19 Mayıs Direniş ve bağımsızlık ateşimizdir

Hamdi Türkmen yazdı...

19 Mayıs Direniş ve bağımsızlık ateşimizdir

19 Mayıs 1919; sadece Türk milletinin değil, diğer mazlum milletlerin; Asya, Afrika, Amerika kıtasında da örnek ve milat olarak alınan ulusal bağımsızlık mücadelelerinin ilham günüdür.

19 Mayıs; 1. ve 2. Dünya Savaşları’ndan sonra; esir, yoksul, köleciliği reddeden, bu uğurda milletleri ve vatanları için canlarını seve seve vererek bağımsızlıklarını kazanan, diğer milletlerin de örnek olarak ele aldığı gündür.

19 Mayıs 1919; Samsun ateşi, yıkılmış, yakılmış, parçalanmış, yorgun, yoksul ve yöneticileri tarafından ihanete uğramış bir millet ve devletin, nasıl birleşip de ayağa kalkılabilineceğini, istiklali ve istikbali için, zaferden zafere koşulacağını gösteren bir seferberlik günüdür.

Özetlersek, anılan ve imrenilen tarihin başladığı şehir vatan toprağı Samsun’dur.

Tarihin yazıldığı yer, tüm Türk yurdudur.

Yazanlar ise, Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte hareket eden;

İpsiz Recepler, Kara Fatmalar, Velayettin Çelebiler, Sütçü İmamlar, Telgrafçı Hamdiler, Diyap Ağalar, Hasan Tahsinler, İstihbaratçı Mim Mim Grupları...

Karakol Grupları, Şahkulu Dergahları...

Batum’dan Anadolu'ya silah ve cephane taşıyan ve gerektiğinde düşmanın eline geçmemesi için de gemisiyle/takalarıyla birlikte kendisini denize gömen, ser verip sır vermeyen laz reisler...

Çocukları, bebekleriyle sırtında Kuvvayı Milliyeye cephane taşıyan, onurlu, fedakar, cefakar kadınlar, kızlar...

Düşmana teslim ve memur olmuş, Atatürk’ün deyişiyle hain İstanbul Hükümetini ve hain padişahın oluşturduğu Kuvvayı İnzibatiyeye karşı, tüm vatan sathında çelikten bir örgütlenmeyi, Kuvvayı Milliyeyi kuran, vatanı ve milleti kurtaran, yediden yetmişe onurlu ve kahraman Türk Milletidir.

Yani bu kutsal isyanın sahipleri, dünya tarihine tekrar ve tekrar imzasını atan ve dün olduğu gibi bugün de gücünü ve belleğini tarihinden ve damarlarındaki asıl kandan alan bizlerin ataları, dedelerimizdir...

Xxx

Teşkilatı Mahsusa üyesi ve İttihat Terakki Cemiyeti’nin aktif elamanlarından olan Mustafa Kemal, gidişatı yani yenilgiyi görmekte, İstanbul ve değişik yerlerdeki, arkadaşlarına ve askeri erkana toprakların kaybedilmemesi için fikrini belirtmekte ve ısrarla alınan ve alınacak olan kararları etkilemeye çalışmaktadır.

Yıl 1918’e geldiğinde Osmanlı Devleti ve müttefikleri olan Almanlar ve Avusturyalılar yenilmiştir.

Anadolu ve Trakya ve diğer bölgelerdeki müslüman halk perişan, yokluk ve çaresizlik içerisindedir.

Savaşın getirdiği hastalıklarda çabadır.

Ordular dağıtılmış, tersanelere limanlara girilmiş, Türk yurdu, itilaf devletleri tarafından parsellenmiş ve işgal edilmiştir.

Hain Nemrut Mustafa Paşa Divanı tarafından, Boğazlıyan Kaymakamı Milli Şehidimiz Kemal Bey çeşitli sahte belgeler ve iftiracı şahitlerin verdiği ifadelerle yabancı devletlere yaranmak için idam edilmiştir.

Subaylar ve bürokratlar tutuklanmış, milleti öndersiz bırakmak için 150 kişilik millici Türk büyüğü Malta’ya sürülmüştür.

Xxx

Artık İttihat Terakki Cemiyeti, hükümette değildir.

Devleti Atatürk’ün NUTUK’ta da nitelediği gibi teslim olmuş hainler; Damat Feritler ve yabancıların bir dediğini iki etmeyen Padişah yönetmektedir.

Arkadaşları ile Şişli’deki evinde ve Pera Palas Oteli’nde sürekli durum değerlendirmesi yapan Mustafa Kemal Paşa, kendisi için verilecek çok yetkili bir belge ile Anadolu'ya geçmenin ve Kurtuluş Savaşı örgütleyip, vatanı kurtarmanın hesaplarını yapmaktadır.

Kendi çabası, devlet içerisindeki itibarı, izlediği zekice strateji ile, Padişahın da imzaladığı, “Karadeniz Bölgesi’ndeki Müslümanların Rum ahaliye karşı rahatsızlık yapmalarının önüne geçilmesi” için, “teftiş amacı” adı altında geniş yetkilerle donatılan bir yetki belgesi ile, 16 Mayıs’ta İstanbul’dan Bandırma Vapuru ile Kurtuluş için yola çıkmıştır.

Xxx

Kafasında kendi halkıyla buluşmak, örgütlemek, ve Kurtuluş Savaşı’nı başlatarak zafere ulaştırmak projeleri vardır.

19 Mayıs'ta Samsunlular tarafından büyük coşkuyla karşılanan Mustafa Kemal ve 18 kişiden oluşan karargah subayları, hemen millici teşkilat kurmak için harekete geçerler.

Daha sonraları, Atatürk Samsun’a ilk ayak bastığı gün Samsunluların gözlerindeki ışığı ve kurtuluş için gereken her desteği vereceklerini gördüğünü, 1924'te ikinci kez geldiği Samsun’da bizzat ifade etmiştir.

19 Mayıs’ta Samsun’a varışın akabinde de, Damat Ferit Hükümeti’ne bir telgraf çeken Mustafa Kemal, Yunanlıların İzmir’i ve Ege’yi işgaline karşı çıkılması gerektiğini ve bunu asla kabul etmeyeceğini bildirerek İstanbuldaki Padişah ve Hükümetle yollarını ayırır.

Xxx

Samsun’daki karargahından, Erzurumda görev yapan 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşayla, Anadoludaki, belediye başkanları, imamlar, dede –babalar, valiler, subaylar ve eşraf ile, doğal direniş kuvvetleriyle temasa geçerek Kurtuluş Savaşı’nın hazırlıklarına başlar.

Mustafa Kemal’in Samsun’daki karargahındaki çalışmalardan hoşnut olmayan, İngiliz istihbaratı, Padişaha ve Damat Ferit Hükümeti’ne Mustafa Kemal Paşayı şikayet etmiş ve derhal geri çekilmesini tavsiye etmiştir.

Bunun üzerine Karargahını Havzaya taşıyan Mustafa Kemal, daha sonra Kurtuluş Savaşı’nın yapılması için Amasya’da, Erzurum’da ve Sivas’ta kongreler toplar, bunu da Ankarada kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi ile taçlandırır.

Xxx

Alınan kararlar milletin temsilcileri olan milletvekilleri vasıtasıyla, Kuvvayı Milliye ve Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri tarafından hayata geçirilmiş ve gerekli düzenli ordunun yaratılması ile Kurtuluşa bir adım daha atılmıştır.

Bu süre içersinde Anadolu’da ve Trakya’daki ikili iktidar durumu Ankara Hükümeti lehine çevrilmiştir.

Padişah ve Damat Feritler ise emir erliğini yaptıkları İtilaf devletlerinin merhametine sığınarak ülkeyi terk etmişlerdir.

Xxx

Sevr Projesi, 1921 yılında yapılan Gümrü, Kars, Moskova ve Ankara antlaşmalarıyla bozguna uğratılmış ve doğu sınırımız güven altına alınmıştır.

1922'deki Büyük Taaruz ile, Batı Anadolu ve Ege, Yunan işgalcilerden kurtarılır. Adana ve Antalya bölgeleri de Fransız ve İtalyanlardan geri alınır.

İngilizler ise yenilgilerin hüznüyle İstanbulu terk etmişlerdir.

Xxx

Sevgili ve değerli okurlarım; biz Türkler, bugün de, yarın da dünyadaki milletler ile sulh ve dostluk içerisinde yaşamaya azmetmiş bir Milletiz.

Eski uygarlıkların nitelendirdiği gibi; Güneşin doğduğu ülkeden Anadolu'dan geliyoruz.

Bu sulh ve dostluk kültürünü, ülkemize ve milletimize düşmanca yaklaşımı olmayan her millete ve devlete göstermeye hazırız.

Ama bugün görüyoruz ki vatanımız, Büyük Ortadoğu Projesi adı altında emperyalistler, onların yerli ve bölgesel işbirlikçileri; Ege’den, Suriye’den, Irak’tan, Doğu Akdeniz’den ve içeriden, Türkiye Cumhuriyeti'mizi; şekillendirilmek, baskı altına alınmak, hatta parçalayarak yok etmek tehdidiyle karşı karşıya bırakılmak istenmektedir.

Bunu yapan devletler bilsinler ki, 19 Mayıs bizim her günümüzdür.

Gerekirse vatanın her yerini Samsun yapmaya hazır bir milletiz.

Anavatanın sınırlarını çeşitli bahanelerle değiştirmeye, rencide etmeye, iğdiş etmeye üniter devletimizi parçalatmaya, asla ve asla müsade etmeyeceğiz.

Yüce Türk Milleti...

Hepimizin, 19 Mayıs Milli Direniş Günümüz, Bağımsızlık Ateşimiz, Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun...

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER