamuya yararlı bir işte ücretsiz  olarak çalıştırılabilecek, bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında  bulundurulabilecek, belirlenen yer veya bölgelere gitmeyebilecek, belirlenen  programlara katılabilecek. Bu yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi  tutulmasına denetimli serbestlik müdürlüğü karar verecek.
 
Hükümlü; cezaevinden ayrıldıktan sonra, denetimli serbestlik müdürlüğüne  3 gün içinde müracaat etmemesi; yükümlülüklere, hazırlanan denetim ve iyileştirme  programına, denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve  önerileriyle, hakkında hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi halinde  koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için kapalı cezaevine  gönderilecek.
         
Kapalı ceza infaz kurumuna gönderilme şartları
         
Hükümlünün başka bir suçtan dolayı tutuklanması, bu uygulamadan önce  işlediği iddia olunan ve cezasının üst sınırı 7 yıldan az olmayan bir suçtan  dolayı soruşturmaya tabi tutulması, bu uygulamadan sonra işlediği iddia olunan ve  cezasının alt sınırı 1 yıl veya daha fazla olan suçtan dolayı soruşturmaya  uğraması halinde, hükümlünün kapalı cezaevine gönderilmesine karar verilecek.
 
Hükümlünün soruşturma sonunda beraat etmesi, davasının reddi veya düşmesi  halinde cezasının infazına, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak devam  edilebilecek.
 
Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle koşullu  salıverilmelerine bir yıldan az süre kalan; açık cezaevinde bulunan, kapalı  cezaevinden açık cezaevine ayrılma şartlarını taşıyan iyi halli hükümlüler,  cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmını denetimli serbestlik  tedbiri kapsamında çekebilecek.
         
8 bin 60 kadro
         
Şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve  denetimi elektronik cihazların kullanılması suretiyle de yerine getirilebilecek.
 
Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine, en az dört yıllık eğitim veren  fakülte ve yüksek okullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul  edilmiş yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar arasından yazılı ve mülakat  sınav sonucuna göre denetimli serbestlik müdür yardımcısı atanacak.
 
Adalet Bakanlığının boş memur kadrolarından 3 bin 490'ına 2012 Yılı  Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmadan atama  yapılabilecek.
 
Tasarıyla 8 bin 60 kadro ihdas, 140 kadro iptal ediliyor.
Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER