Sınırsız ve kesintisiz Internet Televizyonu, Güncel Haberler: Ben TV


Yapılmak İstenen

Yayınlanma Tarihi : 15 - 09 - 2015 : 09:31
Bizim yaşıtlarımız canlı tanıktır.
Pek çok hükümet kurulmasına tanıklık etmemize rağmen:
Hangi bakanların Alevi…
Hangilerinin Sünni…
Veya hangi tarikat mensubu olduklarını…
Cemaatlerini…
Etnik kimliklerini;
Laz mı?
Kürt mü?
Çerkez mi?
Arap mı?
Türk mü olduğunu merak ettik mi?
Bu ayrıntılara bakan bir azıklık olmuştur ama, genel olarak söylemek gerekirse; bilmiyoruz...
Çok merak edenimizin olduğunu da sanmıyorum.
Çünkü biz...
Yetmiş sekiz milyon olarak, her türden etnik ve dini kimlikten oluşan insanlar olarak, birlikteyiz ve ve bir "Millet"iz...
 
 
Öncesinde;
Kimimiz; kendimizi dini tarikat ya da cemaat kimliğimizle,
Kimimiz de; kendimizi etnik kimliklerimizle ifade ediyorduk.
Zaten çok kimlikli, çok kültürlü bir imparatorluktan geldiğimiz için bunun böyle olması o günlerde doğaldı.
Tüm dünya ülkeleri uluslaşma süreci denilen koşulları benzer şekilde yaşamışlardır.
Sonuçta;
Ulus olununca, daha önce sahip olduğumuz etnik ve dini kimliklerin tamamı da alt kimlik haline dönüşmüştür.
Çünkü;
Ülkeler içlerinde yaşayan onca etnik ve dini kimliğe karşın...
Alman,
Amerikan,
İngiliz,
Fransız,
İtalyan olurken,
Biz de Türk olduk...
 
 
Nitekim, hiç bir ulus devlette bakanların geçmişte hangi etnik ya da dini kimlikten olduğu sorgulanmadığı gibi, bu türden kimlikleri ön plana da çıkarılamazken.
Biz de bu özellikler, "ulus" kavramının önüne çıkarak, "prim" yapmaya başladı.
Herkes şunu çok iyi bilmeli;
"Hangi etnik ve dini kimliklerden gelinirse gelinsin herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşlarıdır.
Yurttaşlık en basit tanımla; din, dil, ırk cinsiyet, renk ayrımı yapılmadan herkesin eşit olması demektir.
Aksi yanlıştır.
Yanlışta ısrar edilirse; yani bakanlar veya milletvekilleri etnik veya mezhepsel kimlikleriyle meclis ve hükümette yer almaya başlarlarsa bazı bakan ya da milletvekilleri kendilerini Türk Milletinin değil;
Alevilerin,
Sünnilerin,
Daha ayrıntıya girersek Nakşibendîlerin, Nurcuların,
Etnik temelde;
Türk’ün, Kürt’ün, Laz’ın, Çerkez’in, Arap’ın temsilcisi olarak görmeye başlarlar ki...
Bunun bir sonraki adımı, meclislerin etnik ve dini kimliklere göre ayrılması, yani özerkliktir.
Tıpkı bugün Cizre'de yaşananlar gibi...
PKK'nın ve ayrılıkçı Kürtlerin yıllardan beri yapmak istedikleri budur...
YAZARIN DİĞER YAZILARI
HABERLER
 
VİDEO HABERLER


YAZARLAR

SOSYAL MEDYA


BEN TV ŞİFREMİ UNUTTUM

BEN TV'YE GİRİŞ YAPIN

BEN TV'YE ÜYE OLUN