Açıktan memur atamalarında yeni dönem!

Bugünkü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı 7 sayılı genelge yayınlandı. Bu genelgeyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanları yakından ilgilendiren bir yenilik açıklandı. Bundan sonra atama işlemleri için Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alınacak

Açıktan memur atamalarında yeni dönem!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, TBMM İdari teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu ve MİT ile hakim ve savcı adayları atamaları hariç olmak üzere diğer kamu kurumları, özel mevzuatları gereğince mesleğe özel sınava tabi tutularak alınacak personel için, sınav açmadan önce Cumhurbaşkanlığı’ndan izin alacak.

KAMU TAŞINMAZLARI SATIŞ VE KİRA İŞLEMLERİ KOMİSYONCA YAPILACAK

Aynı gazetede yayımlanan diğer bir Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, kamuya ait taşınmazların vakıf, dernek, gerçek veya tüzel kişilere satış, kira, devir ve benzeri işlemleri, bakanlıklar ile bağlı kamu kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurumlarında üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar kanalıyla yapılabilecek.

Bu komisyonlarca izin başvuru ve sonuçları Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

REUTERS

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER