'Adaletin Gerçekleşmesi Bekleniyor'

Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı ziyaretlerinin ardından Papa Francesco, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’i ziyaret etti. Görmez ve Francesco görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görmez, "Bugün insanlık, Hazreti İsa’nın aradığı adaletin bir an önce gerçekleşmesini beklemektedir" dedi.

'Adaletin Gerçekleşmesi Bekleniyor'
  
Papa Francesco, "Ortadoğu’daki durum Suriye’de çok trajiktir. Çatışmalardan dolayı herkes acı çekmekte insani durumda dehşet vermektedir. Bebekler, anneler, yaşlılar göçmek zorunda kalmaktadır. Her türlü şiddeti kast ediyorum bunu söylerken. Aşırı ve köktenci bir grup sebebiyle, insanlık dışı şiddete bütünüyle maruz kalmış, acı çeken toplulukların durumu da özel bir kaygı kaynağıdır. Ben de kendi adıma sizin adınıza daha fazla dua edeceğimi belirtiyorum. Tanrı hepinizi kutsasın" dedi.
 
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Papa Francesco ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerinin hizmetinde olan Diyanet İşleri Başkanlığımıza hoş geldiniz. Bu coğrafya dün olduğu gibi bugün de farklı dinlere dillere mezheplere anlayışlara ev sahipliği yaparak insani değerlerin egemen olduğu herkesin barış içinde yaşadığı medeniyeti temsil eder. Bu medeniyet herkesin aklını dinini mezhebini mukaddes kabul eder. Hiç kimsenin dilinden ırkından mezhebinden ve düşüncesinden dolayı hak mahrumiyetleri yaşamasını asla kabul etmez. Bütün ilahi dinlerin mensuplarını hiçbir ayrıma bırakmadan yaşatan ülkemizde, farklılıkların kolayca ötekileştirilmek istendiği ve korku duvarlarının örüldüğü bugünün dünyasında, Katolik dünyasının liderini Diyanet’te ağırlamanın önem taşımaktadır" diye konuştu.
 
"BİZ İNSANLAR BU İLAHİ DAVETİN KIYMETİNİ HAKKIYLA TAKDİR EDEMEDİK TABİATIN DENGESİNİ BOZDUK"
 
Görmez, "Rabbimiz Allah’a şükürler olsun ki, bize o kutlu elçileriyle merhamet ve selamet müjdesi indirdi. Karanlığın karşısında aydınlığı bahşetti. Bizi iman ve samimiyete, iffet ve adalete davet etti. Bu davet tüm insanlaraydı. Fakat biz insanlar, bu ilahi davetin kıymetini hakkıyla takdir edemedik. Tabiatın dengesini bozduk. Nihayet dünyayı kendi ellerimizle felaketlerin eşiğine getirdik. Açıkça ifade edelim ki bu hepimizin ortak vebalidir. Hiç kimsenin bu sorumluluktan kaçması mümkün değildir. Hangi dine mensup olursa olsun her vicdan sahibi insanın sürüklendiği bunalım karşısında, ağır yük altında kalmıştır" ifadelerini kullandı.
 
"RABBİMİZİ UNUTARAK KONUŞANLAR"
 
Görmez, "Rabbimizi unutarak konuşanlar kadar, onun adına konuşanlar, tanrı edasına bürünenler, konuşulması gereken yerde susanlar hep birlikte bu cürme ortak olmuşlardır. Değerli misafirimiz, dünyamız bugün açlığın, hukuk ihlallerinin, kadın, çocuk ticareti dahil kirli ticaretlerin, savaş ve insanlık suçlarının pençesindedir. Bütün bunlar olup dururken hangi insaf sahibi yürek masum olduğunu iddia edebilir? Aslında modern zamanların esas felaketi küreselleşmiş çıkarların halkları maddeperest despotizmlere ve tiranlıklara mahkûm etmesidir. Her biri insanlığa bahşedilmiş ilahi nimetler olan doğal kaynaklarımız, nice masum insanın hayatına mal olmaktadır" açıklamasında bulundu.
 
"ALLAH’A İSYAN HALİNDEDİRLER"
 
Görmez, "Günümüzde Suriye’de Irak’ta Arakan’da Orta Afrika’da Somali’de Müslüman toplumların tüm birikimleri hunharca yok ediliyor. Özellikle Müslüman coğrafyalarda şiddet sarmalı insanlığı ayaklar altına almakta, başka dinden olsun herkes büyük acılar yaşamaktadır. Şunu açıklıkla ifade etmek isterim ki, bir barış çağrısı olan İslam’ın mesajına tamamen aykırı yola saparak şiddet saçanlar, adları ne olursa olsun Allah’a isyan halindedirler" ifadelerine yer verdi.
 
"İNSAN İNSANIN KURDU DEĞİL YURDUDUR"
 
Görmez, "İnsan insana muhtaçtır ve emanettir. İnsan insanın kurdu değil yurdudur. Bu emanete sahip çıkmamak kabul edilemez bir aşırılıktır. Müslümanlar olarak böylesi bir kıyımı şiddetle reddediyoruz" dedi.
 
"KÜRESEL MEDYA MÜSLÜMAN KARŞITI SÖYLEMLERLE DEHŞET SENARYOLARI YAYMASIDIR"
 
Görmez, "Son günlerde Filistin’de barış umutlarını söndüren gelişmeler yaşanıyor. Mescid-i Aksa ve mazlum Filistin halkına yönelik tecavüz insanlık adına derin bir hicap. Dünyanın geleceği için hayra yoramayacağımız bir başka husus ise, küresel medyanın yeni bir ırkçılık çeşidi olan Müslüman karşıtı söylemlerle dehşet senaryoları yaymasıdır. Bu yolla sadece İslam aşağılanmıyor, yeryüzünde yaşayan insanların aklı selimine haksız ediliyor" dedi.
 
"MENZİLLERE VARAMADAN CESETLERİ AKDENİZ KIYILARINA VURMAKTADIR"
 
Göçmen sorununa dikkat çeken Görmez şu ifadelere yer verdi: Anti semitizm tarihin sayfalarını nasıl utanç olarak kirlettiyse, Müslüman karşıtlığı da kirli sayfalar eklemekten başka netice vermeyecektir. İnanmak istiyoruz ki, bütün insan kardeşlerimiz, izan ve vicdan sahibidirler. Akıllarını aşağılamaya kalkan senaryolara aldanmayacaklardır. Bu kadim coğrafya, inanç din ve millet ayırmaksızın tüm insanlar için güven yurduydu. Hukuk ve adalet birikimine, medeniyetine burada hep sahip çıkıldı. Mescitleri olduğu kadar kiliseleri de dokunulmaz saydı. Her gün bu yolculuğa çıkanlar menzillere varamadan cesetleri Akdeniz kıyılarına vurmaktadır. Bütün bu konularda dini kurumlara büyük görevler düşmektedir. Sorumlulukları sadece ölenlerin cenaze törenlerini icra etmek olmamalıdır. Din insana hayat verir, insanı ölüme terk etmeyi değil huzurla yaşamayı murad eder. Dini kurumlar da her konuda bir çaba içinde olmalıdır. Tüm dini yapıların erdemliliği esas alan bir çalışma içinde olması hayati derecede önem arz etmektedir."
 
"İNSANLIK ADINA UYUŞTURUCUDAN ALKOLİZME AÇLIKTAN SOKAK ÇOCUKLARINA..."
 
Görmez, "İnsanlık adına uyuşturucudan alkolizme açlıktan sokak çocuklarına nefretten çatışmaya çevre sorunlarından dünyanın ekolojik dengesinin bozulmasında ortak çalışma yapması elzemdir. Birbirini ötekileştirme çabaları arasında, birlikte yaşama ahlakı konusunda bir arayış içinde olmaları gerektirir" dedi.
 
"KUDÜS BİR ÇATIŞMA ALANI DEĞİL MUKADDES BİR MERKEZ OLMALIDIR"
 
Görmez, "Kudüs, bir çatışma alanı değil dün olduğu gibi bugün de birlikte yaşama hukukunun kriterlerinin oluşmasına ilham veren mukaddes bir merkez olmalıdır. Bugün peygamberlerin getirdiği kutlu mesajlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.
 
"BUGÜN İNSANLIK HAZRETİ İSA’NIN ARADIĞI ADALETİN BİR AN ÖNCE GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLEMEKTEDİR"
 
Görmez, "Bugün yeryüzünün tüm sakinleri, mazlumları, göçmenleri Hazreti Musa’nın şu sözünü duymak istiyor "Yabancıya baskı yapmayacaksınız. Yabancılığın ne olduğunu bilirsiniz. Çünkü siz de Mısır’da yabancıydınız. Bugün insanlık, Hazreti İsa’nın aradığı adaletin bir an önce gerçekleşmesini beklemektedir. "İşte, benim seçtiğim kulum, canımın hoşnut olduğu sevgili kulum. Ruhumu O’nun üzerine koyacağım, O da adaleti uluslara ilan edecek. Çekişip bağırmayacak, yollarda kimse O’nun sesini duymayacak. Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek, ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak." dedi.
 
"EY İMAN EDENLER ALLAH İÇİN ADALETİ TESİS EDİN VE SİZ ÖNCÜLÜK EDİN"
 
Görmez, "Bugün bütün dünya Hazreti Muhammed’in şu sözünü hatırlıyor, "Ey iman edenler Allah için adaleti tesis edin ve siz öncülük edin. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, sizi adaletten saptırmasın, adil davranın, bu Allah’a karşı sorumluluk bilinci duymaya en yakın olan davranıştır" dedi.
 
"DİYALOG KURMAK OLMAYINCA BİR PAPA’NIN ZİYARETİNİN AMACI GERÇEKLEŞMEMİŞ OLUR"
 
Papa Francesco, Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, "Papaların görevi gereği, farklı ülkelere gittiğinde diğer dinlerin temsilcilerini de ziyaret ederler. Diyalog kurmak olmayınca bir Papa’nın ziyaretinin amacı gerçekleşmemiş olur, ben de seleflerim gibi bunu amaçlıyorum. Bu yüzden 2006’da bu aynı yerde gerçekleştirdiği buluşmayı da hatırlatmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.
 
"AŞIRI VE KÖKTENCİ BİR GRUP KAYGI KAYNAĞIDIR"
 
Papa Francesco, "Ortadoğu’daki durum Suriye’de çok trajiktir. Çatışmalardan dolayı herkes acı çekmekte insani durumda dehşet vermektedir. Bebekler, anneler, yaşlılar göçmek zorunda kalmaktadır. Her türlü şiddeti kast ediyorum bunu söylerken. Aşırı ve köktenci bir grup sebebiyle, insanlık dışı şiddete bütünüyle maruz kalmış, acı çeken toplulukların durumu da özel bir kaygı kaynağıdır" dedi.
 
"İNSAN HAYATI YARADAN ALLAH’IN ARMAĞANIDIR"
 
Papa Francesco, "İnsan hayatı yaradan Allah’ın armağanıdır. Mahkum edilmelidir, her şeye kadir olan sadece hayatın ve barışın tanrısıdır. Dünya ona tapınan herkesten, etnik dini kültürel ideolojik farklılıklar olsa da kardeş olarak yaşamalarını beklemektedir. Uygun çözümler bulmak üzere ortak çalışmaların izlenmesi gerektirir. Herkesin işbirliğinin gerektirdiği kaçınılmazdır. Bizler Müslümanlar ve Hıristiyanlar olarak paha biçilmez ruhani hazinelerin emanetçisiyiz. Kendi geleneklerimize göre yaşasak da ortak öğeleri biliyoruz. Merhametli tanrıya ibadet atamız İbrahim’e uymak, dua etmek, oruç tutmak. İçtenlikle yaşanan bu öğeler hayatı değiştirebilir" diye konuştu.
 
"MÜSLÜMAN VE HIRİSTİYAN BÜTÜN TÜRK HALKINA DUYDUĞUM TAKDİRİ İFADE ETMEK İSTERİM"
 
Papa Francesco, "İnsan varlığının kutsallığının her iki tarafça da tanınması, ortak bir merhamet dayanışma yardımlaşma gerektirir. Bu bağlamda çatışmaların etkisindeki ülkelerinden kaçan yüz binlerce insana yönelik yaptıklarından dolayı Müslüman ve Hıristiyan bütün Türk halkına duyduğum takdiri ifade etmek isterim. İki milyon kişi. Bu başkalarına hizmet için birlikte nasıl çalışılacağına somut bir örnektir. Cesaret ve destek için bir örnektir" dedi.
 
"BEN DE KENDİ ADIMA SİZİN ADINIZA DAHA FAZLA DUA EDECEĞİM TANRI HEPİNİZİ KUTSASIN"
 
Papa Francesco, "Diyanet İşleri Başkanlığı’yla, papalık dinler arası komisyon arasındaki işbirliğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Umuyorum ki çalışmalarına devam ederler. Sayın Başkan, yüreğimi sevinçle dolduran bu görüşme için size ve çalışma arkadaşlarınıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Her birinize yüklenmiş bulunduğum hizmet için, dualarını nedeniyle minnettarım. Ben de kendi adıma sizin adınıza daha fazla dua edeceğimi belirtiyorum. Tanrı hepinizi kutsasın" ifadelerini kullandı.
Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2014, 19:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER