banner51

Esnaf Beş Yıl Gelir Vergisi Ödemeyecek

CHP’li Susam, yeni açılan esnaflara vergi teşviki sağlayan kanun teklifi hazırladı. Kayıt dışını da hedefleyen tasarı kabul görürse, yeni esnaf beş yıl Gelir Vergisi ödemeyecek.

Esnaf Beş Yıl Gelir Vergisi Ödemeyecek
CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Ali Susam, yeni işyeri açan esnaflara vergi avantajı sağlayan kanun teklifi hazırladı. Susam teklifinin kabul görmesi durumunda yeni açılan işletmelerin finansal olarak en zayıf olduğu ilk beş yılda Gelir Vergisinden muaf tutulacağını söyledi. Kayıt dışı işletmeler de vergi açılışlarını yaptıklarında kanunun getirdiği avantajdan faydalanabileceğinden kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir teşvik olarak değerlendirilebilecek.
 
Türkiye’deki küçük işletmelerin, özellikle de esnaf ve sanatkar işletmelerinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Susam, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre küçük ve orta boy işletmeler ülkedeki toplam işletme sayısının yüzde 99’unu oluşturduğu, istihdamın yüzde 78’ini, katma değerin yüzde 55’ini gerçekleştirdiği halde; toplam krediler içindeki payları ancak yüzde 24 seviyesindedir. Küçük işletmeler son derece dinamik ve esnek yapıya sahip olmalarına karşın, zayıf sermaye yapıları esnaf ve sanatkar işletmelerini ekonomik daralmalar ya da kriz dönemlerinde çok zor durumda kalmaktadır. Bir başka deyişle küçük işletmeler ekonominin omurgasını oluşturduğu halde, güçlü olmayan ekonomik yapıları nedeniyle finansmana erişimde sorunlar yaşamaktadır” dedi.
 
Küçükler hem kendine bakıyor, hem vergi ödüyor
 
Esnaf ve sanatkarın devletten iş, aş ya da Yeşil Kart beklemek yerine kendi rızkını çıkartmaya çalıştığını söyleyen CHP’li vekil, “Kendi emeğini ve kısıtlı sermayesini ortaya koyarak ve gece gündüz çalışarak kendisinin, ailesinin ve yanında çalışan en az bir kişinin geçimini sağlamaktadırlar. Bir yandan devletin üzerinden yük aldığı gibi vergi ve SGK primi ödeyerek ayrıca kamuya katkı koymaktadır. Ekonominin büyük işletmeleri desteklediği, küçüklerin yok olmasına göz yumduğu, eşitsiz rekabet koşullarının bulunduğu ülkemizde; küçük işletmeleri, özellikle de esnaf ve sanatkarı destekleyecek düzenlemeler ihtiyaç bulunmaktadır” diye konuştu.
 
Anayasa’nın da emri
 
 Esnaf ve sanatkarın teşvik edilmesi bir yanıyla ekonominin sağlıklı işlemesi ve rekabetin oluşması açısından önem taşıdığını hatırlatan  Susam sözlerini şöyle sürdürdü:
 
“Anayasa’mızın 173. Maddesi’nde bulunan “Devlet esnaf ve sanatkarı korur ve kollar” amir hükmünden ve pek çok Avrupa ülkesindeki benzerlerinden yola çıkarak bir kanun teklifi hazırladık. 
 
Teklifimizde 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na ‘Yeni açılan işletmelerinde kazanç istisnası’ kenar başlığıyla bir madde ekleyerek 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında ilk defa vergi mükellefi olanların, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi boyunca gelir vergisinden istisna olmasını öneriyoruz.
Teklifimiz Meclis’te kabul görürse yeni iş yeri açan esnaf ve sanatkardan 5 yıl boyunca Gelir Vergisi alınmayacak.  Bu yolla işletmenin oturmaya başladığı ilk yıllarında teşvik edilerek işletme ömürlerinin uzatılacak. 
 
Hükümetin tasarısı da var
 
Hükümet 1,5 yıl önce Gelir Vergisi Kanunu’nu tümden değiştiren bir tasarı hazırladı ancak tasarı Meclis gündemine girmedi. O tasarıda da yeni açılan küçük işletmelere vergi avantajı sağlanıyor. Diğer yandan Maliye Bakanı Bütçe görüşmeleri sırasında Meclis’te yaptığı konuşmalarda böyle bir istisnaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi. 
Meclis’in kalan çalışma süresinde böyle kapsamlı bir kanunu çıkartmak mümkün olmayabilir. Oysa benim hazırladığım tek maddelik kanun teklifiyle aynı amaç hayata geçirilme imkanı bulunuyor. Hükümet ve iktidar partisi desteklerse yeni açılan işletmelere bu avantaj sağlayan teklifi bir kaç günde çıkartırız.” 
 
Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2015, 10:39
YORUM EKLE

banner47