Sayıştay'dan Büyükşehir'de 'olumsuz kur farkı' tespiti

Sayıştay Başkanlığının İzmir Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı denetim raporunda, harcamalarda kur hesaplarının doğru yapılmadığı için kurum adına 2 milyon 278 bin lira kur farkı ortaya çıktığı bilgisi aktarıldı

Sayıştay'dan Büyükşehir'de 'olumsuz kur farkı' tespiti

Sayıştay Başkanlığının İzmir Büyükşehir Belediyesinin harcamalarına ilişkin hazırladığı 2017 yılı denetim raporunda, yabancı para cinsinden yapılan ödemelerde kur hesaplamalarının doğru yapılmadığı için kurum adına 2 milyon 278 bin lira olumsuz kur farkı ortaya çıktığı bilgisine yer verildi. 

Sayıştay Başkanlığının Ekim 2018 tarihli İzmir Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda, "Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur hesaplamalarının hatalı yapılması" başlığı altında bazı değerlendirmelerde bulunuldu. 

Yönetmeliğe göre işlemin yapıldığı gündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplamaların yapılması gerektiğine dikkati çekilen raporda, uygulamada ilgili firmanın faturayı kestiği tarihe göre kur hesaplaması yapılarak mali hizmetler birimi tarafından ödeme emri belgesi düzenlendiği ancak söz konusu tutarların ödenmeyip 320 bütçe emanetleri hesabına aktarıldığı ve daha sonraki bir tarihte (2-6 ay) bu tutar ödeneceği zaman tekrar kur hesaplaması yapılarak ödeme yapıldığı tespitine yer verildi.

Söz konusu uygulamanın kanun koyucunun koyduğu düzenlemenin amacını fiili olarak ortadan kaldırdığına işaret edilen raporda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Kur oynaklığının yüksek olduğu ülkemizde hem kurum hem de ilgili yüklenici açısından bu durum çok büyük riskler doğurmaktadır. Söz konusu durum, kurumun mali tablolarını önemli derecede etkilemektedir. Buna göre 2017 yılı içerisinde toplam 1 milyar 41 milyon 858 bin 848 liralık kur hesaplaması yapılmış olup bunlarda bir yeknesaklığın sağlanmadığı, hesaplamalarda baz alınacak kurun ve de kur tarihlerinin doğru uygulanmadığı görülmüş olup uygulamanın mevzuatta belirttiğimiz gibi düzeltilmesi gerekmektedir. Toplam 53 milyon 622 bin 333 lira, 320 bütçe emanetleri hesabı kullanılarak tekrardan kur hesaplaması yapılmış olup bu uygulamadan dolayı toplam 2 milyon 278 bin 433 lira kurum adına olumsuz kur farkı ortaya çıkmıştır. Söz konusu uygulamalar kurumun mali tablolarını önemli ölçüde etkilemektedir."

İLÇE BELEDİYELERİNİN PAYLARI VERİLMEMİŞ

Sayıştay raporunda yapılan bir başka tespit ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezine (AYKOME) ait olan gelirlerden ilçe belediyelerine düşen payların dağıtılmaması konusunda oldu. 

Raporda, "2017 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi AYKOME tarafından tahsil edilen toplam 85 milyon 11 bin 225 lira 79 kuruş kazı gelirlerinden ilçelere gönderilmesi gereken tutarların gönderilmediği görülmüştür. AYKOME kazı gelirlerinin sokak ve cadde bazında ayrıştırıldıktan sonra ilçe belediye sınırlarına göre dağıtılması gerekmektedir. Söz konusu durum kurumun mali tablolarında önemli farklılıklar oluşturmaktadır." denildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER