Büyükşehir'den sert 'ihale' çıkışı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aydın Şengül tarafından ortaya atılan "İhaleleri şeffaf yapmıyorlar. İhalelerde İzmirli firmaları dışarıda bırakıyorlar." gibi iddiaları 'siyasi nezakete yakışmayan bir tavır' olarak nitelendirdi

Büyükşehir'den sert 'ihale' çıkışı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iddia konusu olan ihalenin mevzuatta tanımlanan şekliyle sonuçlandırıldığını ve Kamu İhale Kurulu tarafından onaylandığını, sadece 9 Eylül kutlamasına aitmiş gibi söylenen rakamın da aslında yıllık ihalenin tamamına ilişkin olduğunu duyurdu.

KİMSEYE AYRICALIK YOK!

Belediye tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kamu İhale Kanunu hükümleri incelendiğinde, idarenin öncelikli görevinin, temel ilkelerle amaçlanan sonucun elde edildiği bir ihale sürecinin gerçekleştirilmesi olduğu görülecektir. İlkelerin ihlali sayılabilecek olguların ortaya çıkması halinde ise, yasal çerçeve içinde gerekli düzeltmelerin yapılması, imkanı yoksa ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir. İhale sürecindeki işlem ve eylemler ile idare görevlilerince kullanılan takdirin temel ilkelere uygunluğu, başta KİK olmak üzere, diğer tüm denetim, inceleme ve yargı yetkisi kullanan mercilerce özenle gözetilmektedir.

Bu genel bilgilendirmeden sonra, özellikle altını çizmek istediğimiz husus, sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığı'nca yıllık yaklaşık 1,2 milyar TL’lik satın alma sürecinin yönetildiği dev bir sistemin, eleştiri boyutunu aşan ve siyasi nezakete yakışmayan mesnetsiz iddialarla karalanmaya çalışılmasıdır. AKP İl Yöneticisi tarafından ortaya atılan iddialarda kullanılan ifadelerin, ihaleye itiraz eden bir firmanın verdiği dilekçedeki cümlelerle aynı olması da ayrıca düşündürücüdür.

Oysa ihaleler, keyfiyetle değil yasal mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır. Dolayısıyla belirli bir kentin firmalarına ayrıcalık tanıyıp İzmirli firmaların ihale dışı bırakılması söz konusu değildir. 21 F diye tanımlanan pazarlık usulü ihale sistemi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda tanımlanan bir yöntem olup, ihaleler mevzuatta tanımlandığı şekilde sonuçlandırılmış ve kimseye ayrıcalıklı işlem yapılmamıştır."

İTİRAZI KİK REDDETTİ

"Sadece 9 Eylül kutlamalarına aitmiş gibi söylenen rakamın, aslında yıllık ihalenin tamamına ilişkindir. Yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek tüm tören, etkinlik, tanıtım ve organizasyonlarda, resmi ve milli bayramlarda peyderpey kullanılmak üzere çıkılan bu hizmet alım ihalesi, açık ihale usulüne göre gerçekleştirilmiştir. Yasal geçerli teklifler değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır. İddia sahibi firmanın teklifinin geçersiz olma nedeni, gerekli mali tablolarını sunmamasıdır. Nitekim belirtilen firmanın ilk ihale için ortaya attığı iddialar ve itirazı Kamu İhale Kurulu tarafından reddedilmiş, Belediyemizce alınan ihale kararında mevzuata aykırılık olmadığına karar verilmiştir. Diğer ihale de is e KİK sürecine başvurulmamıştır.

Belediyemiz, Kamu İhale Kanunu'nun ana ilkeleri olan saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarda-zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasını tüm uygulamalarında rehber edinmiştir. Geçmişte yaşanan pek çok olay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki hassasiyetini ve doğruluğunu açıkça kanıtlamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER