Mustafa Kemal, 1919 öncesinde de Türk basınında övgüyle anılırdı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü seviyor ve anıyor olmak elbette kalbi hisler. Peki ya Atatürk'ü araştırmak? Mustafa Kemal'e dair daha fazla konuya hakim olmak? İşte bu, hakkındaki iftiralara cevap verebilmek için çok önemli.

Mustafa Kemal, 1919 öncesinde de Türk basınında övgüyle anılırdı

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde görevli tarihçi Doç. Dr. Emin Elmacı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümünde Mustafa Kemal'in henüz bir Osmanlı subayı iken Türk basınında nasıl yer almaya başladığını anlattı.

Ben TV'de Tarih ve Gündem programında Mustafa Kemal'in isim olarak kamuoyundaki tanınmışlığının Trablusgarp Savaşı ile başladığını dile getiren Elmacı, Mustafa Kemal'in Şehbal Dergisi tarafından yayınlanan fotoğrafların kiminde ismiyle anıldığını, kiminde anılmadığını dile getirdi. Elmacı, "Derginin 1912'de Mayıs ve Eylül aylarında çıkan iki farklı sayısında Mustafa Kemal'in olduğunu görüyoruz. Atatürk burada Derne Kumandanı Erkan-ı Harbiye Binbaşısı Mustafa Kemal Bey olarak yazılmış. Özellikle 14 Eylül 1912'deki sayıda Mustafa Kemal, Enver Bey, ve Nuri Bey bir arada fotoğraflanmıştır. Tabii aynı yıl yabancı basında da yer aldığını görüyoruz. İlk olarak yer aldığı dış basın kurumu ise haftalık olarak yayımlanan Fransız L'illustration gazetesi. Gazete, 22 Haziran 1912 tarihli sayısında Trablusgarp Savaşı'na yer veriyor ve sayfanın ortasında Mustafa Kemal ile Enver Bey'in bir aradaki fotoğrafı yer alıyor.

İzmir gazetesindeki haber...

Trablusgarp sonrasında Türk basınında Mustafa Kemal'in yer aldığı bir sonraki adresin, bir İzmir gazetesi olan Anadolu olduğunu dile getiren Elmacı, "Fotoğrafsız paylaşılan haberde, Bingazi Muharebatı esnasında Derne ve Tobruk kumandanlığı vazifesini kemal-i muvaffakiyet ve celadetle ifa edüb bi'l- ahire Bolayı Ordusu Erkan*ı Harbiye Riyasetine tayin buyrulup harekat-ı ahirede devkalade ibraz-ı faliyet eyleyen Erkan-ı Harb Binbaşısı Mustafa Kemal Bey Efendi'nin bera-yı tebdil-i hava şehrimizi teşrif eyledikleri istihbar olunmuştur. Gazetemiz bu muhterem askere beyan-ı hoş-amedi eylemeği vicdani bir vazife telakki eyleriz. ifadeleri kullanılıyor. Şimdi düşünün, hangi sıradan bir vatandaş yahut askerin bir kente gelişi haber olur? Çok açık görülüyor ki 1913'te de Mustafa Kemal, Türk basınının artık takip etmeye başladığı bir isimdir." dedi.

Çanakkale'de daha da tanınıyor

Elmacı, “Mustafa Kemal'in kahramanlıklarıyla basında iyiden iyiye ön plana çıkmaya başladığı süreç ise Çanakkale Savaşı. Tabii bunu söylerken şunu da eklemek gerekir ki, o dönem Enver Paşa, kendisi dışındaki isimlerin çok fazla ön plana çıkmasını istemiyor. Bu nedenle gerek sansür memurları, gerekse de gazetelerdeki otosansür ile birlikte kimi isimleri öven yazıların yazılması, fotoğrafların basılması gerçekten zor. Buna karşın Tesvir-i Efkar'ın 29 Ekim 1915 tarihli sayısında Mustafa Kemal'den bahsedilen, fotoğrafının da olduğu çok önemli bir bölüm var. Gazetede, 'Çanakkale muharebat-ı berriyesinde fevkalade yararlılıkları görülen ve emr-i müdafaadaki iktidar ve maharetiyle bilhakkın ihraz-ı şan ve şeref eyleyerek Boğazları ve Makam-ı Hilafeti kurtaran kumandanlarımızdan celadet-i fıtriye ve havarık-i hamaset ile mümtaz Miralay Musfafa Kemal Beyefendi' ifadeleri yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

Vahdettin ile aynı sayfada...

Elmacı ayrıca Vahdettin'in veliaht olduğu dönemdeki Almanya seyahatinin duyurulduğu Tasvir-i Efkar gazetesinde bile seyahat haberinde Mustafa Kemal Atatürk'ün, ismi ve fotoğrafıyla yer almasının önemli olduğunu dile getirirken, “Unutulmamalıdır ki Mustafa Kemal, başarılı bir asker olmasının yanında büyük bir deha ve siyaset adamıdır. Öyle ki, 1918'de İstanbul'a gelişinde üç farklı gazeteye mülakat vererek görüşlerini dile getirmiştir.” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER