Sınırsız ve kesintisiz Internet Televizyonu, Güncel Haberler: Ben TV


16 Bin Cevapsız Soru!..

Yayınlanma Tarihi : 19 - 06 - 2014 : 11:27
CHP İzmir Milletvekili Alaaddin Yüksel, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e yazılı olarak sormuş: Muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin yönelttiği soru önergelerine cevap vermemek, hükümet üyelerinin genel tutumu mudur? Milletvekillerinden gelen sorular ciddiye alınmamakta mıdır? Nadiren gelen bazı yanıtların da eksik veya soru ile ilgisiz olması, kamuoyunun bilgilendirilmesini önleme amacı mı taşımaktadır? Yanıtlandırılmayan önergeler konusunda Bakanları ve Başbakanı uyardığınız oldu mu?
 
Başkan Cemil Çiçek adına, Başkanvekili Sadık Yakut imzalı ve son 11 yılı kapsayan 6 Haziran 2014 tarihli cevap, ülkemizde tüm kurallarıyla “tıkır tıkır işletilen ileri demokrasi” adına üzüntü verici... Başbakan R.Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığı aracılığıyla kendisine cevaplanması istemiyle yöneltilen yazılı soru önergelerinden 2.696’sına hiç cevap vermemiş, 3.467 soru önergesini ise zamanında cevaplamamış.
 
Erdoğan’ı, 2.109 cevapsız soru önergesi ile İçişleri Bakanlığı izlemiş.
Milli Eğitim Bakanlığı 2.072 soru önergesini cevapsız bırakmış.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın cevaplamadığı soru önergesi sayısı 1.567... Sağlık Bakanlığı’nın 1.584...
Çeşitli bakanlıkların, “yöneltilen soruları cevapsız bırakma sicili” bozuk olmakla birlikte, “en iyi not” şimdiye kadar sadece bir soruyu “es geçen” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ait...
 
“Bırakın da Çalışalım” mı?..
İzmir Milletvekili Yüksel’e TBMM Başkanlığı tarafından verilen yazılı metne göre; son 11 yıl içinde tüm bakanlıklar tarafından cevapsız bırakılan soru önergesi sayısı 15-16.000 civarında...
Anlaşılan o ki; Başbakanlık ve bağlı bakanlıklar, kendilerini sürekli sorularla “rahatsız eden” muhalefet partisi milletvekillerine dolaylı bir cevap vermiş; Bırakın da çalışalım...
Aslında hükümet üyelerine TBMM Başkanlığı aracılığıyla iletilen sorular, tüzük gereği öncelikle bir “süzgeçten” geçirildikten sonra başbakanlık veya bakanlıklara iletiliyor; Örneğin;
Başka bir kanaldan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular.
Tam amacı istişare sağlamaktan ibaret olan konular.
Konusu, evvelce başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan sorular.
 
Cevaplandırılması Zorunlu Ama...
Milletvekili sorularının ilgililer tarafından cevaplandırılması TBMM Tüzüğü’nün 98. Maddesi’ne göre zorunlu; 
Sözlü sorular, önergenin Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa sevk tarihinden itibaren beş gün sonra gündeme alınır.
Sözlü soruların cevaplandırılması için; Anayasa, kanun ve İç tüzük gereği zorunluklar hariç olmak üzere, haftanın en az iki gününde, birleşimin başında ve birer saatten az olmamak şartıyla, Danışma Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un onayı ile belli bir süre ayrılır.
“Hükümet adına verilecek cevabın süresi beş dakikayı geçemez. Bu cevap üzerine soru sahibi, yerinden, konu ile ilgili çok kısa ek bir açıklama isteyebilir. Hükümet adına verilecek cevapla görüşme tamamlanır. İkinci cevap süresi de beş dakikayı geçemez...”
 
Şu madde de bağlayıcı özellik taşıyor:
Başkan, (TBMM Başkanı) bu süre içinde cevaplandırılmayan yazılı sorular için Başbakanın veya ilgili bakanın dikkatini çeker...
 
Görülüyor ki; iktidar muhalefet milletvekillerini, tabir caizse 15-16.000 kez “iplememiş...” Buna karşılık, mevcut tüzüğü harfiyyen uygulamak durumunda olan TBMM Başkanlığı “uyarı görevi”ni yerine getirmiş mi, bilemiyoruz...
 
Devenin cevabı misali; neremiz doğru ki...
YAZARIN DİĞER YAZILARI
HABERLER
 
VİDEO HABERLER


YAZARLAR

SOSYAL MEDYA


BEN TV ŞİFREMİ UNUTTUM

BEN TV'YE GİRİŞ YAPIN

BEN TV'YE ÜYE OLUN