'Dil'imde Tüy Bitti...

Teröre bulaştıkları için kayyum atanan belediyelerde indirilen birkaç dilde yazılmış (Kürtçe-Arapça-Farsça) tabelaların yeniden astırması nedense kimsenin ilgisini çekmedi.
Ya da kimsenin umurunda olmadı.
Oysa tepki verilmeliydi.
Neden mi?
Bir ulus devlette, ulusu oluşturan öğelerin en başında dil gelir.
Dil, birliğin en önemli harcıdır.
Aksini savunanların gerekçelerini biliyorum;
Ya ülkede birden fazla kimlik yaşıyorsa bu durumda ne olacak diğer kimlikler kendi dillerinde eğitim göremeyecekler mi?..
Yanıt net olarak şudur:
Görmeyecekler...
 
 
Ne biçim söz bu; demokrat davranman lazım diyenleriniz çıkacaktır.
Ama böyle bir soruya Türkiye bir ulus devlettir diyen, bunu kabullenen herkesin vermesi gereken cevaptır.
İsterseniz ülkelerden örnek verelim.
Almanya’da sadece Almanlar mı yaşıyor?
Hayır... Ama anayasalarına göre tek bir resmi dilleri var; o da Almanca.
O kadar ki Türk öğrencilere teneffüste bile Türkçe konuşma hakkı verilmiyor.
Ya Fransa; sizce çok mu farklı?
Orada da Franklar dışında birçok etnik kimlik yaşamasına karşın sadece bir dil kullanılıyor; Fransızca...
Sadece yukarıda örnek verdiğim ülkeler değil;
Yunanistan’dan, Bulgaristan’a.
İtalya’dan, İngiltere’ye kadar hemen hemen tüm ülkelerde tek bir dil kullanılmaktadır.
 
 
Peki ya Amerika, orada durum nasıl?
ABD'de merak ediyorsanız söyleyeyim, 380 civarında ayrı dili konuşan topluluk var.
Üstelik bu ülke eyaletlerden oluşuyor.
Ama ABD’de sadece bir resmi dil kullanılıyor; o da İngilizce..
Bunun için bu ülkede yasa çıkarılmış, adı da "Dil Birliği Yasası."
Nedeni şu;
Geçmişte bugün sanki bizde demokratlaşmanın gereğiymiş gibi süslenerek kabul ettirilmeye çalışılan çok dilliliği ve ana dilde kamu hizmetini adamlar denemişler.
Sonuçta ne görmüşler biliyor musunuz?
Her etnik kimlik, her yerde hatta kamuda bile kendi dilini kullanır hale gelince kimse ortak dili öğrenmeye ihtiyaç duymamış.
Sonra aradan bir kuşak geçip de ortak dil unutulunca,
Amerikan toplumu birbiriyle ancak tercüman aracılığıyla iletişim kurar hale gelip, dil temelinde konuşulan her dil sayısı kadar bölünüvermiş.
Lafın kısası şu:
Bir ülkede birden fazla dil kullanılması, o ülkede çoğulculuk artıyor demokrasi falan geliyor gibi yaratılmaya çalışılan algı tamamen palavradır, kandırmacadır.
Dünyada böyle bir şey yok.
Dil birliği; bir ulus devletin en önemli bileşeni, bir anlamda olmazsa olmazı olduğundan dili ayırdığınız zaman farkında olmadan toplumu da ayırmış oluyorsunuz.
Yani şöyle;
Tek dil, tek devlet.
Çok dil de çok devlettir...
YORUM EKLE