İZKA'dan İzmir için büyük kaynak!

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir'in kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak amacıyla 2 Milyon TL bütçeli 2018 Yılı Fizibilite Destek Programını başlatıyor.

İZKA'dan İzmir için büyük kaynak!

İZKA farklı mali destek türleriyle İzmir'de sürdürülebilir kalkınmaya yönelik projeleri desteklemeye devam ediyor. İZKA'nın destek türlerinden birisi olan Fizibilite Desteği, kar amacı gütmeyen kuruluşların yatırım projelerine yönelik yaptıkları fizibilitelerin desteklenmesini amaçlıyor. Bu destek programına, İzmir il sınırlarında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ile birlikler ve kooperatifler proje başvurusu yapabilecek.

Başvuruların destek programının amaç ve öncelikleri kapsamına giren fizibilite çalışmalarını gerçekleştirmeye yönelik olması gerekirken, destek programının amacı "İzmir'in kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi" olarak belirlendi.

İŞTE DESTEK PROGRAMINDAKİ ÖNCELİKLİ BAŞLIKLAR

Öncelik 1: Teknoloji üretme, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik 2: İzmir'in etkin tanıtımının sağlanması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla turizme yönelik altyapı ve hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi

Öncelik 3: Eko-verimlilik, endüstriyel simbiyoz, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, temiz teknolojilere geçiş vb. uygulamalarla sürdürülebilir üretim ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik 4: Küçük Menderes Havzası'nda sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacı ile tarım ve turizm sektörlerinde iklim odaklı akıllı uygulamalar, sürdürülebilir üretim ve hizmet sunum teknikleri, enerji verimliliği, eko-etiket vb. uygulamalar ile iklim değişikliğine uyum kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik 5: Özel politika gerektiren grupların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını güçlendirmek amacıyla sosyal içermenin geliştirilmesi ve bu alanda faaliyet gösteren yapıların kurumsal kapasitenin artırılması

TOPLAM 2 MİLYON LİRA KAYNAK

21 Mayıs 2018 tarihinde ilan edilen program kapsamında desteklenecek fizibilite çalışmalarına toplam 2.000.000 TL kaynak ayrıldı. Başarılı bulunan projelerin en az 20.000, en çok 200.000 TL destek alması ve uygulama süresinin 12 ay olması öngörüldü.

Başvuru sahipleri 24 Aralık 2018 saat 17:00'e kadar proje başvurularını yapabilecekler. Destek Programı kapsamında sunulan projeleri değerlendirmek için son başvuru tarihi beklenmezken, projeler başvurunun tamamlanmasıyla değerlendirmeye alınacak. Bu nedenle, destek programı için ayrılan bütçenin son başvuru tarihinden önce bitmesi durumunda son başvuru tarihi beklenmeden program sonlanacak.

2018 Yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında söz konusu öncelik alanlarında fizibilite çalışması gerçekleştirmeyi isteyen başvuru sahipleri, başvurularını İZKA internet sitesinden (www.izka.org.tr) erişebilecekleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapabiliyor. Program ile ilgili ayrıntılı bilgi ve yönlendirmeleri içeren başvuru rehberine de aynı adresten ulaşılabiliyor.

"STRATEJİK TERCİHLERİ BELİRLEDİK"

İZKA'nın faaliyetlerini 2014-2023 İzmir Bölge Planı'nda belirlenen stratejik öncelik ve hedefler doğrultusunda yürütmekte olduğunu ve bu planın hayata geçirilebilmesi amacıyla mali destekler verdiğini belirten İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet YAVUZ, "İzmir Bölge Planı amaç ve hedeflerine uygun olarak Ajansımız için orta vadede odaklanılacak stratejik tercihleri belirledik. Bu stratejik tercihler bölgesel, ulusal ve uluslararası plan, analiz ve stratejiler, Ajans ve diğer kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar, bunlardan sağlanan deneyimler, katılımcı süreçlerden elde edilen görüş ve değerlendirmeler, ajansın sahip olduğu kurumsal potansiyel, mevzuatla belirlenen yetki ve sorumluluklar değerlendirilerek tespit edildi. İlan ettiğimiz 2018 Yılı Fizibilite Desteği de bu çerçevede hazırlandı. Bu program kapsamında desteklenecek fizibilite raporlarının ileride İzmir'in sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak önemli projelere dönüşmesini diliyoruz." dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2018, 15:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER