Büyükşehir Belediyesi'nden 'reklam' açıklaması

Kentin çeşitli noktalarındaki izinsiz duvar reklamlarını kaldıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelen eleştirileri yazılı bir açıklama ile yanıtladı

Büyükşehir Belediyesi'nden 'reklam' açıklaması

Açıklamada, reklam sektörünü temsil ettiğini öne süren bazı kişilerin son günlerde yoğun bir şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan beyan ve iddialarda bulunduğu belirtildi. "Tüm dünya kentlerinde olduğu gibi, kentimizde de duvar reklamları dahil tüm ilan, reklam ve tanıtım uygulamaları, 2000 yılından itibaren yürürlükte olan İlan ve Reklam Yönetmeliği kapsamında, belediyeler tarafından izinlendirilerek gerçekleştirilmek zorundadır. Ancak bazı firmalar, belediyeden izin almaksızın, kendilerince uygun buldukları her yüzeye duvar reklamları uygulamaktadır" denilen Büyükşehir açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu izinsiz uygulamalara karşı, yönetmeliğin emrettiği şekliyle işlem yapılmaktadır. Yani burada 'keyfi' değil, kurallara dayalı bir uygulama yapılmaktadır. İlgili yönetmeliğe göre belediye zabıta ekipleri, izinsiz asılan reklamlar hakkında, 7 gün içinde gerekli izin başvurusu yapmaları amacıyla önce 'uyarıda' bulunur. İzni olmayan aykırı uygulamalar sahiplerince kaldırılmaması durumunda, Zabıta Dairesi para cezası ve kaldırma kararı için Encümen'e gider. Encümen kararının alınmasından sonra ise cezai işlem uygulanır. 1608 Sayılı Kanun kapsamında, aykırı uygulamaların para cezası 259 TL. dir.

Duyuru belgesinden sonra Encümen'den kararının çıkması ve uygulanmasına kadar geçen süre içinde duvarları izinsiz ya da yönetmeliğe aykırı bir şekilde kullanmaya devam eden bazı reklamcılar, gerekli yasal müdahaleleri yapan belediyemize karşı mahkeme yoluna gitmektedir."

VERGİYİ ÖDEMEK ONU İZİNLİ YAPMAZ

Açıklama şöyle devam etti: "İlan ve Reklam Vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında 1 yıl için alınmaktadır. Yürürlükteki yönetmelik, vergi ve izin sürecini ayrıştırmıştır. Vergi yönetimi açısından izinli veya izinsiz tespit edilen her uygulamanın reklam vergisi tahsil edilmektedir. Reklam firmaları, yönetmeliği biliyor olmalarına rağmen, 'vergisini ödüyorum' diyerek izin alma gereği duymamaktadır. Oysa reklam vergisinin alınması, uygulamanın izinli olduğu anlamına gelmemektedir. Reklam sahipleri, bu konuda hem sözlü hem de yazılı olarak uyarılmaktadır.

TEDAŞ ve Gediz A.Ş.'ye ait aydınlatma direklerinin ihalesi ise Gediz A.Ş. tarafından yapılmıştır. Belediyemizden sadece, direklere reklam asabilmek için yönetmeliğe göre izin istenmiştir. Yönetmeliğin bu konudaki uygulamaları tarifleyen hükümlerine göre, ilgili tüm birimlerle değerlendirme yapılmış ve yalnızca belirlenen güzergahlarda reklam uygulaması için izin verilmiştir."

YÖNETMELİKTE REVİZYON

"2000 yılından bu yana yürürlükte olan İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan Reklam Yönetmeliği hükümleri, güncellenmesi gereken hususlar bulunmakla birlikte, halen pek çok kentin örnek aldığı bir yönetmeliktir. Buna rağmen, ihtiyaç duyulan değişikliklere göre yeni bir düzenleme yapılması için komisyon kurulmuş; bu komisyon dünya kentlerinde ilan reklam ve tanıtım uygulamalarına ilişkin düzenlemelerin nasıl yürütüldüğüne, ülkemizde mevzuatlar çerçevesinde bu konuda farklı illerde ne tür uygulamaların yapıldığına dair incelemelerde bulunmuştur. Farklı disiplinlerden uzmanların bulunduğu komisyon; kentin estetik, tarihi, doğal ve kültürel değerlerini korumayı, görsel kirliliği önlemeyi, kentsel algıyı ve mekan kalitesini yükseltmeyi, kent içinde sağlıklı ve yeterli yönlendirme ve bilgilendirme yapmayı, tanıtım ve reklam unsurları arasında görsel uyum ve bütünlüğü sağlamayı ve trafik güvenliğini riske atan olumsuz uygulamaları engellemeyi ilke edinerek revizyon çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Bu kapsamda, İZDURED tarafından kurumumuza iletilen görüş başta olmak üzere, diğer kurum-kuruluş ve vatandaşlardan gelen görüşler de değerlendirilmektedir.

Sözlü ve yazılı her türlü vatandaş başvuruları Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü'nce yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilmekte ve cevaplanmaktadır. Yönetmelik revizyonuna ilişkin taslak bugünlerde tüm paydaşların değerlendirmelerine açılacak olup 2019 yılı gelmeden bu revizyon çalışması Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayına sunulacaktır. Tüm bu aşamalar konusunda detaylı bildirmeler yapılacaktır."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER