Sınırsız ve kesintisiz Internet Televizyonu, Güncel Haberler: Ben TV


Askeri Okullar Kapatıldı

Askeri Okullar Kapatıldı
Askeri okulların kapatılmasını öngören kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.Bu okullardan bu yıl mezun olanlar subay ve astsubay olarak atanmayacak.

 

Askeri okulların kapatılmasını ve  Milli Savunma Üniversitesi kurulmasını öngören kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Milli Savunma  Üniversitesi, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü  eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden, kara, deniz ve hava harp  okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından oluşacak. Ayrıca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Milli Savunma Bakanına bağlandı.
 
ASKERİ OKULLAR KAPATILDI 
 
İlgili kararnameyle Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları  kapatıldı.
 
KUVVET KOMUTANLIKLARI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NA  BAĞLANDI 
 
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Milli Savunma Bakanına bağlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan "Olağanüstü Hal Kapsamında  Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" kapsamında,  kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanı'na bağlandı. Bu kanuna aykırı olmayan ve diğer kanunlarla Genelkurmay Başkanlığına  verilen görev ve yetkilere ilişkin hükümler saklı bırakıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın, gerekli gördüklerinde Kuvvet  komutanları ile bağlılarından doğrudan bilgi alabileceği ve bunlara doğrudan emir  verebileceği, verilen emrin herhangi bir makamdan onay alınmaksızın derhal yerine  getirileceği de karara bağlandı.
 
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KURULDU 
 
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma  Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kuruldu. Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma  Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Milli Savunma Üniversitesi, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü  eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden, kara, deniz ve hava harp  okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından oluşacak.
 
Üniversitenin rektörü, Milli Savunma Bakanının önereceği ve Başbakanın  uygun göreceği üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek. Ayrıca rektöre, görevlerinde yardımcı olmak üzere sayısı dördü geçmemek üzere Milli  Savunma Bakanı tarafından rektör yardımcıları atanacak. Üniversitenin teşkilatı,  Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulacak.
 
Enstitü müdürleri, Milli Savunma Bakanı tarafından atanacak,  enstitülerin altındaki gerekli akademik birimler, rektörün teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca oluşturulacak. Enstitülere giriş şartları ile enstitülerin  kurulması, işleyişi ve diğer hususlar, Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılan  yönetmelikle düzenlenecek. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları, üniversite bünyesinde  ve denetiminde kendi özel kanunlarına göre faaliyet gösterecek, iş ve işlemleri  üniversite rektörlüğü tarafından yürütülecek. Özel kanunların bu KHK'ya aykırı  hükümleri uygulanmayacak.
 
Rektör, rektör yardımcıları ve enstitü müdürleri ile enstitülerde  görevli öğretim elemanları, akademik unvanlarının korunması, emeklilik yaş haddi  ve diğer hakları yönünden 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'na tabi öğretim  üyelerine tanınan haklara ilaveten harp okullarında görevli öğretim elemanlarının  haklarından aynen istifade edecek ve sivil öğretim elemanlarının özlük hakları,  2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu  hükümlerine göre verilecek. Enstitülerde görevli asker öğretim elemanlarının özlük haklarına  ilişkin ödemelerde, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri  uygulanacak. Ancak asker öğretim elemanlarına 2914 sayılı Yükseköğretim Personel  Kanunu'nun 12. maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı  kanuna göre ödenen TSK hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenecek. Öğretim elemanlarından 28 Şubat 1982 tarihli ve 2629 sayılı kanundan  istifade edenlerin, anılan kanuna göre ödenen tazminatlarının, TSK Hizmet  tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması halinde tazminat ödemeleri 2629  sayılı kanun hükümlerine göre ödenecek.
 
'SOSYAL TESİSLERDEN SUBAYLAR GİBİ İSTİFADE EDECEKLER'
 
Rektör, rektör yardımcıları ve enstitü müdürlerine ayrıca 2914 sayılı  Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 13. maddesine göre idari görev ödeneği  verilecek. Bu kişiler, TSK sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından  görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade edecek, askeri  personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas  uygulanacak.  Haftalık okutulması mecburi ders yükü dışında öğretim elemanlarına,  üniversite rektörlüğünce belirlenecek esaslar çerçevesinde haftada en çok 20  saate kadar verilecek dersler için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun  11. maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenecek.

Yayın Tarihi : 31.07.2016 : 11:00

Etiketler : haber    haberler    askeri okul    askeri okullar kapatıldı    ohal    ben tv    kanalben       


Yorumlar

4305
GÜNÜN MANŞETLERİ


VİDEO HABERLER
YAZARLARBEN TV ŞİFREMİ UNUTTUM

BEN TV'YE GİRİŞ YAPIN

BEN TV'YE ÜYE OLUN