Kanun Tasarısında Kabul Edilen Maddeler

TBMM Adalet Komisyonu’nda, HSYK ile ilgili yasa teklifinin 3.,6., 7., 8., 9., 10. maddesi kabul edildi. Tasarıdaki, 4. ve 5. madde teklif metninden çıkartıldı.

Kanun Tasarısında Kabul Edilen Maddeler

TBMM Adalet Komisyonu’nda, HSYK ile ilgili yasa teklifinin 3. maddesi kabul edildi. Tasarıdaki, 4. ve 5. madde teklif metninden çıkartıldı.

 
TBMM Adalet Komisyonu’nda, HSYK Kanun Tasarısı maddeleri üzerindeki görüşmelere devam edildi. Tasarıdaki Madde 3’te, 2802 sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Hakim ve savcıların, dış temsilciliklerde, uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda muvafakatleri alınarak görevlendirilmesi Bakanlık tarafından yapılır" ifadeleri yer alıyor. Komisyonda görüşülen HSYK Kanun Tasarısı’nın 3. maddesi kabul edildi. Tasarıda yer alan 4. ve 5. madde, teklif metninden çıkartıldı.
 
6.MADDE KABUL EDİLDİ
 
TBMM Adalet Komisyonu’nda, HSYK ile ilgili yasa teklifinin 6. maddesi kabul edildi.
 
TBMM Adalet Komisyonu’nda, HSYK Kanun Tasarısı maddeleri üzerindeki görüşmelere devam edildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Millet iradesine karşı bir darbe varsa, Başbakan gelsin millet iradesine vurulan darbeyi açıklasın biz yanında yer alalım’ dedim. Bütün milletin kafası karaşık" şeklinde konuştu. Bunun üzerine, komisyonda söz alan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Benim ne söylediğimi herkesin çok iyi anladığını biliyorum. Malumu ilana gerek yok, her şey ortada" diye karşılık verdi.
 
Madde 6, 2802 sayılı Kanunun 119. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ’Hakim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içi eğitimleri Türkiye Adalet Akademisince yaptırılır. Bu eğitimin usul ve esaslan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşü alınarak Türkiye Adalet Akademisince hazırlanan yönetmelikte belirlenir’ ifadeleri yer alıyor. Komisyonda, 7. madde kabul edildi.
 
GÖRÜŞMELERE 13.00’DE DEVAM EDİLECEK
 
TBMM Adalet Komisyonu’nda, HSYK Kanun Tasarısı maddeleri üzerindeki görüşmelere devam ediliyor. Yasa teklifinde yer alan, 7. 8. 9. maddeler kabul edildi. Tasarıda yer alan maddeler şöyle:
 
"MADDE 7- 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 8- 4954 sayılı Kanunun 8. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
MADDE 9 - Başkanlık, Başkan ile üç başkan yardımcısından oluşur. Başkan yardımcılarının sorumlu olduğu birimler Başkan tarafından belirlenir."
 
MADDE 9- 4954 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "Yönetim Kurulunca" ibaresi "Başkan tarafından" şeklinde değiştirilmiştir.
 
"Başkan, Bakan tarafından Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sınıf adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlar, hukuk profesörleri, en az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar veya en az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş birinci sınıf noterlerden muvafakatları alınarak gösterilen üç aday arasından Bakanlar Kurulunca dört yıl süre ile seçilip görevlendirilir veya atanır. Başkan yardımcıları, yukarıda sayılanlar arasından Bakan tarafından görevlendirilir veya atanırlar. Süresi biten Başkan bir dönem daha AYM usulle yeniden seçilip görevlendirilebilir veya atanabilir." Komisyon, saat 13.00’da toplanacak.
Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2014, 08:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER