Kültürpark Platformu'ndan İZFAŞ tahsisi isyanı!

Kültürpark Platformu, İzmir'de Atatürk Lisesi'nin karşısındaki İZFAŞ hizmet binasının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıllığına İzmir Tınaztepe Üniversitesi’ne tahsis edilmesine tepki gösterdi

Kültürpark Platformu'ndan İZFAŞ tahsisi isyanı!

Kültürpark Platformu, açıklamasında tahsisin yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, yasal süreçlerin yerine getirlimediği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan görüş alınmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bu kararda adı geçen bina, Atatürk Lisesi karşısındaki İZFAŞ eski binasıdır. Uzun yıllar devlet adamlarının, sanatçıların ağırlandığı; mozaikleriyle, yakın çevresindeki bitki örtüsüyle İzmir’in yakın tarihinde özel değer taşıyan bir yapı olarak, kentin ve Kültürpark’ın tarihine imza atmış olan bir binadır. Ayrıca, 2. derece doğal ve tarihi SİT alanı olan Kültürpark’ın bir parçasıdır. Dolayısıyla 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na tabidir. Bu kanunun 13. ve 14. maddesinde şöyle der; Her çeşit korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait korunma sınırları dahilindeki taşınmazların intifa haklarının, belirli sürelerle kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, Devlet dairelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu menfaatine yararlı milli derneklere bırakılması veya gerçek ve tüzelkişilere kiraya verilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine tabidir. Söz konusu karar alınırken, yasal süreç izlenmedi, yani Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan görüş bile alınmadı."

'YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ'

Kültürpark Platformu açıklamasında tahsis kararının kanunsuz, usulsüz, yangından mal kaçırır gibi belediye meclisinden geçirilip Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na sunulduğu, Kurul'un da yapıyı korumak yerine görevini kötüye kullanarak bu kararı onayladığı öne sürülen açıklamada şu sorular yönetildi:

"Yasa bu kadar açık ve net iken bu kararın meclisten geçmesi bu yasayı bilmediğinizden mi? Yasayı biliyorsanız bu yasayı çiğneme gereğini, hangi haklı gerekçeye dayandırıyorsunuz? Eğer eğitim gibi ulvi bir neden söylerseniz, buna karşı sorumuz da şudur eğitim ulvi bir görev ise neden bu eğitim kurumu ya da başkası değil? Ücretli eğitim vermeleri bu kurumun ticari bir kurum olduğu gerçeğini açık seçik göstermiyor mu? Temel amacı kar etmek olan bir işletmeye, korunması ve geliştirilmesi yasa ile güvence altına alınmış parkın bir parçasının, yatırım amaçlı (kar amaçlı) tahsis edilmesinde ne gibi bir toplumsal yarar  buldunuz?"

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER