Sınırsız ve kesintisiz Internet Televizyonu, Güncel Haberler: Ben TV


Kubilay'ı Anmak...

Yayınlanma Tarihi : 24 - 12 - 2015 : 11:02
Seksen beş yıl sonra, Menemen'de irtica şehidi Mustafa Fehmi Kubilay'ın anma töreninde yaşananlar gerçekten üzücü ve düşündürücü.
Yasaklarla böyle bir törene gölge düşürenler kadar, olayı gereğinden fazla politize ederek abartanlar da suçlu.
Kubilay, demokrasi ve Atatürk Devrimleri' nin şehididir.
Kimsenin gücü, anma törenlerine halkın katılımını yasaklayamaz.
Nitekim yasaklayamamıştır da.
Ama hiç kimse de, böyle bir kutsal günde çıkıp, bir siyasi partinin ve ideolojisinin propagandasını yapamaz.
Şehidimiz Kubilay'a haksızlık olur.
 
 
Kubilay Olayı'nı iyi bilmek ve değerlendirmek gerekiyor.
Yedek subay askerliğini öğretmen olarak Menemen'de yapan Mustafa Fehmi Kubilay'ın 1930'da hunharca katledilmesi, Cumhuriyet rejiminin, 1925'teki Şeyh Sait isyanından sonra tanık olduğu ikinci irtica olayıdır.
Mürteci Derviş Mehmet ve adamlarınca işlenen bu cinayet, aslında gerici ve bölücülerin o yıllarda Cumhuriyet devrimlerine karşı düzenledikleri bir suikast girişimidir.
Tarih yalan söylemez ve gerçekler saptırılamaz.
Bugün, Menemen ve Kubilay olayını, birkaç mürtecinin giriştiği sıradan gerici bir kalkışma olarak değerlendirmeye kalkışmak, önemsizleştirmeye çalışmak yanlıştır.
Çünkü Menemen olayı; Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletin bağımsızlık direncini kırmaya ve Atatürk devrimlerini engellemeye yönelik dış destekli bir kalkışmadır.
 
 
Devrim Şehidi Kubilay olarak andığımız gencecik yedek subay öğretmenimizin katledilmesi İngiliz Muhipleri Cemiyeti Başkanı Sait Molla, Erbilli Şeyh Esat, Giritli Hüsnü Bey ve Giritli Şeyh Sükûti tarafından planlanmıştır.
Amaç açıktır; laik cumhuriyeti bertaraf etmek, saltanat ve şeriatı getirmek, tekke ve zaviyeleri açmak, şapkayı yasaklayıp yeniden fesin kullanılmasını sağlamak.
Erbilli Şeyh Esat, Nakşi tarikatı lideridir.
Kubilay eyleminin planlayıcılarından Manisa Mutasarrıfı Hüsnü Bey, Nakşibendî tarikatı mensubudur.
Nitekim, 8 Eylül 1922'de Yunan güçleri ile birlikte Manisa'yı terk etmiş ve Yunanistan'a yerleşerek, Hüsniyadis adı altında yaşamış, dinini de değiştirmiş, Ortodoks Hristiyanlığına geçmiştir.
 
 
84 yıl önce, Kubilay'ın şehit edilmesiyle başlatılmak istenen gerici isyan girişiminin arkasındaki gerçekler budur.
Sevr'i yırtıp Lozan’ı kabul ettiren Türkler karşısında, silahla amaçlarına ulaşamayacaklarını gören yabancı güçler strateji değiştirmek zorunda kalmışlardır.
1925 Şeyh Said ayaklanması, 1930 Menemen Kubilay Suikastı, 1937-1938 Dersim Bölücü Kalkışması Cumhuriyet'i yıkmak için girişimlerde bulunulan tarihlerdir.
O'nun için Menemen'de Kubilay ve o günkü isyan girişimine karşı direnerek şehit düşen silah arkadaşları birer Devrim Şehitleridir.
Kubilay ve silah arkadaşlarının önünde saygı ile eğilmek ve bu duygularla onları bir kez daha anmak Türk'üm diyen, Cumhuriyet'e inanan herkesin görevidir.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
HABERLER
 
VİDEO HABERLER


YAZARLAR

SOSYAL MEDYA


BEN TV ŞİFREMİ UNUTTUM

BEN TV'YE GİRİŞ YAPIN

BEN TV'YE ÜYE OLUN