Sağlık raporuyla işe gitmeyenler dikkat

İş Kanunu’nun 25. maddesinin 1. fıkrasının b bendine göre, işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde uzun süre işe gelmemesi halinde işveren iş akdini derhal feshedebiliyor.

Sağlık raporuyla işe gitmeyenler dikkat

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, milyonlarca işçiyi ilgilendiren önemli bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Genel Kurul, sağlık gerekçesiyle uzun süre rapor kullanarak işe gelemeyen işçinin işten atılmadan önce savunma alınıp alınmaması konusunda Yargıtay daireleri arasındaki görüş ayrılığını, içtihadı birleştirme kararıyla giderdi. Genel Kurul, işçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının, bildirim (ihbar) süresine eklenecek altı haftayı aşmasının, işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi için yeterli olduğu kararına vardı. Sağlık raporları nedeniyle derhal fesihlerde, işçiden savunma alınması gerekmeyecek.

İş Kanunu’nun 25. maddesinin 1. fıkrasının b bendine göre, işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde uzun süre işe gelmemesi halinde işveren iş akdini derhal feshedebiliyor. Bu gibi durumlarda işveren için bildirimsiz fesih hakkı, devamsızlık halinin, bildirim sürelerini 6 hafta aşmasından sonra doğar.

Kanuna göre bildirim süresi, iş sözleşmesi 6 aydan az süren işçi için 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar süren işçi için 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadar süren işçi için de 6 hafta olarak uygulanıyor. Üç yıldan fazla süre çalışan işçi için bildirim süresi ise 8 hafta.
Bu bildirim sürelerine ilave olarak 6 hafta daha rapor kullanmak zorunda kalan işçinin iş akdi feshedilebiliyor.

SAVUNMA ALINMALI MI ALINMAMALI MI?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2015 yılına kadar aldığı kararlarda, sağlık gerekçesiyle yasada öngörülen süreleri aşan rapor kullanan işçinin iş akdi feshedilirken, işçiden savunma alınmasına gerek olmadığı yönünde karar verirken, 2015 yılından sonraki kararlarında savunma alınması gerektiğine hükmetti.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise öteden beri, böyle bir durumda savunma almadan işçinin işten atılabileceği yönünde kararlar veriyor.

İşçi işveren davalarına bakan iki dairenin kararları arasındaki farklılığı gidermek için toplanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, oy çokluğuyla, sağlık gerekçesiyle uzun süre rapor kullanan işçilerin işveren tarafından savunma alınmadan işten atılabileceği yönünde karar aldı.

KIDEM TAZMİNATI ALABİLECEKLER

İşçinin uzun süre sağlık raporu kullandığı için işten atılması, kıdem tazminatı almasına engel teşkil etmiyor. İşçi, hak ettiği kıdem tazminatını alabilir. Ancak, ihbar süresinden daha fazla rapor kullanmış olduğu için ihbar tazminatı alamıyor.
İşçinin, sağlık gerekçesiyle işe gidemediği günler için ücret ödenmiyor.

AZAMİ RAPOR SÜRESİ NE KADAR?

İşveren için haklı fesih sebebi oluşturan rapor kullanım süreleri şöyle:

- İş sözleşmesi 6 aydan az süren işçi için 8 hafta
- İş sözleşmesi 6 aydan 1.5 yıla kadar süren işçi için 10 hafta
- İş sözleşmesi 1.5 yıldan 3 yıla kadar süren işçi için 12 hafta 
- İş sözleşmesi 3 yıldan fazla süren işçi için 14 hafta.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER